Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Nowa jakość w sprawdzaniu paczek z Chin. KAS i Poczta Polska łączą siły

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Poczta Polska, 23 listopada  zainaugurowały wspólne przedsięwzięcie jakim jest otwarcie Oddziału Celno-Pocztowego w Lublinie. Jego głównym zadaniem jest usprawnienie obsługi celno-skarbowej rosnącej liczby przesyłek w ruchu międzynarodowym, przede wszystkim tych pochodzących współcześnie z Chin oraz innych państw Azji.

Otwarcie nowego Oddziału Celno-Pocztowego w Lublinie jest efektem współpracy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Poczty Polskiej. Obie struktury muszą współcześnie radzić sobie z coraz większym wyzwaniem, jakim jest dynamiczny wzrost liczby przesyłek przywożonych do Polski z państw trzecich, zwłaszcza z Chin. Jednym z efektów tej współpracy jest uruchomienie tranzytu przesyłek pocztowych drogą kolejową, bezpośrednio z chińskich baz logistycznych przez kolejowy port przeładunkowy w Małaszewiczach i sortownię Poczty Polskiej w Lublinie.

Co więcej, przesyłki pocztowe są przemieszczane z Chin do Europy także drogą lotniczą, poprzez warszawskie Okęcie. Zadaniem Oddziału Celnego Pocztowego jest  zapewnienie należytego poziomu kontroli celno-skarbowej towarów, będących przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej, w tym również przesyłek pocztowych. W nowej jednostce w Lublinie będzie pracowało 48 funkcjonariuszy celno-skarbowych oraz 40 pocztowców. Docelowo obsługiwanych może być około 100 tys. przesyłek dziennie.

Dzisiaj świętujemy wspólny sukces, który poprzedziło wiele miesięcy prac, ustaleń i analiz. Przedsięwzięcie było duże, więc duża jest też radość. Musieliśmy dokonać zmian prawnych powołujących do życia nową jednostkę organizacyjną do spraw celnych w obrocie pocztowym, zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do realizacji nowych zadań, jak również przeprowadzić wiele działań organizacyjnych i infrastrukturalnych. Dlatego chciałbym podziękować zarówno przedstawicielom Poczty Polskiej S.A., bez współpracy z którą przedsięwzięcie nie miałoby szans na jego powodzenie, jak również Dyrekcji Izby Administracji Skarbowej i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy poprawić obsługę klientów poprzez zapewnienie odprawy przesyłek pocztowych w nowej placówce w Lublinie.

z-ca Szefa KAS nadinsp. Piotr Walczak

Jak powiedziała InfoSecurity24.pl, pani Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, operatorzy pocztowi i przedsiębiorstwa kurierskie obsługują rok do roku coraz większy wolumen przesyłek. W listopadzie 2017 r. było ich o 100 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2016 roku, zaś w grudniu 2017r. już o blisko 200 proc. więcej. Co więcej, po nawiązaniu współpracy z Pocztą Chińską, Poczta Polska S.A. stała się bardzo ważnym graczem na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Jednym z owoców tej współpracy jest uruchomienie tranzytu przesyłek pocztowych drogą kolejową z chińskich baz logistycznych w Tuanjiecun i Yiwiu, przez suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach i Węzeł Ekspedycyjno – Rozdzielczy w Lublinie. W ten sposób nowy „jedwabny szlak” połączył Europę, poprzez polski Lublin i Lubelszczyznę, z Chińską Republika Ludową i Dalekim Wschodem Azji. Trzeba zaznaczyć, że poza drogą kolejową, przesyłki pocztowe wędrują z Chin do Europy także drogą lotniczą, poprzez warszawskie Okęcie i Lublin.

Polska jest ważnym krajem tranzytowym. Budowa nowego Jedwabnego Szlaku powoduje, że polski rynek jest bardzo atrakcyjny. Dlatego zdecydowaliśmy o inwestycjach w modernizację struktury logistycznej. Obsługa rosnącej liczby przesyłek z zagranicy wymaga także dobrej współpracy pocztowców i służb celnych. Ważne jest sprawne stosowanie procedur celnych na całej trasie przesyłek, w szczególności w sortowniach Poczty Polskiej, dzięki czemu przesyłki szybciej trafią do adresatów.

prezes Zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski

Pani Marta Szpakowska, podkreśla, że rolą KAS jest zapewnienie należytego poziomu kontroli celno – skarbowej towarów będących przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej, w tym również przesyłek pocztowych. Od listopada 2017r., we współpracy z Pocztą Polską S.A., trwały intensywne prace zmierzające do uruchomienia na terenie Węzła Ekspedycyjno – Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. w Lublinie, nowej komórki organizacyjnej LUCS: Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie, w którym będą dokonywane odprawy celne przesyłek pocztowych. Dyrektor IAS w Lublinie podpisał w sierpniu b.r. porozumienie z Dyrekcją Poczty Polskiej S.A., dotyczące korzystania z bazy lokalowej i infrastruktury Węzła Ekspedycyjno – Rozdzielczego Poczty Polskiej w Lublinie. Złożył również formalny wniosek do Ministra Finansów, o powołanie Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie.

Małaszewicze w liczbach (od kilku lat jest tendencja wzrostowa - szczególnie w liczbie kontenerów z Chin w ramach rozwoju nowego jedwabnego szlaku):

 • 2015 r. - 51/dobę
 • 2016 r. -110/dobę
 • 2017 r. -200/dobę
 • 2018 r. – średnio 250 dobę (obecnie - 267/dobę).

Pani Marta Szpakowska, zaznaczyła, że generalnie zauważamy znaczący wzrost liczby odprawianych wagonów na przestrzeni ostatnich lat:

 • W 2017 r. nastąpił 48% wzrost liczby wagonów towarowych obsłużonych w OC Małaszewicze w stosunku do 2015 r.
 • średnio w ciągu roku w Oddziale Celnym w Małaszewiczach funkcjonariusze przyjmują ponad 90 tysięcy zgłoszeń celnych.
 • masa przywożonych towarów w ciągu roku przekracza 5 mln ton (w 2017 r. nastąpił wzrost masy towarów o 22% - w porównaniu do roku 2016);

Wymiana towarowa z Chinami:

 • Nastąpił 4-krotny wzrost liczby obsłużonych kontenerów z Chin.
 • W 2015 r. przyjęto 18447 kontenerów, w 2016 r. - 39341 kontenerów, w 2017 r. - 73741 kontenerów;
 • Ponadto w 2017 r. odnotowano 36% wzrost pobranych należności celno-podatkowych od towarów z Chin - w stosunku do roku 2016, dane poniżej:
 • W 2017 r. odnotowano blisko 100% wzrost liczby tranzytów z Chin - w stosunku do roku 2016;
 • W 2017 r. odnotowano 57% wzrost masy towarów wywiezionych do Chin przez Oddział Celny w Małaszewiczach - w porównaniu do roku 2016.

KAS/jr

Reklama

Komentarze

  Reklama