Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Rząd zajmie się modernizacją KAS. 3 mld złotych przez 3 lata

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Rada Ministrów podczas pierwszego posiedzenia w 2023 roku (3 stycznia) zajmie się m.in. projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025”. To kolejny program modernizacji przewidziany dla KAS, a więc także dla funkcjonującej w ramach jej struktur Służby Celno-Skarbowej. Przepisy zakładają m.in. podwyżki, a sposób ich podziału był przedmiotem niedawnych rozmów na linii Ministerstwo Finansów-związkowcy.

Reklama

Jednym z elementów modernizacji - zgodnie z założeniami, jakie przyjął resort finansów - są podwyżki uposażeń. MF zakłada "wzrost konkurencyjności i motywacyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS". Podjęcie tych działań jest konieczne, z uwagi na "brak kadr oraz brak zainteresowania pracą/służbą w KAS, w szczególności na obszarach miejskich i dużych aglomeracji, rezygnacja z pracy/służby pracowników/funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z powodów ekonomicznych". Szefostwo KAS ma zamiar niwelować negatywne skutki – jak to nazwano – tzw. rynku pracownika, charakteryzującego się "dużą presją na wzrost wynagrodzeń". Wprost zwrócono też uwagę na konieczność odpowiedniego wynagradzania pracowników i funkcjonariuszy "ze względu na odpowiedzialność, którą przyjmują na siebie, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych". Resort finansów oczekuje, że podjęte w ramach uchwały modernizacyjnej kroki, zwiększą konkurencyjność KAS na rynku pracy, a także zmniejszą odpływ doświadczonych pracowników i funkcjonariuszy. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Pozostałe priorytety zakładają m.in. wydatki na szkolenia, majątkowe, modernizację i utrzymanie wyposażenia technicznego, te związane z inwestycjami budowlanymi i modernizacją infrastruktury lokalowej oraz zakupem nieruchomości oraz konieczne do poniesienia w związku z rozwojem systemów i infrastruktury teleinformatycznej, a także inwestycje majątkowe, budowlane oraz zakupy IT KAS. Łączna kwota na wszystkie priorytety - a są ich cztery - w latach 2023-2025 wynosi 3 mld złotych - po 1 mld złotych na każdy rok.

MF zapewnia też, że podwyżki wynikające z modernizacji mają zostać wypłacone "niezależnie od podwyżek wynikających z innych regulacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, w tym wzrostu kwoty bazowej lub wzrostu funduszu wynagrodzeń/uposażeń na mocy ustawy budżetowej na dany rok budżetowy".

Oczekiwania płacowe pracowników i funkcjonariuszy kształtują w największym stopniu podwyżki w innych służbach mundurowych państwa, a Program jest kontynuacją programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej realizowanego w latach 2020-2022.
fragment istoty rozwiązań ujętych w projekcie - Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Jak podzielone zostaną dodatkowe pieniądze? Z informacji jakie jeszcze pod koniec ubiegłego roku przekazał ZZ Celnicy PL wynika, że resort finansów zaproponował "podział środków na podwyżki z modernizacji wg schematu 60 proc. obligatoryjnie dla każdego, 35 proc. na wyrównanie różnic płacowych poprzez dążenie do siatki płac, 5 proc. na zaległe awanse w stanowisku oraz zaległe awanse płacowe w ramach stanowiska". Jak czytamy, ostatecznie "większość ZZ i MF zaakceptowała propozycję kompromisową 65/30/5".

Rząd uchwałą zajmie się podczas posiedzenia zaplanowanego na 3 stycznia i niemal pewne jest to, że zostanie ona przyjęta, a co za tym idzie, jej zapisy niebawem zaczną być realizowane.

DM

Reklama

Komentarze (1)

  1. Norman

    Może brak chętnych do pracy spowodowany jest też bezsensem pracy.Gdy rozmawiam z pracownikami KAS to mi mówią że nie są zainteresowani np. zwalczaniem hazardu jak jackhoty bo jeszcze żaden sąd w polsce nie nałożył sławetnej kary 100.000zł za automat.dodatkowo sądy zwracają automaty sprawcom to walka państwa w państwie.instytucje mundurowe zgodnie z prawem dziurawym wielkimi nakładami pracy rozpracowują przestępców a sądy to umarzają byle zejść z teczek w szafie.czy tak powinno wyglądać państwo prawa? czy tylko sąd powinien orzekać o winie a nie czy dać karę czy umorzyć. skoro jest wina nie powinno być prawa umorzenia.dlaczego sprawca orzeczony w polsce ma umarzane koszty sądowe? Rolą polityków jest nie podnosić kary z górnej granicy ale i dolnej bo wyroki w polsce są żenujące.to uwłacza funkcjonariuszom.i ich ciężkiej pracy.dodatkowo np.KAS chce przywilejów innych służb a sami pracują do 15:00 często bez munduru itd. jak urzędnicy. Wszystkie salony gier otwierają się po 22:00

Reklama

Najnowsze