Reklama

Służby Mundurowe

MSWiA: Więcej środków dla SOP

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Służba Ochrony Państwa będzie miała więcej zadań niż Biuro Ochrony Rządu; będziemy starać się o dodatkowe środki na SOP w kolejnych latach, a także prowadzić intensywną rekrutację - zapowiada wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy, w nowej formacji, która będzie miała uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, zatrudnienie znajdzie 3 tys. osób. To o 50 proc. więcej niż obecnie w BOR.

Zieliński podkreślił, że głównym zadaniem SOP będzie nadal ochrona najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, a także obiektów kluczowych dla funkcjonowania państwa.

Jak poinformował, w ostatnich kilku latach w BOR na około 2,2 tys. etatów, było około 400 wakatów.

Nasi poprzednicy nie reagowali na to i nie podejmowali wystarczających wysiłków, żeby przeprowadzać intensywny nabór do tej służby. Funkcjonariusze odchodzili, a nowych osób przychodziło mało.

Jarosław Zieliński, Wiceszef MSWiA

Dodał, że obecne kierownictwo MSWiA zmieniło ten trend i już w 2016 roku nabór do BOR został zwiększony. Aktualnie odnotowuje się lepszy bilans odejść i przyjęć do tej służby, jednak trzeba się liczyć z tym iż potrzeba wielu lat by zapełnić całe zapotrzebowanie i limity kadrowe.

Poinformował, że SOP będzie miała więcej zadań niż obecne BOR. Jak dodał, objęta ochroną ma zostać większa niż dotychczas liczba obiektów państwowych, gdyż w jego ocenie jest złą praktyką oddawanie tej roli firmom prywatnym. 

Czytaj też: Służba Ochrony Państwa zastąpi BOR

Wiceszef MSWiA zapowiedział, że zmienione mają być także zasady ochrony placówek zagranicznych. 

Inne służby, niż SOP także będą miały te zadania, ale SOP przy pewnej części zadań zagranicznych pozostanie. Szczegóły tych rozwiązań będą przedstawione nieco później, projekt ustawy o SOP zarysowuje pewne możliwości.

Jarosław Zieliński, Wiceszef MSWiA

Przypomniał, że BOR, którego budżet na 2017 r. wynosi ponad 240 mln zł, został włączony do programu modernizacji służb mundurowych. W latach 2017-2020 formacja ma otrzymać 56 mln zł na inwestycje budowlane, 25 mln zł na uzbrojenie i specjalistyczny sprzęt i ponad 16 mln zł wyposażenie osobiste. Przewidziano także środki na wzrost uposażeń. Jedna podwyżka została wypłacona już na początku 2017 r. a kolejna będzie w 2019 r. - w sumie ponad 600 zł.

Wiceminister zapowiedział, że niezależnie od tego MSWiA będzie starać się o dodatkowe środki na funkcjonowanie SOP w kolejnych latach głównie z budżetu państwa, by środki były wystarczające do wzmacniania formacji. Ważne jest by znajdowały się fundusze na przyjmowanie nowych funkcjonariuszy. 

Służba w nowej formacji będzie na tyle atrakcyjna, że będzie skutecznie zachęcała młodych ludzi do wstępowania do niej. Będziemy robić wszystko, żeby ten nabór był prowadzony energicznie i intensywnie. To jest ważna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Będzie tak, że praca w tej służbie będzie wyróżnieniem dla tych wszystkich, którzy będą chcieli do niej wstąpić. Musimy odbudować etos tej służby.

Jarosław Zieliński, Wiceszef MSWiA

Zadania SOP nie będą ograniczały się do działań ochronnych. Służba ta będzie realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom: przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, nietykalności cielesnej, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących ochronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających. Jak podkreśla MSWiA, w ten sposób SOP nie będzie uzależniona od informacji uzyskiwanych od innych służb, co ma wpłynąć korzystnie na szybkość i efektywność jej działania.

Komendant SOP otrzyma status centralnego organu administracji rządowej, co - według projektodawców - ma przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny. Projekt zakłada powołanie administratora bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez SOP. Szef MSWiA ma przedstawiać corocznie Sejmowi i Senatowi informację dotyczącą kontroli operacyjnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SOP zostaną poddani badaniom wariografem, czyli wykrywaczem kłamstw. Zmieni się także sposób ustalania uposażeń funkcjonariuszy SOP, na bardziej motywacyjny. Będą oni otrzymywać dodatek specjalny wynoszący co najmniej 1 proc. wysokości uposażenia zasadniczego, ale nie więcej niż 50 proc. tego uposażenia.

Zaproponowano również przepisy, które umożliwią przenoszenie do SOP funkcjonariuszy innych formacji mundurowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama