Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Nowi generałowie w SCS

Fot. KAS
Fot. KAS

Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 27 września Prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje na stopień nadinspektora dwóm funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej. Generalskie szlify otrzymają inspektor Dariusz Muszyński oraz inspektor Sylwester Skórski. 

Do stopnia nadinspektora awansowani zostaną inspektor Dariusz Muszyński – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz inspektor Sylwester Skórski – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Inspektor Dariusz Muszyński, urodził się 18 lipca 1966 roku w Białymstoku. Jest absolwentem Politechniki Białostockiej (magister inżynier budownictwa). W służbie od 1993 roku. W latach 1993-2000 był funkcjonariuszem w Urzędzie Celnym w Kuźnicy, a później w Białymstoku. W latach 2000-2002 pełnił służbę jako Naczelnik Oddziału Celnego w Białymstoku, a w latach 2002-2016 Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku.

W ramach nowo utworzonej Krajowej Administracji Skarbowej 1 stycznia 2017 roku Minister Finansów powierzył mu pełnienie obowiązków Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, a od marca 2017 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Inspektor Sylwester Skórski, urodził się 6 kwietnia 1971 roku w Słubicach. Posiada wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył też m.in. aplikację prokuratorską. W służbie od 1997 roku. W latach 2002-2004 kierował komórką karno-skarbową, a w latach 2004-2006 pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia Izby Celnej w Rzepinie. W latach 2006-2008 pełnił służbę jako p.o. Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie, a w lutym 2008 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie. Od grudnia 2015 roku był Dyrektorem Izby Celnej w Poznaniu, a od początku 2017 roku w ramach nowo utworzonej Krajowej Administracji Skarbowej - Naczelnikiem Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Mianowania na stopnie służbowe w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej dokonuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze