Reklama

Służby Mundurowe

Mundurowe związki sprawdzają programy wyborcze

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Związkowcy, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowali się wysłać po 19 pytań do każdego komitetu wyborczego zarejestrowanego w jesiennych wyborach parlamentarnych. Mundurowi pytają m.in. o przyszłość art. 15a, pełnopłatne L-4 oraz dodatki progresywne. Dodatkowo, funkcjonariusze wystąpili też z pismem do szefa MSWiA, w którym proszą o pilne spotkanie w sprawie realizacji ubiegłorocznego porozumienia. 

Wysłanie pytań zapowiadał w sierpniowej rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski. „Idą wybory i zadamy pytanie każdej sile politycznej, nie przesądzając o wyniku wyborów, dotyczące tego jak zachowają się w sprawie naszych postulatów i realizacji zawartego porozumienia. Chciałbym jasnej deklaracji od potencjalnych rządzących jakie mają pomysły na Policję i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa” – podkreślał.

Związki zawodowe, działające w służbach mundurowych, postanowiły wykorzystać zbliżające się wybory parlamentarne by sprawdzić, jakie plany dotyczące służb mundurowych mają siły polityczne biorące udział w najbliższych wyborach. Jak zapowiadał szef FZZSM i NSZZP Rafał Jankowski, mundurowi zwrócili się z listem do komitetów wyborczych, w którym stawiają politykom 19 pytań związanych z problemami funkcjonariuszy.

Czego chcą dowiedzieć się związkowcy? Pytają m.in. o to, czy po wygranych wyborach stworzony zostanie system uzależniający nakłady na bezpieczeństwo od PKB, podobnie jak w wojsku. Wśród spraw „do załatwienia” znajduje się też kwestia art. 15a i pełnopłatnych zwolnień lekarskich, co do których nie udało się osiągnąć porozumienia w listopadzie ubiegłego roku. Związkowcy pytają też o wprowadzenie tzw. dodatku progresywnego, ekwiwalentu pieniężnego za służbę pełnioną w porze nocnej oraz dni ustawowo wolne od pracy. Powraca też dawno niepodnoszona kwestia kadencyjności szefów formacji. 

„Zwracając się do komitetów wyborczych z propozycją naprawy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych chce przyszłym władzom ułatwić to zadanie” – czytamy w liście skierowanym do komitetów wyborczych. „W zamian za to Federacja oczekuje, że wysiłki na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego poprą wszystkie ugrupowania, które znajdą się w Parlamencie IX Kadencji” – dodają związkowcy.

Pilne spotkanie z ministrem i międzynarodowa skarga

Federacja zwróciła się też do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego o zorganizowanie pilnego spotkania dotyczącego realizacji porozumienia podpisanego w listopadzie ubiegłego roku. Chodzi m.in. o zmiany w art. 15a. Czas na wprowadzenie nowelizacji, zgodnie z podpisanym porozumieniem, kończy się w tym roku, a póki co MSWiA nie przedstawiło nawet założeń nowych zapisów. Jak informowało InfoSecurity24.pl, takie ramowe założenia powstały już kilka lat temu i zostały przygotowane właśnie w resorcie spraw wewnętrznych. Nie wiadomo czy MSWiA skorzysta dziś z tamtych pomysłów, jednak warto przypomnieć, że wtedy zostały one dobrze przyjęte przez przedstawicieli mundurowego środowiska. 

Związkowcy postanowili też skierować do Międzynarodowej Organizacji Pracy skargę w sprawie ostatniej nowelizacji, która ich „oprócz pluralizmu i rozdrobnienia związkowego pozbawia sporą grupę funkcjonariuszy możliwości sprawowania funkcji związkowych i korzystania z ochrony prawnej”.

Komentarze