Policja

"BOA" epidemia niestraszna. Jednostka na liście wyjątków dot. szkolenia

Lubuska policja kontrterroryści szkolenie
Fot. Lubuska Policja

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" został wciągnięty na listę jednostek formacji, które nawet w obliczu epidemii czy klęski żywiołowej, będą mogły realizować kursy specjalistyczne.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się szereg projektów dotyczących Policji. Jednym z nich jest projekt rozporządzenia szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. I choć związany jest on przede wszystkim z wcielaniem w życie założeń nowej edycji programu modernizacji służb mundurowych na lata 2020-2025, to przy okazji resort wprowadził pewne modyfikacje dotyczące szkolenia policyjnych kontrterrorystów, a dokładnie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Modyfikacje zakładają doprecyzowanie jednego z przepisów. Polegają one na - jak czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu - "uwzględnieniu Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA w katalogu jednostek organizacyjnych Policji mogących prowadzić, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, kursy specjalistyczne w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub w innych uzasadnionych przypadkach".

Czytaj też

Zgodnie z tym projektem, 4. ustęp paragrafu 50. będzie mówił, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub w innych uzasadnionych przypadkach "BOA" będzie jedną z jednostek (na liście znajdziemy również Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz komendy wojewódzkie i stołeczna), które za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, mogą prowadzić kursy specjalistyczne. Co ważne, przepis ten do omawianego rozporządzenia wprowadzono jeszcze w 2021 roku. Oryginalnie jednak na liście wyszczególnionych jednostek nie znalazły się: BSWP, CLKP, CBZP (tworzone w bieżącym roku) oraz właśnie "BOA".

Najnowsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji wejść mają w życie 1 kwietnia br.

Czytaj też

Pandemia koronawirusa, która była przyczynkiem do wprowadzenia wyjątków dotyczących realizacji kursów specjalistycznych w Policji, niewątpliwie utrudniła funkcjonariuszom realizację szkolenia, szczególnie ważnego w przypadku służby kontrterrorystycznej tej formacji. Jeszcze w 2020 roku okazało się bowiem, że wprowadzone w celu jej zwalczenia obostrzenia doprowadziły m.in. do "odcięcia" mundurowych od siłowni. Według doniesień medialnych, część z nich ćwiczyła na nich, jak to ujęto, "w konspiracji".

To nie pierwszy raz, w ostatnim czasie, gdy MSWiA decyduje się na wprowadzenie zmian w działaniu jednostek kontrterrorystycznych przy okazji modyfikowania innych dokumentów. Na początku 2022 roku resort ustanowił wyodrębnioną procedurę naboru w odniesieniu do wyspecjalizowanych jednostek Policji. Innymi słowy, rekrutacja do Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji jest już prowadzona bezpośrednio do tych jednostek, a nie poprzez nabory do ogólnej puli kadrowej formacji. Ta bardzo ważna, z perspektywy naboru do policyjnych specjalsów, zmiana wprowadzona została w ramach ustawy powołującej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

YouTube cover video

Komentarze