Reklama

Policja

Drony dla Policji jeszcze nie tym razem

Fot. Policja
Fot. Policja

Po raz kolejny nie udało się wybrać dostawcy 7 kompletów bezzałogowych statków powietrznych dla Policji. Chodziło o zakup bsp wraz z osprzętem do obserwacji i rejestracji obrazu podczas działań operacyjno-rozpoznawczych oraz drona szkoleniowego o masie do 25 kg.   

Policja unieważniła przetarg na dostawę bezzałogowych statków powietrznych (bsp) wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi. Zgodnie z oficjalnym wyjaśnieniem, w całym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Przypomnijmy tylko, że Komenda Główna Policji zamierzała zwiększyć flotę bezzałogowych statków powietrznych o 7 kompletów, złożonych z jednego bsp wraz z osprzętem do obserwacji i rejestracji obrazu podczas działań operacyjno-rozpoznawczych oraz drona szkoleniowego o masie do 25 kg. Planowano, że realizacja zamówienia ma nastąpić do 31 października bieżącego roku i było to, de facto, drugie podejście do zakupu tego sprzętu. Jak widać, obecne niepowodzenie w pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu może wydłużyć czas oczekiwania na drony w Policji. 

Należy zaznaczyć, że w unieważnionym przetargu pojawiły się trzy oferty. Pierwszą złożyło konsorcjum firm - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z Radomia oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy. Konsorcjum zaproponowało cenę brutto wynoszącą 1 759 300,13 zł, 36 miesięczną gwarancję dla zestawu składającego się z bsp oraz drona szkoleniowego oraz czas lotu wynoszący 40 minut. Drugą ofertę złożyło inne konsorcjum, w skład którego wchodziło Asseco Poland S.A. z Rzeszowa oraz uAvionics Technologies Sp. z o.o. z Warszawy. W tym przypadku cena brutto wynosiła 1 488 300 zł, gwarancja została określona na 48 miesięcy, zaś czas lotu na 30 minut. Trzecią ofertę złożyło UMO Sp. z o.o. z Zielonki, i wyniosła ona 5 552 949,71 zł, przy 48 miesiącach gwarancji oraz 50 minutach lotu bsp.

Policja zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zakupu dronów 1 764 000 zł, przy czym zakup ten miał być również dofinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, w ramach projektu „Obserwacja Transgraniczna”. Przy ocenie ofert miały być brane pod uwagę takie kryteria jak cena (60 proc.), czas lotu – minimum 30 minut (20 proc.) oraz okres gwarancji – minimum 24 miesiące (20 proc.).

Należy przypomnieć, że jeszcze w lutym bieżącego roku informowaliśmy, że Policja zamierzała do końca lipca kupić właśnie 7 zestawów bezzałogowych statków powietrznych, w skład których miały wejść drony obserwacyjne oraz szkoleniowe. Jednak, na początku maja Komenda Główna Policji poinformowała o unieważnieniu przetargu na dostawę bsp wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi. Przyczyną przerwania procedury miało być przekroczenie, przez najkorzystniejszą ofertę, ceny jaką KGP planowało przeznaczyć na ten cel.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze