Reklama

Policja

Andrzej Duda: dzięki służbie Policji Polska jest państwem bezpiecznym

Andrzej Duda, fot. Dominik Mikołajczyk
Andrzej Duda, fot. Dominik Mikołajczyk

„Moją powinnością jako szefa MSWiA jest stawać za Wami murem zawsze wtedy, kiedy narażony jest na szwank mundur funkcjonariusza Polskiej Policji” – powiedział zwracając się do policjantów, szef MSWiA. Podczas dzisiejszych obchodów Święta Policji, przypadających w 99 rocznice powstania formacji, funkcjonariuszom dziękował też Prezydent Andrzej Duda, który wręczył m.in. nominacje generalskie pięciu oficerom oraz awans na stopień generalnego inspektora Policji Jarosławowi Szymczykowi, Komendantowi Głównemu Policji.

Prezydent Andrzej Duda, podczas centralnych obchodów Święta Policji wręczył nominacje generalskie czterem komendantom wojewódzkim. Generalskie awanse odebrali nadinspektor Jacek Cegieła, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, nadinspektor Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, nadinspektor Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz Jarosław Kaleta, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Nominacje odebrał także nadinspektor Kamil Bracha, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Drugą generalską gwiazdkę, a więc nominację na stopień generalnego inspektora Policji, otrzymał Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. 

[GALERIA_2914]

Zwracając się do nowo mianowanych generałów Andrzej Duda, pokreślił, że awans na stopień nadinspektora to nie tylko dowód uznania, ale też wyzwanie i wezwanie do jeszcze cięższej służby na rzecz ojczyzny.

W ramach obchodów odbyła się uroczystość awansowania funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe, w tym promocja na pierwszy stopień oficerski, ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy, a także wręczenie wyróżnień dla laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”, organizowanego corocznie przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pod patronatem Komendanta Głównego Policji. 

Ponadto zostały wręczone medale „Młody Bohater”. Jest to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. „Gratuluję Młodym Bohaterom odwagi, jaką się wykazali ratując czyjeś życie” – powiedział do wyróżnionych w akcji Młody Bohater, Joachim Brudziński.

[GALERIA_2913]

Zarówno Komendant Główny Policji, jak i Szef MSWiA zwracając się do funkcjonariuszy i pracowników Policji podkreślali, że służba w Policji nie jest łatwa i bardzo często niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia, a czasem nawet życia. Dziękowali rodzinom policjantów za wyrozumiałość i wsparcie. W żadnym przemówieniu nie znalazło się jednak bezpośrednie odniesienie do trwającego w Policji protestu. Joachim Brudziński podziękował związkowcom za współpracę i rozmowy oraz przypomniał, że jest gotowy by „usiąść do stołu” w każdej chwili.

Drzwi mojego gabinetu są zawsze dla Was otwarte i ja jestem otwarty na rozmowy. Nie poprzestaniemy na 6 mld zł z Programu Modernizacji służb mundurowych, bo nie będziemy oszczędzać na Waszym bezpieczeństwie.

Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szef MSWiA zadeklarował też, że zdaje sobie sprawę z tego, że kwota jaka przeznaczona została dla Policji w ramach Programu Modernizacji, jest niewystarczająca. Powiedział, że jak tylko pozwolą na to możliwości finansowe budżetu państwa, zostaną one zwiększone.

image
Joachim Brudziński, fot. Dominik Mikołajczyk

Jak tylko pozwolą na to możliwości finansowe budżetu państwa, to nie poprzestaniemy na tym programie. Będziemy szukać nadal środków, bo nigdy ich nie jest za wiele. Jako politycy powinniśmy być skrzętni, oglądać każdy grosz publiczny dwa razy, zanim go wydamy, ale na jednym na pewno nie należy oszczędzać: na bezpieczeństwie bo bezpieczniejszy i dobrze wyposażony funkcjonariusz Policji to także bezpieczni obywatele.

Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Andrzej Duda, w swoim przemówieniu, podkreślał znaczenie policyjnej służby dla bezpieczeństwa całego kraju i każdego obywatela. Przypomniał, za Komendantem Głównym Policji, że poczucie bezpieczeństwa w Polsce jest coraz większe, a wykrywalność przestępstw z roku na rok rośnie. Andrzej Duda powiedział, że policjanci powinni być dumni z tego co robią, tak jak dumne z ich służby jest społeczeństwo.

Z całą pewnością możecie być państwo dumni ze swojej służby, tak jak dumne jest z państwa służby polskie społeczeństwo. Dumne jest, kiedy mówi, że w Polsce jest bezpiecznie, że w miejscu ich zamieszkania można spokojnie przejść wieczorem bez zagrożenia napadem, można spokojnie wypuścić dziecko na podwórko, że będzie mogło spokojnie wrócić ze szkoły.

Andrzej Duda, Prezydent RP
[GALERIA_2915]

Tegoroczne obchody Święta Policji mimo tego, że w oficjalnych przemówienia nie zostało to przywołane, toczyły się w cieniu trwającego w Policji protestu. Policjanci protestują już kilka tygodni, a 16 lipca dołączyły do nich inne służby mundurowe. Jak na razie, mimo deklaracji płynących z obu stron o chęci rozmowy i szukania porozumienia, kompromis nie został osiągnięty.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze