Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Nowe grupy realizacyjne KAS

Fot. SCS
Fot. SCS

W Służbie Celno-Skarbowej powstaną tzw. Grupy Zabezpieczenia Działań, które będą funkcjonować w strukturze urzędów celno-skarbowych - informuje resort finansów. Na terenie Polski powstać ma dokładnie siedem takich zespołów, które składać się będą z około dziesięciu wyszkolonych i wyposażonych funkcjonariuszy. 

Jak tłumaczy resort, zadaniem nowych grup będzie wspieranie funkcjonariuszy i pracowników KAS w działaniach realizacyjnych wynikających z ustawowych uprawnień KAS np. w trakcie zatrzymywania osób podejrzanych i ich doprowadzania do organów ścigania, podczas przeszukań miejsc składowania towarów pochodzących z przemytu, działań kontrolnych na dużych bazarach i targowiskach, likwidacji nielegalnych wytwórni wyrobów akcyzowych.

Funkcjonariusze KAS prowadzą coraz częściej działania wymierzone w grupy przestępcze zajmujące się m.in. nielegalnym hazardem, produkcją wyrobów tytoniowych, alkoholowych, handlem podróbkami. Takiej działalności nie organizują przypadkowe osoby, często są to niebezpieczni i uzbrojeni przestępcy. Musimy zapewnić funkcjonariuszom i pracownikom KAS odpowiedni poziom bezpieczeństwa w prowadzeniu takich spraw i temu ma służyć utworzenie nowych zespołów.

Piotr Dziedzic, zastępca szefa KAS

Grupy Zabezpieczenia Działań będą współpracować z Wydziałem Działań Taktyczno-Operacyjnych Ministerstwa Finansów, którego zadania dotyczą zatrzymywania osób podejrzanych o przestępstwa skarbowe i uznanych za niebezpieczne, np. ze względu na ich przeszłość kryminalną, posiadających lub mogących posiadać broń, wchodzących w skład zorganizowanych grup przestępczych.

Ministerstwo przypomina, że w jego strukturze funkcjonuje Wydział Działań Taktyczno-Operacyjnych. Jest to wyspecjalizowana komórka Krajowej Administracji Skarbowej, realizująca na terenie całego kraju zadania o podwyższonym stopniu złożoności i ryzyka. Wyposażenie wydziału obejmuje specjalistyczny sprzęt oraz uzbrojenie. W odróżnieniu od funkcjonariuszy z tego wydziału, funkcjonariusze z Grup Zabezpieczenia Działań nie będą wykonywać tylko zadań dotyczących zabezpieczenia operacyjnego. Będą realizować też inne, standardowe zadania wynikające z zakresu działania urzędu celno-skarbowego, w którym pełnią służbę. Przed rozpoczęciem wykonywania nowych zadań przejdą specjalistyczne szkolenia i zostaną odpowiednio przygotowani przez doświadczonych instruktorów. Grupy Zabezpieczenia Działań będą wyposażone w sprzęt (w tym broń) dostosowany do ich potrzeb, pozwalający na skuteczne i bezpieczne działanie w różnych sytuacjach.

Jak podkreśla resort, w 2019 r. funkcjonariusze WDTO brali udział w kilkudziesięciu działaniach na terenie całego kraju. Realizacje te dotyczyły zwalczania różnych form działalności przestępczej, były prowadzone samodzielnie przez KAS, a także we współpracy z innymi służbami. Jeszcze w grudniu 2019 roku doszło do udaremnienia "największego przemytu w historii co najmniej ostatnich 30 lat". Wartość czarnorynkową przejętych narkotyków wyceniono wstępnie na 2,2 mld zł. Jak relacjonowały wtedy służby, 4 grudnia policjanci CBŚP i KAS przeprowadzili realizację, w wyniku której w wynajętym domu zatrzymano siedmiu mężczyzn. Tam też policjanci odkryli fabrykę kokainy. 

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, nowe grupy działać bezpośrednio pod naczelnikami urzędów celno-skarbowych. Dwie z nich mają być już prawie uformowane. W rozmowie z dziennikarzami DGP, wicedyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów, Arkadiusz Łaba, podkreśla, że resort dąży do tego, by w skarbówce było więcej komórek realizacyjnych, "których ponadprzeciętne wyszkolenie wyszkolenie i wyposażenie pozwoli na skuteczne i bezpieczne realizowanie działań o podwyższonym ryzyku". 

Reklama

Komentarze

    Reklama