Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Zasady "nagrodowych" awansów w Służbie Celno-Skarbowej nieracjonalne?

Fot. KAS
Fot. KAS

W służbach mundurowych awans w stopniu służbowym może być przyznany funkcjonariuszowi jako jedna z nagród. Dzieje się tak, a w zasadzie może się tak dziać, m.in. w Policji czy Straży Granicznej. Jak zauważa jednak - chcący zachować anonimowość – autor petycji złożonej w Sejmie, w KAS sytuacja jest zgoła inna. Jak twierdzi, wszystkiemu winne ma być niedopatrzenie ustawodawcy. Czy posłowie zdecydują się zarekomendować wprowadzenie zmian do przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej? 

Reklama

Dziś, zgodnie z przepisami ustawy o KAS, funkcjonariuszowi za "szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej, w szczególności za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy, doskonalenie kwalifikacji zawodowych mogą być udzielane wyróżnienia". Wśród nich, obok dyplomu, krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego (w wymiarze do 10 dni), nagrody pieniężnej lub rzeczowej, odznaki honorowej czy przedstawienia do odznaczenia państwowego, znajdziemy także mianowanie na wyższy stopień służbowy. Jak się jednak okazuje, o czym pisze autor złożonej do sejmu petycji postulującej zmiany w przepisach, ustawodawcy umknąć miał fakt, że "zasadniczo mianowanie na wyższy stopień służbowy nie może nastąpić później niż po odbyciu 5 lat służby w stopniach: szeregowych, podoficerów i aspirantów, z wyłączeniem stopnia starszego aspiranta". Jak czytamy, "skoro zatem po upływie tego terminu, obowiązkiem organu («mianowanie nie może nastąpić później niż») jest mianowanie funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy to nietrafne jest uznanie, iż czynność ta ma charakter wyróżnienia". 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Co ciekawe, zdaniem autora petycji, ze względu na konstrukcję przepisów ustawy o KAS, bez ich zmiany, mianowanie na stopień służbowy mogłoby stanowić wyróżnienie tylko w przypadku korpusu oficerów młodszych, oficerów starszych i generałów, tam bowiem brak jest obligatoryjnego 5-letniego okresu, którego upływ nakłada obowiązek mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy. 

Rozwiązania zakładające przedterminowe mianowanie na wyższy stopień służbowy znajdziemy w przepisach dotyczących policjantów, strażników granicznych, strażaków czy więzienników. 

Uprzedzając ewentualną argumentację o odmiennej specyfice każdej pragmatyki służbowej należy odnotować, iż w tym przypadku takie podejście byłoby błędne. Chodzi bowiem o zasady logiki i racjonalnego rozumowania czyli uznanie, iż obligatoryjne mianowanie na stopień służbowy nie może stanowić jednocześnie wyróżnienia, zaś jedynie mianowanie przez upływem 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 197 ust. 1 ustawy o KAS czyli przedterminowe spełnia przesłankę wyróżnienia.
fragment petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 219 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej

Czy posłowie zdecydują się na zmianę przepisów? Wydaje się, że korekta jest raczej sprawą techniczną, a jej wprowadzenie nie tylko ujednolici obowiązujące w "mundurówkach" zasady, ale także da realną szansę na otrzymanie awansu "w nagrodę".

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze