Reklama

Służby Mundurowe

Mundurowe porozumienie prawie zrealizowane. Trzy postulaty wciąż pod znakiem zapytania

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Od lipca br. zniesiony zostanie wymóg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i SOP. Funkcjonariusze otrzymają także pełnopłatne nadgodziny - informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Jak podkreśla, jest to wypełnienie zapisów porozumienia z listopada 2018 r., zawartego przez MSWiA oraz przedstawicieli strony społecznej. Czy związkowcy mogą liczyć w najbliższym czasie na rozwiązania dotyczące reszty tzw. marcowych postulatów?

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych przygotowało MSWiA. Został on zaakceptowany na etapie uzgodnień międzyresortowych. Był także przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi. Aktualnie został przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, który zajmie się tym dokumentem 27 czerwca br." - informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Jak dodaje, zgodnie z planem, projektem na najbliższych posiedzeniu zajmie się Rada Ministrów. Ma to pozwolić na uchwalenie go podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. 

Oznacza to, że wszystkie uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych, objęte porozumieniem ze związkami zawodowymi służb mundurowych zostaną wprowadzone. Ich realizacja wynikająca z zapisów ustawy nastąpi z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

fragment komunikatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przypomnijmy, że zapis dotyczący rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę obejmuje funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. "Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2037 r." - dodaje resort. W zapisach pozostanie bowiem jeden wymóg dotyczący 25 lat służby.

Od lipca br. zostanie także wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin.

Jak przypomina resort, wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacana jest obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór czasu wolnego za wypracowane nadgodziny. Wprowadzony system ujednolici kwestie odpłatności i rozliczania nadgodzin w służbach podległych MSWiA.

Sukces czy porażka?

Przypomnijmy, że gdy 8 listopada, późnym wieczorem, MSWiA i związkowcy podpisali porozumienie, które zakończyło trwający od lipca mundurowy protest, podczas konferencji Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów, podkreślił, że podpisane porozumienie nie jest doskonałe, „jednak na dzisiaj jest to milowy krok”. Na liście "ugranych" punktów znaleźliśmy wtedy podwyżki, zmiany w systemie emerytalnym i płatne nadgodziny. Nie były to jednak wszystkie zagadnienia poruszone przez mundurowych związkowców. 

MSWiA i związkowcy nie doszli bowiem do porozumienia w kwestii waloryzacji uposażeń, pełnopłatnego L-4, a także art 15a., czyli zrównania statusu funkcjonariuszy. Waloryzacja jest dla mundurowych ważna m.in. ze względu na jednorazowe, reakcyjnie rozwiązanie jakim są dwie tury podwyżek (styczeń 2019 roku i styczeń 2020 roku), niezwiązane z takimi zagadnieniami, jak inflacja czy wzrost cen. Nie udało się też przeforsować pełnopłatnych zwolnień lekarskich. Związkowcy chcieli by były one płatne w 100 proc. przez 30 dni w roku. Początkowo na ten punkt MSWiA wyrażało zgodę, jednak pełnopłatnych L-4 jak na razie nie będzie.

Jednym z punktów budzących wśród mundurowych największe emocje jest sprawa zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. W porozumieniu czytamy, że „strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach i deklarują wolę rozwiązania tego problemu do końca 2019 roku, przyjmując, że realizacja tego postulatu będzie odnosić się do funkcjonariuszy którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r.”. To, że rozmowy nad tym postulatem mają zakończyć się w bieżącym roku deklarował również Rafał Jankowski: „Mamy zapewnienie ministra, że prace nad nim skończymy w przyszłym roku”.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama