Reklama

Policja

3 mln zł więcej na remont policyjnego Bella

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Komenda Główna Policji zawarła wartą 3,1 mln zł netto umowę dotyczącą prac remontowych na śmigłowcu Bell 412HP w zakresie zapewniającym przywrócenie maszyny do lotów. Zakres i koszt prac jest wynikiem przeglądu, dokonanego w związku z zawartą w marcu 2019 roku ze spółką JB Investments umową o wartości 1,2 mln zł z VAT. W obu przypadkach realizacja prac spoczywa na zakładach Bell Helicopter Prague. 

Umowa została zawarta 5 listopada 2019 roku, jednak informacja ta została upubliczniona dopiero 21 listopada. „Przedmiotem umowy jest wykonanie, przez wykonawcę w autoryzowanym zakładzie, prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca Bell-412HP zgodnie z umową nr 58/320/ Cut/18/EJ z dnia 4.3.2019” – czytamy w dokumentacji, z czego jasno wynika, iż środki zabezpieczone na przegląd maszyny w marcu 2019 roku nie były wystarczające dla przywrócenia jej zdolności do lotu.

Śmigłowiec w ramach przeglądu głównego został zdemontowany i poddany szczegółowym badaniom, częściowo realizowanym przez podwykonawców odpowiedzialnych za poszczególne systemy i komponenty. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez InfoSecurity24.pl, stan policyjnego Bell 412 wskazywał na bardzo intensywną eksploatację, co odbiło się na istotnym zużyciu wielu elementów i nie pozostało bez wpływu na koszt odtworzenia zdolności do działań.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez redakcję, zawarta w listopadzie br. umowa o wartości 3,16 mln zł netto obejmuje jedynie prace wymagane i niezbędne dla przywrócenia maszyny do służby. Policja nie zdecydowała się nawet na malowanie maszyny w celu ujednolicenia jej z obecnie obowiązującymi zasadami oznaczenia statków powietrznych tej służby. Umowa została udzielona w wyniku negocjacji, gdyż jak wynika z uzasadnienia „w zaistniałej sytuacji wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób inny niż wnioskowany nie będzie rozwiązaniem rozsądnym zarówno z przyczyn technicznych, ekonomicznych i prawnych a określenie zakresu nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów a wynika z obiektywnej oceny i weryfikacji stanu technicznego. Przedmiotowego zamówienia nie jest w stanie wykonać żaden inny podmiot poza przedstawicielem firmy Bell Helicopter Prague a.s., tj. firmą JB Investments; stan ten ma charakter obiektywny i trwały.”

Warto dodać, że wiele poprzednich remontów śmigłowców, prowadzonych było według podobnej zasady. Najpierw dokonywano przeglądu, a następnie na podstawie jego wyników remontu w poszerzonym, koniecznym zakresie.

Śmigłowiec Bell 412HP do Policji trafił w 2011 roku z 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, gdzie służył do przewozów VIP. Na co dzień maszyna realizowała typowe zadania policyjne w ramach Zarządu Lotnictwa Policji Komendy Głównej Policji. Dotąd nalot tej maszyny wynosi 3614 godzin, co nie zmieniło się od przetransportowania jej do zakładów Bell Textron w Pradze, gdzie nadal pozostaje zdemontowana w wyniku przeglądu i weryfikacji stanu technicznego.

Warto zaznaczyć, że Komenda Główna Policji na początku 2019 roku zawarła wartą ponad 50 mln zł umowę, dotycząca zakupu trzech lekkich śmigłowców Bell 407GXi. Pierwsza z tych maszyn powinna zostać dostarczony już w grudniu bieżącego roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama