Reklama

Służby Mundurowe

Komisja sejmowa przyjęła projekt ustawy o Straży Marszałkowskiej

Fot. Grzegorz Gołębiowski, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Fot. Grzegorz Gołębiowski, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Nad projektem zmian dotyczących Straży Marszałkowskiej obradowała we wtorek Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie zapoznali się i rozpatrzyli dwa sprawozdania podkomisji, odnośnie samego projektu ustawy o  oraz przepisów wprowadzających. Teraz projekty trafią pod obrady plenarne Sejmu.

W toku wcześniejszych prac ustawodawczych ustalone zostały zmiany co do najbardziej kontrowersyjnych zapisów. Tym samym, Straż Marszałkowska nie będzie prowadziła działań ochronnych poza terenem Parlamentu RP oraz nie będzie mogła korzystać z pomocy osób nie będących funkcjonariuszami. Zmiany są odpowiedzią na zastrzeżenia formułowane przede wszystkim przez opozycję. Jak zaznaczył przewodniczący komisji, we wskazanych elementach osiągnięto szeroki konsensus pomiędzy stroną rządową a opozycją.

W planach, w rok od wejścia w życie ustawy, Straż Marszałkowska ma przejąć zabezpieczenie pirotechniczno-radiologiczne chronionych obiektów. Fakt ten wywołał pewne kontrowersje, gdyż w trakcie debaty rozważano dwuletni okres dojścia do tego rodzaju zadań. Posłowie stwierdzili tym samym, że termin 20 maja, jako wejścia w życie zmian w obrębie Straży Marszałkowskiej, jest coraz bardziej realny. Szczególnie spoglądając na tempo dotychczasowych pracac legislacyjnych.

Po uchwaleniu zmian prawno-organizacyjnych, w zakresie powołania Służby Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu, najprawdopodobniej parlament zaakceptuje też gruntowne zmiany dotyczące Straży Marszałkowskiej. Przed posłami obrady plenarne oraz potencjalne rozpatrzenie w komisji możliwych zmian. Zakładając, że Sejm uchwali przepisy dot. Straży Marszałkowskiej, w kolejnym etapie ustawy trafią do Senatu. 

Reklama

Komentarze

    Reklama