Reklama

Służby Mundurowe

Jednostka specjalna resortu finansów zgrywa się z czeskimi i słowackimi oddziałami [FOTO]

Fot. Archiwum WDTO
Fot. Archiwum WDTO

Kolejny raz, przez kilka dni lipca 2021 r., na terenie słowackiego ośrodka treningowego - Centrum výcviku Lešť ćwiczyły wspólnie jednostki specjalne służb podległych ministerstwom finansów Czech, Polski i Słowacji. Te, mniej znane niż policyjne pododdziały kontrterrorystyczne czy wydziały zabezpieczenia działań Straży Granicznej, jednostki są równie ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, szczególnie w zakresie zwalczania niektórych rodzajów przestępczości, w tym tej najgroźniejszej – zorganizowanej.

Warto przypomnieć, że Wydział Działań Taktycznych i Operacyjnych (WDTO) Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów, to wyspecjalizowana komórka Krajowej Administracji Skarbowej, realizująca na terenie całego kraju zadania o podwyższonym stopniu złożoności i ryzyka ("wejścia" i zatrzymania wysokiego ryzyka – High Risk Entry and Apprehension). Zadania WDTO MF dotyczą zatrzymywania osób podejrzanych o przestępstwa skarbowe i uznanych za niebezpieczne, np. ze względu na ich przeszłość kryminalną, posiadających lub mogących posiadać broń, wchodzących w skład zorganizowanych grup przestępczych. Co roku funkcjonariusze tego wydziału biorą udział w kilkudziesięciu działaniach na terenie całego kraju. Realizacje te dotyczą zwalczania różnych form działalności przestępczej i są zarówno prowadzone samodzielnie przez KAS, jak również we współpracy z innymi służbami.

Wydział od wielu lat, poza wspólnymi treningami z krajowymi jednostkami specjalnymi podległymi głównie pod MSWiA, utrzymuje również kontakty i prowadzi współpracę szkoleniową z zagranicznymi jednostkami. Przede wszystkim są to grupy ze służby celnej Republiki Czeskiej – Grupa Interweniowania Operacyjnego SON (Skupina Operativniho Nasazeni Celni Správy ČR) oraz Biura Kryminalnego Administracji Finansowej Republiki Słowackiej  JSZ KUFS (Jednotka služobných zákrokov Kriminálneho úradu finančnej spravy).

[GALERIA_2986]

Wspólne ćwiczenia, które są organizowane także na terenie Polski oraz Czech, są okazją do wymiany doświadczeń, które bywają różne ze względu na krajową specyfikę działań czy przetestowania różnych rozwiązań, sposobów realizacji zadań. Każda jednostka ma swoje przećwiczone "patenty", które w trakcie takich wspólnych treningów można sprawdzić.

WDTO MF, dzięki wieloletniej współpracy z jednostkami z Czech i Słowacji, ma możliwość regularnych "odwiedzin" renomowanego ośrodka treningowego słowackiego ministerstwa obrony Lešť, który zlokalizowany jest koło miejscowości Plešovce w kraju banskobystrzyckiego przy granicy z Węgrami. Ośrodek ten, niemający w zasadzie odpowiednika na terenie Europy, to wszechstronnie rozbudowany kompleks treningowy oferujący możliwości przeprowadzenia różnorodnych ćwiczeń w warunkach maksymalnie zbliżonych do realnych, także z użyciem ostrej amunicji. W Lešť szkoliły się niejednokrotnie także inne jednostki specjalne z Polski, w tym podległe Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych, warszawski Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej oraz główna "realizacja" Centralnego Biura Śledczego Policji.

Na terenie słowackiego ośrodka możliwe jest prowadzenie treningów z taktyki przy użyciu bojowej amunicji. Dostępne są różnego rodzaju strzelnice  zarówno kryte jak i odkryte, w tym stumetrowa hala samochodowa, w której można ćwiczyć strzelanie ostrą amunicją z poruszającego się samochodu, jak i dynamiczne zatrzymywanie pojazdów z użyciem broni palnej. Dzięki temu można zebrać praktyczne doświadczenia dotyczące zachowania się różnego typów pocisków w trakcie penetracji różnych elementów konstrukcji pojazdu, jaki i w trakcie prowadzenia strzelania z wnętrza samochodu, np. przez szyby.

W ośrodku znajduje się również wielokondygnacyjny budynek, w którym można trenować taktykę poruszania się po klatkach schodowych, pomieszczeniach. Jedna z klatek schodowych jest przystosowana do prowadzenia treningów z wykorzystaniem amunicji bojowej. Tu można także ćwiczyć "siłowe" wejścia do pomieszczeń, w tym forsowanie drzwi różnymi metodami  czy to z użyciem narzędzi wyłomowych, czy strzałów ze strzelb gładkolufowych.

Jednym z ciekawszych "trenażerów" znajdujących się w słowackim ośrodku jest symulatora śmigłowca zamontowany na żurawiu budowlanym. Ruchoma makieta śmigłowca umożliwia trening desantowania z różnej wysokości na ziemię, dachy wolno stojących budynków oraz obiekty pływające na położonym obok sztucznym zbiorniku. Sama makieta została skonstruowana w taki sposób, aby można było symulować za jej pomocą różne typy śmigłowców, stąd możliwe jest desantowanie się z niej za pomocą lin zamocowanych w różnych punktach: przez drzwi boczne, tylną rampę oraz otwór w podłodze.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze