Reklama

Służby Mundurowe

Jak Polacy oceniają pracę służb podległych MSWiA?

Autor. Patrycja Kubasiewicz/Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Centrum Badania Opinii Społecznej sprawdziło jak Polacy oceniają pracę trzech największych formacji mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z najwyższym uznaniem spotkała się działalność strażaków Państwowej Straży Pożarnej – aż 95 proc. badanych pozytywnie oceniło ich pracę.

Z ostatniego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że w ostatnich dwunastu miesiącach względnie stabilne pozostają notowania policji. Można jedynie zauważyć, że od poprzedniego pomiaru we wrześniu 2023 r. nastąpiła ich minimalna poprawa. Według badania CBOS pracę policjantów pozytywnie ocenia blisko 64 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a negatywnie 25 proc. badanych (spadek o 2 punkty).

Reklama

Pozytywnie o pracy policji relatywnie często wypowiadają się starsi badani (55–64 lata), mieszkańcy wsi, mający wykształcenie zasadnicze zawodowe, emeryci, renciści i uzyskujący niskie dochody (poniżej 2000 zł). Z kolei wysoki poziom niezadowolenia wyrażają badani poniżej 35 lat, uczący się lub studiujący, mieszkańcy średnich i największych miast, uzyskujący wysokie dochody, źle oceniający własną sytuację materialną, nieangażujący się w praktyki religijne.

Z sondażu CBOS wynika również, że w ostatnim półroczu stabilne pozostają notowania Straży Granicznej. W marcu pozytywnie o pracy strażników granicznych wypowiedziało się 71 proc. badanych, źle oceniło ją 7 proc. We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych wyraźnie przeważają pozytywne oceny działalności Straży Granicznej.

Czytaj też

Według badań CBOS z najwyższym uznaniem spotyka się działalność Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywne oceny pracy strażaków są niemal powszechne – 95 proc., a negatywne – marginalne 1 procent.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 7 do 17 marca 2024 r. na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI).

Reklama
Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze (1)

  1. Mario 123

    Dopóki polityka będzie w służbach takie będą jej notowania

Reklama

Najnowsze