Reklama

Policja

"BOA" epidemia niestraszna. Jednostka na liście wyjątków dot. szkolenia

Lubuska policja kontrterroryści szkolenie
Autor. Lubuska Policja

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” został wciągnięty na listę jednostek formacji, które nawet w obliczu epidemii czy klęski żywiołowej, będą mogły realizować kursy specjalistyczne.

Reklama

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się szereg projektów dotyczących Policji. Jednym z nich jest projekt rozporządzenia szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. I choć związany jest on przede wszystkim z wcielaniem w życie założeń nowej edycji programu modernizacji służb mundurowych na lata 2020-2025, to przy okazji resort wprowadził pewne modyfikacje dotyczące szkolenia policyjnych kontrterrorystów, a dokładnie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Reklama

Modyfikacje zakładają doprecyzowanie jednego z przepisów. Polegają one na - jak czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu - "uwzględnieniu Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA w katalogu jednostek organizacyjnych Policji mogących prowadzić, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, kursy specjalistyczne w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub w innych uzasadnionych przypadkach".

Czytaj też

Zgodnie z tym projektem, 4. ustęp paragrafu 50. będzie mówił, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub w innych uzasadnionych przypadkach "BOA" będzie jedną z jednostek (na liście znajdziemy również Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz komendy wojewódzkie i stołeczna), które za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, mogą prowadzić kursy specjalistyczne. Co ważne, przepis ten do omawianego rozporządzenia wprowadzono jeszcze w 2021 roku. Oryginalnie jednak na liście wyszczególnionych jednostek nie znalazły się: BSWP, CLKP, CBZP (tworzone w bieżącym roku) oraz właśnie "BOA".

Reklama

Najnowsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji wejść mają w życie 1 kwietnia br.

Czytaj też

Pandemia koronawirusa, która była przyczynkiem do wprowadzenia wyjątków dotyczących realizacji kursów specjalistycznych w Policji, niewątpliwie utrudniła funkcjonariuszom realizację szkolenia, szczególnie ważnego w przypadku służby kontrterrorystycznej tej formacji. Jeszcze w 2020 roku okazało się bowiem, że wprowadzone w celu jej zwalczenia obostrzenia doprowadziły m.in. do "odcięcia" mundurowych od siłowni. Według doniesień medialnych, część z nich ćwiczyła na nich, jak to ujęto, "w konspiracji".

To nie pierwszy raz, w ostatnim czasie, gdy MSWiA decyduje się na wprowadzenie zmian w działaniu jednostek kontrterrorystycznych przy okazji modyfikowania innych dokumentów. Na początku 2022 roku resort ustanowił wyodrębnioną procedurę naboru w odniesieniu do wyspecjalizowanych jednostek Policji. Innymi słowy, rekrutacja do Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji jest już prowadzona bezpośrednio do tych jednostek, a nie poprzez nabory do ogólnej puli kadrowej formacji. Ta bardzo ważna, z perspektywy naboru do policyjnych specjalsów, zmiana wprowadzona została w ramach ustawy powołującej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

YouTube cover video
Reklama

Komentarze

    Reklama