Reklama

Policja

5 mln złotych na dodatkowe patrole w Warszawie

Fot. Komenda Stołeczna Policji
Fot. Komenda Stołeczna Policji

Warszawa przekazała na sfinansowanie pełnienia służb ponadnormatywnych 5 mln zł. Jak wyliczają warszawscy urzędnicy, suma ta pozwala na wystawienie 21 740 służb.

M. st. Warszawa zawarło po raz kolejny porozumienie z Komendą Stołeczną Policji w sprawie służb ponadnormatywnych w 2020 roku. Dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji będą ponownie finansowane ze środków stanowiących dochody własne stolicy. "W myśl porozumienia w tym roku Warszawa przekazała na sfinansowanie pełnienia służb ponadnormatywnych 5 mln zł. Suma ta pozwala na wystawienie 21 740 służb" - czytamy na oficjalnie stronie Urzędu m.st. Warszawy. 

Jak tłumaczą urzędnicy, służby będą kierowane w najbardziej niebezpieczne miejsca Warszawy, wskazane przez mieszkańców w ramach ogólnomiejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. W spotkaniach grup osiedlowych obok mieszkańców biorą także udział funkcjonariusze policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 130 miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem prewencyjnym funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. Gdy w danym miejscu stan bezpieczeństwa ulegnie poprawie, patrole kierowane są w kolejne zgłoszone przez mieszkańców rejony miasta.

Według udostępnionych przez Urząd danych, w ubiegłym roku w ramach służby ponadnormatywnej zatrzymano 209 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano 49 641 osób, pouczono 24 529 osób, ukarano mandatami karnymi 15 094 sprawców wykroczeń. Niebagatelną rolę pełnić ma już sama obecność policjantów w mundurach w miejscach najbardziej zagrożonych.

Od lat planowane i konsekwentnie realizowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym także w zakresie wsparcia finansowego policji, dają obraz Warszawy jako jednego z najbezpieczniejszych miast w Polsce. Według danych ostatniego „Barometru warszawskiego” 92 proc. osób czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku, a 92 proc. osób uważa, że w ich okolicy zamieszkania jest bezpiecznie i spokojnie. Taki poziom bezpieczeństwa utrzymuje się od lat.

Urząd m.st. Warszawy

W 2020 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji miasto planuje przeznaczyć 5 800 200 zł, m.in. na służby ponadnormatywne – 5 000 200 zł, nagrody pieniężne - 300 000 zł oraz na dofinansowanie utrzymania koni służbowych, zakup wyposażenia dla koni, jeźdźców i psów służbowych - 500 000 zł.

W 2019 roku stołeczny samorząd przeznaczył 4,6 mln zł na opłacenie dodatkowych, ponadnormatywnych, patroli policji. Dzięki temu ulice Warszawy miały być kontrolowane pod kątem bezpieczeństwa przez policjantów podczas 20 tysięcy służb.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze