Reklama

Policja

Nadinsp. Paweł Półtorzycki nowym szefem dolnośląskiego garnizonu Policji

Autor. MSWiA/X

Informacja o tym, że ze stanowiskiem komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji pożegna się nadinsp. Paweł Półtorzycki stała się faktem. Obowiązki szefa CBŚP przejął dotychczasowy zastępca insp. Mariusz Kudela. 29 grudnia minister spraw wewnętrznych i administracji wręczył nadinsp. Półtorzyckiemu powołanie na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Reklama

AKTUALIZACJA - 29.12.2023 r. - 11:40

Reklama

Resort spraw wewnętrznych poinformował, że szef MSWiA powołał nadinsp. Pawła Półtorzyckiego na szefa dolnośląskiego garnizony Policji.


Oficjalna uroczystość pożegnania nadinsp. Pawła Półtorzyckiego z Centralnym Biurem Śledczym Policji i powierzenia obowiązków komendanta CBŚP insp. Mariuszowi Kudeli obyła się w czwartek w siedzibie CBŚP. Wziął w niej udział m.in. p.o. komendanta głównego Policji insp. Marek Boroń oraz kadra kierownicza CBŚP.

Reklama

Czytaj też

Przed nadinsp. Pawłem Półtorzyckim stoją kolejne wyzwania. Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji insp. Marek Boroń powierzy mu kierowanie garnizonem dolnośląskim, który jest trudny i wymagający, ale to właśnie nadinsp. Paweł Półtorzycki, w ocenie insp. Marka Boronia, daje gwarancję kierowania tą jednostką na wysokim poziomie. Jest to wyraz zaufania i pozytywnej oceny pełnionych dotychczas obowiązków szefa CBŚP.
Fragment komunikatu Centralnego Biura Śledczego Policji

Nadinspektor Paweł Półtorzycki komendantem CBŚP został w kwietniu 2019 roku. Na tym stanowisku zastąpił nadinspektora Kamila Brachę, który na początku marca 2019 roku został zastępcą komendanta głównego Policji. 

Półtorzycki służbę w Policji pełni od 1 września 1994 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował prawo. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem.

Czytaj też

W trakcie swojej kariery był m.in. zastępcą naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP, gdzie później został też naczelnikiem. Następnie, również jako naczelnik, kierował Zarządem CBŚP w Olsztynie. Później trafił do Warszawy, zostając zastępcą komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta głównego Policji. Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku powoływania i odwoływania komendantów wojewódzkich Policji.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze