Reklama

Służby Mundurowe

OC na kolejne lata zamówione. Duża mundurowa umowa dla PZU

Fot. Wielkopolska Policja/Facebook
Fot. Wielkopolska Policja/Facebook

Jak informował InfoSecurity24.pl jeszcze w październiku 2020 roku, podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji formacje, a także dwie szkoły mundurowe, zdecydowały się na realizację wspólnego zamówienia na usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. Zamówienie, jak okazało się w grudniu, trafiło do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Przy okazji nadzorująca przetarg Komenda Główna Policji zdradziła, w odpowiedzi na pytanie nadesłane podczas postępowania, dane szkodowe podległych MSWiA formacji za ostatnie trzy lata.

Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, a także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA i Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA wspólnie zleciły objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji. Ubezpieczenie obejmować będzie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku umową generalną, tzw. flotową, bez określenia rodzaju, liczby i umiejscowienia pojazdów. Przewiduje się jednak, że przebieg pojazdów w latach 2021–2023 wyniesie 1 430 799 000 km. Umowa ubezpieczenia obejmować będzie trzy 12-miesięczne okresy. Usługę, wartą prawie 43 mln złotych brutto, realizować będzie PZU SA. Umowę podpisano 18 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z wymaganiami m.in. mundurowych, o zamówienie mogły ubiegać się podmioty, które wykonały w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, czyli co najmniej trzy usługi flotowego ubezpieczenia komunikacyjnego o wielkości minimum 250 sztuk pojazdów mechanicznych każde ubezpieczenie. Ostatecznie do komendy wpłynęła tylko jednak oferta, nadesłana właśnie przez PZU SA. Co ważne, zakład zmieścił się spokojnie w przetargowym budżecie, ustalonym na poziomie ponad 48,6 mln złotych brutto.

SOP się wyróżnia

Wśród dokumentów dotyczących postępowania znaleźć można nadesłane przez oferenta pytanie. Dotyczyło ono danych szkodowych pojazdów za ostatnie trzy lata. W odpowiedzi nadzorująca przetarg Komenda Główna Policji udostępniła łączne kwoty wypłaconych odszkodowań, za szkody spowodowane przez samochody resortu spraw wewnętrznych i administracji w latach 2017-2019.

W przypadku policji kwota ta przekraczała 5,6 mln złotych w roku 2017, by spaść do 5,3 mln złotych w kolejnym. W 2019 roku skoczyła natomiast do 6,6 mln złotych. Duży spadek w kwotach zaliczyła natomiast Straż Graniczna, u której kwota ta w 2017 roku wyniosła ponad 1 mln złotych. Jednak w kolejnych latach, za które udostępniono statystyki, wynosiła już odpowiednio prawie 400 tys. złotych i ponad 420 tys. złotych w latach 2017 i 2018. W przypadku Państwowej Straży Pożarnej można powiedzieć, że formacja "trzyma poziom". W kolejnych latach wartość wypłaconych odszkodowań wynosiła bowiem ponad 1,3 mln złotych, ponad 1,5 mln złotych oraz ponad 1,3 mln złotych. Do tych sum doliczyć trzeba jednak jeszcze wydzielone kwoty, dotyczące Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - 2,4 tys. w 2017 roku i 29 tys. w 2018 roku. 

Największe wrażenie robi jednak Służba Ochrony Państwa, u której kwota ta na przestrzeni trzech lat wzrosła... ponad trzykrotnie. W 2017 roku wyniosła ona bowiem ponad 37 tysięcy złotych, w 2018 roku już ponad 42 tysiące złotych, a rok później skoczyła do ponad 121 tysięcy złotych. Skok ten odzwierciedla również liczba zdarzeń drogowych do których doszło w tych latach z udziałem pojazdów formacji zajmującej się ochroną VIP-ów. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku było ich w sumie 33, a w tym 15 spowodowanych przez kierowców SOP oraz 18 z winy innych kierowców. Natomiast od 1 stycznia do 1 grudnia 2019 roku było ich już 52, w tym 36 zdarzeń drogowych spowodowanych przez funkcjonariuszy formacji i 16 z winy innych kierowców. Jak podawała Interia, do 20 grudnia 2019 roku ich liczba wzrosła już do 63. Kierowcy Służby Ochrony Państwa mieli również spowodować w 2018 roku nawet dwa razy więcej wypadków i kolizji niż funkcjonariusze rozwiązanego Biura Ochrony Rządu w roku 2017. 

Przypomnijmy, że pojazdy użytkowane przez służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji - Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa - posiadają ubezpiecznie OC, ale z analiz dokonanych przez ww. służby wynika, że objęcie ubezpieczeniem AC użytkowanych przez nie samochodów jest już nieuzasadnione z powodów ekonomicznych. Analizy wykonane przez podległe MSWiA służby wykazać miały, że koszt potencjalnego ubezpieczenia AC w przypadku tych formacji znacząco przewyższać ma ogólną wartość poniesionych szkód.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze