Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Funkcjonariusze KAS chcą dodatku przedemerytalnego

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynąć miała kolejna już porcja wniosków od funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Wynikać ma z nich m.in. - jak wylicza RPO - „że w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych są niedobory kadrowe, ludzie są przeciążeni zadaniami”. Co więcej, „cała Krajowa Administracja Skarbowa pracuje w nadgodzinach, a wypłata uposażenia za przedłużony czas służby została wstrzymana”. Funkcjonariusze KAS chcą również, by uwzględniono ich w pracach dotyczących dodatku przedemerytalnego. 

Pismo w sprawie skarg kierowanych do RPO przez pracowników i funkcjonariuszy KAS trafiło już do jej szefowej, Magdaleny Rzeczkowskiej. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk zwraca w nim uwagę nie tylko na niedobory kadrowe, obciążenie pracą i wstrzymanie wypłat uposażenia za przedłużony czas służby, ale także na brak podwyżki dodatku kontrolerskiego. Jak podaje, opierając się o przesłane do biura uwagi, w trakcie pandemii powinno dojść do jego podwyższenia "na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej". 

Co więcej, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej skarżyć mieli się również na pominięcie ich w pracach nad dodatkiem przedemerytalnym, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak informował niedawno szef resortu, Mariusz Kamiński, w odpowiedzi na pytania InfoSecurity24.pl, ustawa zawierająca przepisy dotyczące wspomnianego dodatku trafić ma niedługo do parlamentu. Celem wprowadzenia dodatku jest oczywiście zachęcenie doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie i nieprzechodzenia na emeryturę mundurową.

Zastępca RPO prosi szefową Krajowej Administracji Skarbowej o skomentowanie tych doniesień. Szczególnie skarg dotyczących liczby nadgodzin, z podziałem na pracowników i funkcjonariuszy. A także ewentualne przesłanie, jaki jest plan ministerstwa na ich likwidację. Stanisław Trociuk prosi również o udostępnienie danych, "czy w resorcie prowadzone są prace nad wykonaniem przepisu upoważniającego (fakultatywnie) ministra właściwego do spraw finansów do wydania rozporządzenia w sprawie określenia zadań KAS, które nie wymagają wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy oraz okresu ich wykonywania".

"Razem zwyciężymy"

Sytuacja w skarbówce robi się coraz bardziej napięta. Sprawę zaognia fakt, że jest to jedyna formacja, która nie otrzymała do tej pory wynegocjowanych jeszcze w 2018 roku podwyżek. W związku z ich brakiem, oraz tym, że środowisko nie było zadowolone z rozwiązań, które resort finansów zaproponował w tej sprawie, związkowcy z Celnicy PL zorganizowali akcję informacyjną. Jej celem było rozpowszechnienie wiadomości i pism, że w sytuacja w KAS jest napięta i może dojść do wybuchu "niekontrolowanego protestu". 

Środowisko nie akceptuje i nie pogodzi się z pogłębianiem dyskryminacji w stosunku do naszym Koleżanek i Kolegów z innych formacji, którzy tak samo jak my wykonują zadania na pierwszej linii w walce z pandemią i którzy słusznie i zgodnie z deklaracjami Pana Premiera otrzymali PEŁNE podwyżki wynikające z ustawy budżetowej i ustawy modernizacyjnej w wysokościach przyznanych dla odpowiedniej formacji, a nie tak jak informuje Pana kierownictwo KAS, tylko 6 proc. Jesteśmy pewni, że Pan Minister nie traktuje gorzej swoich podwładnych, niż ministrowie ww. resortów.

ZZ Celnicy PL do ministra Tadeusza Kościńskiego

Jak pisali w połowie maja związkowcy, oczekują "realizacji publicznych zapewnień Pana Premiera dot. podwyżek". Liczą również na to, że szef resortu finansów jest za "rozwiązaniem tej sytuacji w formie dialogu". 

W piśmie skierowanym do pracowników i funkcjonariuszy, związkowcy podkreślają, że chcą "odkręcić i przedstawić prawdziwą wersję zdarzeń w mass mediach". Jak wspomniano, środowisko nie miało bowiem przyjąć z zadowoleniem propozycji, która paść miała 14 maja podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych działających w ramach Komitetu Protestacyjnego z szefostwem Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowała InfoSecurity24.pl Magdalena Rzeczkowska, wtedy też padło zapewnienie, że podwyżka 6 proc. wynikająca ze zwiększenia kwoty bazowej nastąpi do 10 czerwca 2020 r. Jak tłumaczyła Magdalena Rzeczkowska w udzielonym niedawno wywiadzie, "cały system podwyżek w KAS skonstruowany jest w taki sposób, że z jednej strony podwyżki przewidziane są w ustawie budżetowej, i to jest to 6 proc.".

Związkowcy z Celnicy PL podkreślają, że wszczęli "we wszystkich IAS, KSS i KIS spory zbiorowe" i są "przygotowani do przeprowadzenia dalszych inicjatyw, które tak jak akcja informacyjna muszą być masowe w całym KAS". Zapewniają również, że trwają rokowania w sprawie zgłoszonych postulatów, w tym regulacji płac w 2020 r. 

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze