Reklama

Służby Mundurowe

Lotnicy Policji i Straży Granicznej świętują

fot. facebook.com/STRAZGRANICZNA/
fot. facebook.com/STRAZGRANICZNA/

28 sierpnia obchodzimy w Polsce Święto Lotnictwa, dotyczy to również przedstawicieli lotnictwa należącego do Straży Granicznej oraz Policji. Świętują nie tylko sami piloci, ale również ci, którzy dbają o stan techniczny maszyn oraz całe zaplecze. Przypomnijmy, w tym roku Policja podpisała umowę na dostawę dwóch nowych śmigłowców Black Hawk S-70i, a Straż Graniczna kupiła dwa samoloty PZL M28-05. 

Lotnictwo Straży Granicznej

Współczesne lotnictwo Straży Granicznej prowadzi operacje lotnicze zarówno na granicy lądowej, jak i morskiej. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej w strefie nadgranicznej oraz ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej RP. Do głównych zadań lotnictwa Straży Granicznej należy prowadzenie działań obserwacyjno-rozpoznawczych mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz walkę z przemytem. Statki powietrzne LSG wykorzystywane są również w akcjach poszukiwawczych.

Flota powietrzna SG stacjonuje w 4 wydziałach lotniczych na terenie Polski. Dodatkowo LSG posiada własną bazę, w której realizowane są obsługi eksploatowanych statków powietrznych. Personel lotniczy LSG liczy łącznie 58 osób: 22 pilotów, 36 operatorów/mechaników.

[GALERIA_2916]

Należy również zauważyć, że statki powietrzne należące do Lotnictwa Straży Granicznej wykorzystywane są we wspólnych operacjach, koordynowanych przez Agencję Frontex, realizowanych na terytorium Polski oraz w innych państwach członkowskich. W latach 2009-2017 lotnictwo SG zrealizowało 18 misji w ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej we współpracy z Agencją FRONTEX. W 2018 r. zaplanowano uczestnictwo w 2 misjach z czego jedną już zrealizowano.

Dla przykładu, od 29 sierpnia bieżącego roku, śmigłowiec W-3AM Anakonda wraz 10-osobową załogą rozpocznie misję na greckiej wyspie Chios. W skład załogi wchodzi: 3 pilotów 3 operatorów, 3 mechaników oraz 1 oficer łącznikowy.

Trzeba zaznaczyć, że polskie Lotnictwo Straży Granicznej, jako pierwsza organizacja lotnicza, wchodząca w skład Lotnictwa Służb Porządku Publicznego, w całości wdrożyła przepisy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych oraz w zakresie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych.

Czytaj też: Dwie oferty śmigłowca dla Straży Granicznej

Straż Graniczna posiada 13 statków powietrznych: 4 śmigłowce PZL-KANIA, śmigłowiec W-3AM Anakonda, samolot M28 Skytruck, samolot M20 Mewa, 4 samoloty PZL-104MF Wilga 2000 oraz 2 samoloty ASP S15-1 Stemme. Samoloty Stemme są najnowszym statkiem we flocie lotniczej SG. Do patrolowania granic są wykorzystywane od września 2015 roku. Dzięki nowoczesnym systemom, w które wyposażone są samoloty Stemme możliwe jest prowadzenie obserwacji z bardzo dużych odległości.

Czytaj też: Dwa samoloty dla pograniczników. Straż Graniczna kupuje Bryzy

W tym roku Straż Graniczna podpisała również umowę na dostawę dwóch samolotów wielosilnikowo-turbinowych, do wykonywania zadań nad obszarami morskimi przez Lotnictwo Straży Granicznej. Zgodnie z wynikami przetargu dostarczyć je ma konsorcjum Parasnake Arkadiusz Szewczyk z Kielc wraz z Airborne Technologies GmbH z Wiednia. Polsko-austriackie konsorcjum zaoferowało samoloty PZL M28-05, które będą kosztować 109 224 000 zł brutto.

Lotnictwo Policji 

Po reorganizacji lotnictwa Służb Porządku Publicznego na szczeblu MSWiA przeprowadzonej w 2009 roku Lotnictwo Policji operuje współcześnie z 6 baz. Jest to baza centralna znajdująca się na lotnisku Warszawa-Babice oraz 5 baz terenowych zlokalizowanych przy Komendach Wojewódzkich Policji w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Wydział Operacji Lotniczych, Zarządu Lotnictwa Policji KGP – Warszawa dysponuje obecnie 1 śmigłowcem Bell-206, 1 Bell-412, 2 Mi-8, 2 W-3. Sekcja Lotnictwa KWP w Krakowie ma na stanie 1 śmigłowiec W-3, w Łodzi znajduje się 1 Bell-206, w Poznaniu 1 Mi-2, w Szczecinie 1 Mi-2, także we Wrocławiu bazuje 1 Mi-2.

Czytaj też: Black Hawki dla Policji za ponad 142 mln zł

W tym roku mogliśmy zauważyć bardzo ważne rozpoczęcie modernizacji lotnictwa Policji. Do służby mają trafić 2 śmigłowce S-70i Black Hawk za 142,66 mln zł. Maszyny przeznaczone są dla Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA) i będą służyć do działań na terenie całego kraju. Podpisana umowa faktycznie rozpoczyna, odwlekany proces wymiany śmigłowców rosyjskiej konstrukcji w Policji, a nawet więcej – w polskich resortach siłowych. Tym samym, w pierwszej kolejności zastąpione zostaną wysłużone, 35-letnie maszyny Mi-8.

[GALERIA_2917]

Policyjne lotnictwo dysponuje także trzema maszynami W-3 Sokół, dwoma Bell 206, jednym Bell 412 i czterema Mi-2, z których najstarszy ma 47 lat. Spośród pozostałych śmigłowców, ostatni – Bell 206 – trafił do Policji w 2011 roku, został jednak zakupiony jako maszyna używana. Podobnie Bell 412, który przekazany został z Sił Powietrznych. 

