Reklama

Służby Mundurowe

Mundurowi rozmawiali w MSWiA o realizacji listopadowego porozumienia

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych rozmawiali dziś w MSWiA o realizacji podpisanego w listopadzie ubiegłego roku porozumienia. Na spotkaniu omówiono wszystkie punkty porozumienia koncentrując się na rozwiązaniach, które mają wejść w życie od 1 lipca 2019 r. Chodzi o nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy w zakresie art. 18b.

Wspomniana wyżej kwestia dotyczy likwidacji warunku uprawniającego do otrzymania emerytury (ukończenia 55. roku życia) oraz wprowadzenia pełnej 100-proc. odpłatności za nadgodziny. Przedstawiciele ministerstwa przekazali stronie związkowej założenia do projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych ustaw pragmatycznych.

Wspólnie ustalano, że na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 3 kwietnia br. omówione będą zagadnienia porozumienia dotyczące art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, dodatku dla funkcjonariuszy, którzy osiągnęli 25 lat służby. Poruszona ma zostać również sprawa związana z przygotowaniem Programu Rozwoju Formacji Mundurowych na lata 2021 – 2024. Jak informują związkowcy, strony podkreśliły także konieczność opracowania szczegółowego harmonogramu prac nad pozostałymi punktami porozumienia. Na kolejnym spotkaniu rozpatrzony zostanie harmonogram oraz opinie do przekazanych założeń do nowelizacji ustaw.

Stronie ministerialnej przewodniczył podczas spotkania Edward Zaremba, Pełnomocnik Ministra  ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi. Ze strony związkowej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz strażackiej „Solidarności”.

"Porozumienie jest najlepszym porozumieniem jakie udało się wynegocjować. Nie jest ono doskonałe, chciałbym żeby było ono lepsze, jednak na dzisiaj jest to milowy krok" - stwierdził w listopadzie, po zakończeniu rozmów w MSWiA, Rafał Jankowski, który przewodniczył negocjacjom. Co znalazło się w podpisanym 8 listopada dokumencie? MSWiA zgodziło się m.in. na 655 brutto złotową podwyżkę od stycznia tego roku, którą mundurowi dostali w lutym br. Zagwarantowano też 500 złotych brutto od stycznia 2020 roku. Związkowcy wywalczyli również 100-proc. płatne nadgodziny. Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się też na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana ma wejść w życie od 1 lipca tego roku.

Spornymi kwestiami pozostały te dotyczące waloryzacji uposażeń czy pełnopłatnych zwolnień lekarskich. Nie udało się także wywalczyć zmiany zapisów art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Mundurowi chcieli zrównania statusu funkcjonariuszy (w kwestii emerytur) przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą. Jak mogliśmy przeczytać w porozumieniu „„Strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach i deklarują wolę rozwiązania tego problemu do końca 2019 roku, przyjmując, że realizacja tego postulatu będzie odnosić się do funkcjonariuszy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r.” .

W porozumieniu znalazła się też deklaracja mówiąca o tym, że MSWiA przygotuje rozwiązania prawne dotyczące przyznania dodatkowych pieniędzy dla tych funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby zdecydują się w niej pozostać. Propozycje tych rozwiązań mają wejść w życie nie później niż 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z porozumieniem, przedstawiciele mundurowych wezmą też udział w opracowaniu projektu nowego programu rozwoju formacji podległych MSWiA w latach 2021-2024, w którym szczególnie uwzględnione mają zostać podwyżki uposażeń.

MR/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze