Reklama

Służby Mundurowe

ŁUKASIEWICZ – PIAP wprowadza nowy model robota mobilnego

Fot. Warszawski Instytut ŁUKASIEWICZ - PIAP
Fot. Warszawski Instytut ŁUKASIEWICZ - PIAP

PIAP Patrol® jest średnim robotem gąsienicowym przeznaczonym do detekcji zagrożeń CBRN (chemicznym, biologicznym, radiologicznym i nuklearnym) oraz rozpoznania i neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych. 

Ze względu na swoje wymiary oraz rodzaj zastosowanego układu napędowego PIAP Patrol® jest przystosowany do prowadzenia działań zarówno wewnątrz budynków jak i w trudnych warunkach terenowych. Kompaktowa i modułowa budowa umożliwia transport nawet w samochodzie osobowym. Robot wyposażono w manipulator o 6 stopniach swobody z funkcją zacisku szczęk chwytaka. Dzięki temu może zostać użyty do obserwacji, transportu i podejmowania obiektów o masie do 22 kg. Manipulator zapewnia 2 m wysięgu i duży zakres ruchu w każdej płaszczyźnie. 

Najnowszy robot Warszawskiego Instytutu ŁUKASIEWICZ - PIAP może być użyty do wsparcia działań sił zbrojnych, i policji lub straży pożarnej. W tym celu robot przystosowano do montażu różnorodnego wyposażenia, w tym akcesoriów i uzbrojenia służącego do neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych, takich jak wyrzutnik pirotechniczny (RDS/CSL 50- 40 VULKAN) lub strzelba gładkolufowa (Benelli M4 Super 90 z kamerą i celownikiem kolimatorowym. Robot jest też zintegrowany z przenośnym urządzeniami rentgenowskimi amerykańskiej firmy Logos Imaging.

Robot można wyposażyć czujniki promieniowania, bojowych środków trujących, toksycznych substancji przemysłowych oraz oparów materiałów wybuchowych. Przekazują one na bieżąco dane pomiarowe do konsoli operatora, który jest natychmiast informowany, gdy robot wjedzie np. w chmurę trującego gazu albo kiedy badany obiekt jest nieszczelny, co powoduje wyciek niebezpiecznej substancji. Użycie czujników jest opcjonalne. Oznacza to, że można je montować dowolnie według potrzeb danej misji. Akcesoria tego typu doczepia się w różnych miejscach robota w zależności od rodzaju misji i planowanego wykorzystania chwytaka. Do prowadzenia pomiarów z bliskiej odległości potrzebne jest zamontowanie czujników na chwytaku, a do pomiarów rekonesansowych - na bazie lub manipulatorze. Lekki panel sterowania robota obsługuje zarówno mobilne systemy rentgenowskie jak i czujniki CBRN.

Grzegorz Kowalski, koordynator tematyki CBRN w Ł-PIAP

Robotem można sterować za pomocą tego samego panelu, jaki używany jest do obsługi innych pojazdów mobilnych Ł-PIAP w najnowszej cyfrowej wersji, w tym PIAP Fenix®  i PIAP Gryf®.

image
Fot. Warszawski Instytut ŁUKASIEWICZ - PIAP

PIAP Patrol® to zupełnie nowa konstrukcja, która powstała na bazie ponad 20-letniego doświadczenia inżynierów Ł-PIAP. Opracowanie tego modelu zajęło rok. Jego zadaniem jest zastąpienie stosowanego dotychczas analogowego robota RMI nowym cyfrowym odpowiednikiem w segmencie robotów o masie do 100 kg.

Reklama

Komentarze

    Reklama