Czytaj też:  Dogrywka w przetargu na śmigłowce dla Policji. Siedem maszyn w dwa lata?

Na łamach InfoSecurity24.pl informowaliśmy również w maju, że o ile uda się przesunąć środki, które w bieżącym roku miały być wydane na zakup 3 jednosilnikowych śmigłowców lekkich, to zostaną one pozyskane w roku 2019. Łącznie Komenda Główna Policja planuje kupić dwa średnie transportowe śmigłowce taktyczne oraz trzy jednosilnikowe i dwa dwusilnikowe śmigłowce lekkie.

Bogata historia Lotnictwa Policji

Co ciekawe, sama historia lotnictwa w Polskiej Policji swoje początki datuje już w okresie międzywojennym. Pierwsi piloci Policji Państwowej szkoleni byli w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy w roku 1931. Szkolili się na takich samolotach jak: Bartel M4S2, Hanriot XIX oraz na pierwszym samolocie liniowym Potez XV. Po przemianach ustrojowych, w 1996 r, rozpoczęto proces formowania Lotnictwa Policji w strukturach Policji. Powstały wówczas dwa pierwsze Zespoły Lotnictwa Policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w  Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wyposażone w śmigłowce PZL "Kania". W 2000 roku do Komendy Głównej Policji pozyskano 11 śmigłowców pochodzących ze 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Śmigłowce po modyfikacji zostały wprowadzone do służby w strukturach Lotnictwa Policyjnego. Zaś uroczysta inauguracja działalności Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji nastąpiła w dniu 9 maja 2001 roku. 

Ważny element bezpieczeństwa wewnętrznego Polski

Lotnictwo Policji wykorzystywane jest też do działania w sytuacjach nadzwyczajnych, tzw. kryzysowych. Przykładem wystąpienia tego rodzaju sytuacji była chociażby powódź z czerwca 2010 roku, podczas której policyjni piloci wykonali 304 loty w czasie niemal 327 godzin. Ewakuowano wówczas 166 osób w tym tylko sami "policyjni lotnicy" ewakuowali 116 osób. W czasie działań wykonywano: loty ratowniczo-ewakuacyjne, loty patrolowe w tym: oświetlanie wałów, monitorowanie miejscowości w celu zapobiegania kradzieżom, współdziałanie z jednostkami naziemnymi PSP, loty rozpoznawcze w tym: monitoring wałów grożących pęknięciem, loty transportowe związane z usypywaniem wałów.

Innym przykładem działalności Lotnictwa Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli były loty ewakuacyjno-ratownicze realizowane na rzecz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w 2014 i 2015 roku. Podczas całej operacji zabezpieczenia dyżuru lotniczego dla TOPR, śmigłowiec W-3 Sokół brał udział w 322 akcjach ratowniczych, podczas których udzielono pomocy 125 osobom, w tym przetransportowano zwłoki 3 osób odnalezionych podczas akcji poszukiwawczych

Policyjne lotnictwo, podejmowało również kluczowe działania na terenie całego kraju w 2016 r., w tym, jak wskazała sama Policja, podczas zabezpieczenia operacji policyjnej „Przymierze” i tym samym 3 podoperacji policyjnych obejmujących zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 24-31 lipca 2016 r., zabezpieczenie Szczytu NATO w dniach 07-10 lipca 2016 r. w Warszawie oraz zabezpieczenie imprezy masowej Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w dniach 13-17 lipca 2016 r.

Czytaj też:  Gen. Wroński: Policja potrzebuje nowych śmigłowców do wykonywania podstawowych zadań

Spektrum zadań realizowanych przez Lotnictwo Policji jest bardzo szerokie i obejmuje m.in. przewóz sił i środków (zadania transportowe), w tym przewóz grup antyterrorystycznych, transport osób na potrzeby innych służb (w tym zatrzymanych, deportowanych, świadków), loty transportowe na terenie Polski i EU, zapewnienie szybkiego przemieszczenia na miejsce zdarzenia policjantów grup operacyjno-dochodzeniowych, zespołów minersko-pirotechnicznych, techników kryminalistyki, negocjatorów, pododdziałów antyterrorystycznych, przewóz grup ratowniczo – ewakuacyjnych w czasie klęsk żywiołowych

Prowadzone są również misje w zakresie poszukiwania, rozpoznania i obserwacji, w tym zawierające udział w operacjach policyjnych z wykorzystaniem termowizji i transmisji obrazu telewizyjnego na stanowiska kierowania lub ruchome stanowisko kierowania w czasie rzeczywistym. Działań mających na celu rozpoznanie terenu pod względem nielegalnych upraw maku, konopi indyjskich, itp. Udział w poszukiwaniach osób i mienia o dużej wartości, udział w operacjach policyjnych związanych z zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka oraz podczas zabezpieczenia szczególnej rangi uroczystości państwowych i kościelnych, w tym również wizyt VIP.

Statki powietrzne należące do Policji można zauważyć także w trakcie działań zapewniających realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i koordynacją ruchu drogowego, obserwacją rejonów szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą i zorganizowaną, osłoną i wspomaganiem działań operacyjnych czy też poszukiwaniem zwłok za pomocą urządzeń termowizyjnych. Policjanci współdziałają także z lotnictwem wojskowym, Straży Granicznej, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, TOPR, jak i z funkcjonariuszami z państw sąsiednich.

Redakcja InfoSecurity24.pl składa wszystkim przedstawicielom lotnictwa serdeczne życzenia z okazji ich święta i życzy samych sukcesów.

Straż Graniczna/Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama