Reklama

Służba Celno-Skarbowa

„Zielone światło” dla podwyżek w SCS

Autor. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej doczekają się podwyżek, które zostały zaplanowane w tegorocznej ustawie budżetowej. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, dzięki któremu do 4,49 zwiększona zostanie wielokrotność kwoty bazowej dla celników. Przepis ten będzie stosowany od 1 stycznia 2024 roku.

Historia tegorocznych podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej po kilku miesiącach dobiega końca. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zostało podpisane przez premiera Donalda Tuska i we wtorek opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Oznacza to, że wypłaty tegorocznych podwyżek dla celników już nic nie blokuje. Według rozporządzenia dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zwiększona zostanie wielokrotność kwoty bazowej do 4,49. „Wielokrotność kwoty bazowej w wysokości 4,49 ustalono w oparciu o dane planistyczne ujęte w ustawie budżetowej na 2024 r. w zakresie planu wydatków na uposażenia, nagrodę roczną oraz środków na realizację w 2024 r. zadań w ramach programu wieloletniego »Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025«” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Jak dodano, wydatki budżetu państwa związane z wydaniem rozporządzenia zostaną „sfinansowane w ramach limitów wydatków określonych w ustawach budżetowych na rok 2024 i na kolejne lata, w części 19 budżetu państwa, bez konieczności pozyskania dodatkowych środków na ten cel”. W Ocenie Skutków Regulacji do rozporządzenia wskazano, że na wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej w 2024 roku „zabezpieczono środki w wysokości 81,22 mln złotych”. „W 2025 roku nastąpi wzrost wydatków na nagrodę roczną w wysokości 6,77 mln zł. Zatem łączny wzrost wydatków w części 19 w 2025 roku i w każdym roku następnym do roku 2034 będzie wynosił 87,99 mln złotych” – czytamy w OSR.

Czytaj też

„Wzrost uposażenia funkcjonariuszy związany z podwyższeniem wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej będzie miał również wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy przejdą na emeryturę po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia” – zapewniono w uzasadnieniu. W OSR, oszacowano, że „w związku ze zmianą wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej podstawa emerytury funkcjonariuszy wzrośnie o 351,94 złotych”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. „Przy czym wprowadzana wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy, będzie stosowana od dnia 1 stycznia 2024 roku” – dodano w uzasadnieniu.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze