Reklama

Policja

Granaty dla policyjnych antyterrorystów

fot. policja.pl
fot. policja.pl

Polska Policja kupi ponad 1600 sztuk granatów. Umowy na dostawę podpisano 10 lipca. Zwycięzcą przetargu okazała się firma WORKS 11 z Katowic. Łączna wartość zamówienia składającego się z granatów hukowo-błyskowych typu P-1 oraz granatów hukowo-błyskowo-gazowych typu P-2 to ponad 200 tys. złotych. Zakupiony sprzęt trafi najprawdopodobniej na wyposażenie policyjnych antyterrorystów.

Przetarg podzielony został na dwie części. W obu do Policji wpłynęły dwie oferty. KGP na zamówienie planowała przeznaczyć budżet w wysokości 206 250,00 złotych brutto, z uwzględnieniem podziału na dwa zadania. W ramach pierwszego zadania 149 250,00 złotych brutto, a w ramach drugiego 57 000,00 złotych brutto. W obu przypadkach najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez WORKS 11. Firma z Katowic wygrała z warszawskim Cenzinem zarówno biorąc pod uwagę kryterium ceny jak i okresu udzielonej gwarancji.

W ramach zadania pierwszego, a wiec dostawy 1210 sztuk granatów hukowo-błyskowych typu P-1 (lub równoważnych), WORKS 11 zaoferował cenę 149 193,00 złotych brutto. Cenzin dostawę granatów wycenił na 175 619,40 złotych brutto. Za zrealizowanie drugiego zadania, tj. dostarczenie 410 sztuk granatów hukowo-błyskowo-gazowych typu P-2 (lub równoważnych) Cenzin oczekiwał 127 083,60 złotych brutto, a WORKS 11 56 908,00 złotych brutto. W obu częściach zamówienia Cenzin oferował 84 miesiące gwarancji, podczas gdy spółka z Katowic gwarantowała 108 miesięcy.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, granat hukowo-błyskowy typu P-1 powinien posiadać od 12 do 14 ładunków, których czas spalania wynosi 0,5-2,5 s. Natężenie emitowanego dźwięku ma wynosić od 130 do 160 dB. Granat powinien posiadać średnicę od 50 do 60 mm oraz wysokość od 120 do 135 mm, a jego masa całkowita nie może przekraczać 210 g. Powinien być wyposażony w zapalnik łyżkowy o zwłoce od 2 do 2,5 s. Policja zastrzega sobie jednak, że nie dopuszcza się zastosowania zawleczki typu „agrafkowego”.

Specyfikacja techniczna granatów hukowo-błyskowo-gazowych typu P-2 jest bardzo podobna do granatów typu P-1, oprócz kilku wyjątków. Granat P-2 powinien posiadać co najmniej 4 ładunki CS oraz 10-12 ładunków huk-błysk, których czas spalania wynosi 0,5 do 2,5, s. 

W obu przypadkach przy ocenie zamówienia punktowane były: cena (60 proc.) oraz okres gwarancji (40 proc.).

DM/JS

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze