Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Większa podwyżka, ale bez roszczeń. Kompromis w sporze celników z resortem finansów w zasięgu ręki?

SCS Służba Celno-Skarbowa
Autor. Krajowa Administracja Skarbowa/Twitter

Swoje ustawy na kolejne lata mają już policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej. Teraz ważą się losy uchwały modernizacyjnej dla Krajowej Administracji Skarbowej, która przewidywać ma m.in. podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Z informacji udostępnionych przez związkowców z Celnicy PL wynika, że podczas spotkania, do którego doszło 6 września, padły propozycje konkretnych kwot, a resort finansów przedstawił nawet projekt porozumienia.

Reklama

"Podczas spotkania w dniu 06.09. MF w ramach konsensusu zaproponował podniesienie o 200 zł pierwotnie zaproponowane kwoty na wynagrodzenia w 2023 roku" – czytamy w komunikacie wydanym przez związkowców z Celnicy PL. Jak informują, aktualna i – jak dodano – ostateczna propozycja resortu finansów zakłada przyszłoroczną podwyżkę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (w ramach uchwały modernizacyjnej) na poziomie 699,60 złotych brutto na etat. Jest ona niezależna od przewidzianej na przyszły rok waloryzacji uposażeń. Ta z kolei – zgodnie z obecną rządową propozycją zapisaną w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, która trafiła do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego – wynieść ma 7,8 proc. W projekcie niezawartego wciąż formalnie porozumienia czytamy też, że przeciętne wynagrodzenie brutto na etat, w kolejnych latach obowiązywania uchwały modernizacyjnej wynieść ma – dla mundurowych z SCS – 499,60 złotych. 

Reklama
W zakresie podwyżek płac średni wzrost wynagrodzeń/uposażeń obejmuje wynagrodzenie/uposażenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę/służbę, premię regulaminową w przypadku pracowników niemnożnikowych oraz dodatek za stopień w przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
fragment projektu porozumienia, źródło: Celnicy PL
Reklama

W przekazanej związkowcom wersji dokumentu, którego autorem ma być resort finansów, znalazł się także punkt mówiący o dodatku mentorskim. Ten trafić ma do około 3000 mentorów i opiekunów, i wynosić przeciętnie 500 zł brutto na etat. Co ciekawe, projekt zawiera też informacje o dodatku stołecznym, którego przyznanie uzasadnione ma być miejscem wykonywania zadań. Chodzić ma o ok. 5900 etatów, dla których przewidziano przeciętnie 500 złotych brutto. 

Czytaj też

Jak wskazano, "do odrębnych ustaleń pozostają zasady dotyczące realizacji Programu w części dotyczącej pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych/pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych KAS w Ministerstwie Finansów". Co ważne, resort chce też zabezpieczyć ewentualne roszczenia dotyczące podwyżek niewypłaconych w ramach obowiązującej wciąż uchwały modernizacyjnej. "Podwyżki z Programu o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszego Porozumienia (Modernizacja KAS w latach 2023-2025 – przyp. red.) wyczerpują wszelkie roszczenia, co do realizacji podwyżek z Uchwały nr 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r." - czytamy. Jeśli celnicy porozumienie zdecydują się zaakceptować, zobowiążą się również do niepodejmowania akcji protestacyjnej w czasie jego realizacji. Jak informują związkowcy, w przypadku kiedy propozycja MF nie zostanie zaakceptowana, resort wystąpi z propozycją uchwały modernizacyjnej, jednak zawarte w niej kwoty podwyżek w 2023 roku będą takie same jak te przewidziane w latach 2024-2025 (przeciętnie 499,60 złotych brutto na etat).

Do kolejnego - ostatniego w tej sprawie - spotkania z przedstawicielami kierownictwa ministerstwa finansów dojść ma 14 września.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze