Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Premier zapomniał o celnikach? Zwłoka "budzi poważny niepokój"

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

”Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podpisanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej” - przypominają związkowcy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, w piśmie przesłanym na początku października. Jak podkreślają funkcjonariusze w komentarzach, projekt „wisi i wisi, i nic się z nim nie dzieje”. 

Jak piszą funkcjonariusze zrzeszeni w Związku Zawodowym Celnicy PL, "wg informacji na BIP RCL, projekt powinien zostać przyjęty do końca III kwartału br., co w stosunku do MSWiA, było i tak bardzo odległą datą". Analogiczne rozporządzenia zostały bowiem "przyjęte w innych formacjach mundurowych bezpośrednio po rozdzieleniu podwyżek, wiele miesięcy temu". Zapisy projektu, który czeka na podpis premiera, wejść mają w życie dzień po ogłoszeniu, ale będą stosowane od 1 stycznia 2019 roku.

Zwłoka jaka ma miejsce w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej budzi poważny niepokój w naszej formacji, jak również wpływa negatywnie na ocenę jakości pracy części urzędników Ministerstwa Finansów przez funkcjonariuszy.

Związek Zawodowy Celnicy PL

Jak informował pod koniec sierpnia br. InfoSecurity24.pl, resort finansów zaproponował ustalenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, na poziomie 3,39. Funkcjonariusze byli wtedy pewni, że nadeszły oczekiwane zmiany. Jak się jednak okazuje, dokument nie doczekał się jeszcze akceptu ze strony premiera Morawieckiego. Funkcjonariusze zaczynają się więc "niepokoić".

Faktycznie, rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, premier podpisał 28 stycznia br. Następnie zmian doczekała się Służba Więzienna. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariusza tej formacji, wzrosła z poziomu 3,28 do 3,71. Rozporządzenie, które umożliwiło wypłatę wyższych pensji, zostało podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego w kwietniu br. Warto podkreślić, że dokument dotyczący SW wtedy "utknął" na jakiś czas w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gotowe przepisy, po niezbędnych konsultacjach i opiniach, do podpisu premiera wysłano więc dopiero 3 kwietnia. 

Nowe zapisy mają zastąpić rozporządzenie z 2018 roku, dotyczące wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Proponowane przez resort zmiany to wynik listopadowego porozumienia między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a stroną społeczną, którą reprezentowali przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/pracujących w KAS. We wspomnianym porozumieniu określono m.in. kwotę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2019 r. w wysokości 655 zł brutto miesięcznie dla każdego zatrudnionego/pełniącego służbę, wskazując że jest to podwyżka obejmująca wszystkie składniki wynagrodzeń i uposażeń, w tym również – skutki wzrostu wypłat o charakterze rocznym, w tym – nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Kwota 655 zł podwyżki odpowiada natomiast wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, co spowoduje jej wzrost z 3,10 do 3,39.

Podwyżka ta miała na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywacyjnych stanowiących istotny element dla właściwej realizacji polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej, mając na względzie zwiększenie zaangażowania i skuteczności w działania funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów

Zgodnie z zapisami ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej z tytułu pełnienia służby otrzymuje uposażenie oraz inne świadczenia pieniężne określone w ustawie. Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej. Natomiast wysokość kwoty bazowej ustalonej według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wynosi ona obecnie 1701,09 zł. Od stycznia ma ona wzrosnąć do 1803,16 złotych, a co za tym idzie średnie uposażenie brutto (przy mnożniku 3,39), wyniesie 6 112 złotych. To wzrost o niecałe 350 złotych w porównaniu do 5766 złotych dziś.

Jak podkreślają sami funkcjonariusze, zmiana wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, jest ważna przede wszystkim dla osób, które w najbliższym czasie planują przejść na emerytury mundurowe. To według niej bowiem wylicza się średnie uposażenie w danym roku, które jest brane pod uwagę przy wyliczaniu emerytury. Niektórzy funkcjonariusze mają nawet czekać z przejściem na emeryturę do wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Status? To skomplikowane...

Przypomnijmy, że zgodnie z sygnowanym przez byłą już minister finansów Teresę Czerwińską dokumentem jeszcze w lutego br., od 1 stycznia tego roku stosuje się nowy mnożnik kwoty bazowej dla funkcjonariuszy SCS. Dokument zmieniał rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na podstawie art. 225 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Złożony przez minister Czerwińską podpis pozwalał na rozdysponowanie środków na podwyżki dla wszystkich funkcjonariuszy SCS, co stanowiło pierwszy etap modernizacji formacji zapowiadanej w 2018 roku.

Służba Celno-Skarbowa, będąca częścią Krajowej Administracji Skarbowej jako ostatnia formacja podpisała porozumienie w związku z zakończonym w zeszłym roku protestem służb mundurowych. Zgodnie z listopadowymi ustaleniami, od stycznia 2019 roku mieli oni liczyć na podwyżki w miesięcznej wysokości 655 złotych brutto dla każdego pracownika i funkcjonariusza. Kwoty podwyżek miały zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału 2019 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Podpisane jesienią ubiegłego roku porozumienia gwarantują, że od stycznia 2020 roku funkcjonariusze służb podległych MSWiA, ale również Służba Więzienna i mundurowi z KAS, powinni otrzymać 500 złotych podwyżki. Wspomniany wcześniej wzrost kwoty bazowej, choć przybliża mundurowych do tej kwoty, nie wpływa na oczekiwany przez funkcjonariuszy wzrost wynagrodzeń.  

Tak więc, by móc wywiązać się z podpisanego w ubiegłym roku porozumienia, zarówno w stosunku do mundurowych z formacji podległych MSWiA, jak i resortów finansów i sprawiedliwości, rząd będzie musiał, najprawdopodobniej, zastanowić się nad podniesieniem mnożników w poszczególnych formacjach (wzrost mnożników miał miejsce podczas tegorocznych podwyżek), tak by mundurowi mogli otrzymać podwyżki w wysokości zapisanej w porozumieniu. Te na ich konta powinny trafić od 1 stycznia 2020 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama