Reklama

Policja

101 podkomisarzy w 103 dni? W WSPol wystartował kurs oficerski

Fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

22 sierpnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych - poinformowała uczelnia. 

Jak informuje szkoła w Szczytnie, "przez 103 dni szkoleniowe 101 funkcjonariuszy Policji z całej Polski będzie realizować treści określone programem szkolenia". Absolwent szkolenia ma w teorii zakończyć je z umiejętnością realizowania zadań m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej i z podmiotami pozapolicyjnymi. Szkolenie ma przygotować słuchaczy do złożenia egzaminu oficerskiego.

Jak podkreślać miał podczas uroczystego otwarcia Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. Andrzej Pawłowski, "rozpoczynające się szkolenie to nie zwieńczenie kariery, ale początek drogi, która umożliwi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, a co za tym idzie da możliwości dalszego rozwoju zawodowego".

Problemy z testem

Szkoła w Szczytnie miała w tym roku małe problemy z egzaminem oficerskim kończącym czteroletnie studia. Jak informował w lipcu br. tvn24.pl, ponad połowa absolwentów Wyższej Szkoły Policji oblała ten egzamin. Na 327 absolwentów zdały go zaledwie 143 osoby.

Niedoszli oficerowie mieli nie dać sobie rady z testem wiedzy obejmującym zagadnienia z prawa karnego, cywilnego, wykroczeń, ruchu drogowego czy przestępczości zorganizowanej. By zdać egzamin trzeba poprawnie odpowiedzieć na 42 z 60 pytań, a to udało się tylko 143 z 327 absolwentów. Po teście wiedzy, kolejnego dnia policjanci przystępują do ćwiczeń praktycznych i te zdali już wszyscy, którym udało się dzień wcześniej zaliczyć test.

Jak przekonywał w lipcu rzecznik WSPol, „w historii uczelni zdarzały się egzaminy o większej lub mniejszej zdawalności”, a każdy mundurowy ma prawo do egzaminu poprawkowego. Ten, jak dowiedzieli się dziennikarze tvn24.pl, ma odbyć się miedzy 4 a 6 września.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze