Reklama

Służby Mundurowe

Głowa orła w znaku graficznym SOP

fot. projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie znaku graficznego SOP
fot. projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie znaku graficznego SOP

Ustawa powołująca do życia Służbę Ochrony Państwa czeka na podpis Prezydenta. Jednak nowa służba nie może istnieć bez indywidualnego znaku graficznego. Projekt rozporządzenia w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zgodnie z przyjętą przez Sejm i Senat ustawą o Służbie Ochrony Państwa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązany jest to określenia w drodze rozporządzenia wzoru znaku graficznego Służby Ochrony Państwa.

Czytaj też: Ustawa o Służbie Ochrony Państwa czeka już tylko na podpis prezydenta

Jak czytamy w projekcie przygotowanego w MSWiA rozporządzenia, „tak zaprojektowany znak graficzny umożliwia określenie na jego podstawie, w szczególności wzorów oznak noszonych na umundurowaniu, wzorów identyfikatora służbowego i legitymacji służbowej, czy też wzoru sztandaru, do których odnoszą się odrębne rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o Służbie Ochrony Państwa.” Grafika będzie również wykorzystywana w dokumentach czy pieczęciach.

Sam znak składa się z liter „SOP” gdzie litera „P” jest, jak twierdzą autorzy rozporządzenia, stylizowana, a w jej górnej części wpisany jest uproszczony wizerunek głowy orła. 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama