Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Setki pistoletów i tysiące sztuk amunicji. KAS dozbraja funkcjonariuszy

Fot. InfoSecurity24.pl
Fot. InfoSecurity24.pl

Przetarg na broń i amunicję dla Krajowej Administracji Skarbowej nabiera tempa. W podzielonym na siedem części postępowaniu, szczecińska skarbówka zamierza kupić pistolety pełnowymiarowe, kompaktowe, subkompaktowe, maszynowe oraz amunicję 9x19 Full Metal Jacket, Total Full Metal Jacket i Jacketed Hollow-Point. Na zakupy KAS przygotowała łącznie prawie 1,5 mln złotych. Sprzęt docelowo trafić ma do funkcjonariuszy w Białymstoku, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze.

Przetarg, o czym informowaliśmy już na początku sierpnia, podzielony jest na siedem części. Pierwsze cztery dotyczą pistoletów, kolejne trzy dostaw amunicji.

W ramach pierwszego zadania KAS szuka dostawczy 97 pistoletów i 20 dodatkowych w ramach prawa opcji. W tej części złożono pięć ofert, a KAS na realizację dostaw przewidziała budżet w wysokości 271 600 złotych. Najdroższa oferta pochodzi od spółki Kaliber – 237 426,90 złotych. Nieco tańsza jest propozycja firmy BUOS opiewająca na 193 043,58 złotych. Kolejni oferenci to poznańska firma Magnum Andrzej Ozorowski – 153 909,90 złotych, Zbrojownia – 139 680 złotych oraz UMO – 138 518,91 złotych. Wszystkie firmy zaoferowały siedem lat gwarancji na zaproponowane przez siebie produkty. We wszystkich ofertach podobnie wygląda też deklarowany czas naprawy. Magnum, Zbrojownia oraz UMO oferują 15 dni, a Kaliber i BUOS  14.

Druga część postępowania zakłada dostawy 100 sztuk pistoletów kompaktowych oraz 14 sztuk w ramach opcji. Wśród czterech złożonych ofert, najdroższą ponownie okazała się ta zaproponowana przez Kaliber (244 700 złotych). Na niecałe 200 tys. (199 014 złotych) realizację tej części zamówienia wyceniła spółka BUOS. Magnum Andrzej Ozorowski od KAS oczekuje 183 270 złotych, a UMO nieco ponad 140 tys. – dokładnie 142 803 złote. Tutaj także wszystkie złożone oferty zakładają 7-letnią gwarancję, a czas na naprawę dwie z firm określiły na 14 dni (Kaliber, BUOS), a dwie na 15 dni (UMO, Magnum Andrzej Ozorowski). KAS na realizację tej części przeznaczyła budżet w wysokości 280 tys. złotych.

Trzecie zadanie obejmuje zakup pistoletów subkompaktowych, a dokładnie 25 ich sztuk w ramach podstawy oraz 5 sztuk w ramach opcji. W tej części złożono trzy oferty. Kaliber oczekuje 61 192,50 złotych, BUOS  49 753,50 złotych, a UMO – 35 700,75 złotych. Gwarancja na oferowane produkty to u wszystkich potencjalnych dostawców siedem lat, a czas na naprawę  14 dni. Tylko UMO czas potencjalnej naprawy określiło na 15 dni. Budżet KAS na tę część wynosi 70 tys. złotych. 

Szczecińska Izba Skarbowa zamierza również kupić 30 sztuk pistoletów maszynowych. W tej części pojawił się tylko jeden chętny. Zbrojownia dostawę wyceniła na 135 360 złotych, przy 7-letniej gwarancji i 15 dniach potrzebnych na potencjalną naprawę. KAS na zakup pistoletów maszynowych nie chciała wydać więcej niż 198 tys. złotych. 

Pozostałe części dotyczą zakupów amunicji kolejno w wersji 9x19 Full Metal Jacket - 10840 pakietów po 50 sztuk każdy, czyli łącznie 542 000 szt. nabojów (opcja zakłada pozyskanie 1400 pakietów po 50 sztuk każdy - łącznie 70 000 sztuk nabojów), 9x19 Total Full Metal Jacket, a dokładnie min. 4054 pakietów po 50 sztuk każdy, czyli łącznie 202 700 szt. nabojów (w tym przypadku opcja zakłada zakup dodatkowych 200 pakietów po 50 sztuk każdy, czyli łącznie 10 000 sztuk nabojów), i 9x19 Jacketed Hollow-Poin w liczbie 60 pakietów po 50 sztuk każdy, czyli łącznie 3 000 szt. nabojów.

W piątej części dotyczącej amunicji 9x19 FMJ, do wydania jest 433 600 złotych brutto. Obie złożone oferty mieszczą się w budżecie. Magnum Andrzej Ozorowski za realizację dostaw oczekuje 399 996 złotych, a Cenzin – 413 329,20 złotych. Obie firmy oferują 4-letnią gwarancję.

Szósta część to ponad 200 tys. sztuk amunicji 9x19 TFMJ. Budżet KAS wynosi 222 970 złotych brutto, podczas gdy Magnum Andrzej Ozorowski dostawę wycenił na 214 416,06 złotych a Cenzin na 162 058,65 złotych. Analogicznie do poprzedniej części, oferowana gwarancja to 4 lata.

Ostania części zakłada zakup 3000 sztuk amunicji 9x19 JHP. Ofertę złożył tylko warszawski Cenzin, i opiewa ona na 3 247,20 złotych, przy zakładanym przez KAS budżecie 4200 złotych. Cenzin oferuje 4 lata gwarancji.

Można się spodziewać, że niebawem poznamy oferty, które KAS uznał za najkorzystniejsze. Zarówno broń jak i amunicja powinna trafić do formacji najpóźniej do 6 grudnia 2019 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze