Reklama

Służby Mundurowe

Policja rozstrzygnęła "w dogrywce" przetarg na szyfrowaną łączność

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Komenda Główna Policji ogłosiła wynik ponownej analizy ofert w przetargu dotyczącym zawarcia umowy ramowej na dostawę sprzętu łączności standardu DMR, wraz z akcesoriami, radiotelefonami, stacjami retransmisyjnymi oraz sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego ich skonfigurowania. Postępowanie uruchomione w marcu 2020 roku zakończyło się wyłonieniem 5 dostawców, jednak decyzja została zaskarżona do Krajowej Izby Odwoławczej. Doprowadziło to w listopadzie 2020 roku do unieważnienia wyniku i ponownej oceny ofert, którą pozytywnie przeszła tylko jedna z nich. Na pozyskanie łączności DMR Policja planuje przeznaczyć ponad 169,4 mln złotych brutto.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego było wyłonienie maksymalnie 3 wykonawców do zawarcia umowy ramowej na dostawę sprzętu łączności standardu DMR (ang. Digital Mobile Radio) Tire II, wraz z akcesoriami w okresie kolejnych 48 miesięcy od zawarcia umowy ramowej lub do wyczerpania środków. Komenda Główna Policji określiła łączną wartość zamówień w ramach tego postepowania na maksymalnie 169 369 895,46 PLN brutto. Jednocześnie zapisano, iż zawarcie umowy ramowej nie określa gwarantowanej ilości sprzętu do którego pozyskania byłaby zobowiązana. Dostawy w ramach zawieranych na podstawie umowy ramowej umów wykonawczych muszą być realizowane w terminie do 50 dni od jej zawarcia.

W dokumentacji przetargowej określono szczegółowe wymagania techniczne i ukompletowanie następujących asortymentów:
- radiotelefony nasobne DMR wraz z futerałem, słuchawkogłośniki, zestawy kamuflowane do radiotelefonów nasobnych oraz zestawy do kasków motocyklowych;
- radiotelefony przewoźne DMR wraz z akcesoriami, zestawy kamuflujące interfejs radia jako moduł GPS, podstawy biurkowe do radia przewoźnego z głośnikiem i zasilaniem, konsole radiotelefonów;
- stacje retransmisyjne DMR wraz z anteną, skrzynką instalacyjną do zabudowy;
- zestawy do programowania radiotelefonów i stacji retransmisyjnych, wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi.

W ocenie ofert na możliwe do uzyskania 100 pkt, 60 można było dostać za cenę, 24 za okres gwarancji, 8 za możliwość zdalnego programowania, a 8 za możliwość dostępu do zasobów systemu. 

Zwycięska oferta została złożona przez firmę ALTRAN Ewa Golusińska, która jest dystrybutorem rozwiązań Motorola Solutions i otrzymała maksymalną liczbę punktów w ocenie. Pozostałe cztery oferty zostały odrzucone, w związku z czym nie podlegały ocenie.

Cena zwycięskiej oferty to 530 470,71 PLN brutto a suma cen jednostkowych wyniosła 71 536,80 PLN. Była to oferta najdroższa ze złożonych w postępowaniu, jednak będąc jedyną ocenianą spełniła warunek oferty najkorzystniejszej, tj. oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Łącznie maksymalna wartość umowy ramowej oszacowana została, jak już wcześniej wspomniano, na 169,4 mln zł brutto.

Samo postępowanie miało burzliwy przebieg, gdyż jego pierwotne rozstrzygnięcie, polegające na podzieleniu zamówień pomiędzy wszystkich uczestników spełniających wymagania zawarte w SIWZ, zostało zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej. Decyzją KIO odrzucono wszystkie skargi poza złożoną przez ostatecznego zwycięzcę i w toku ponownie realizowanej procedury była to jedyna oferta spełniająca wszystkie wymagania i zakwalifikowana do procedowania.

Cała procedura spowodowała znaczne opóźnienie programu, który jest częścią większej całości, mającej na celu zastąpienie starej łączności analogowej radiostacjami szyfrowanymi, zapewniającymi bezpieczną komunikacje. Elementy systemu DMR powstają od kilku lat na terenie całego kraju, a jednym z ostatnich przedsięwzięć tego rodzaju był przetarg na budowę systemu DMR w dziewięciu powiatach otaczających Warszawę.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze