Reklama

Służby Mundurowe

Funkcjonariusze otrzymają więcej za długoletnią służbę

  • fot. MSW
    fot. MSW

Jak podaje biuro prasowe MSW funkcjonariusze otrzymają większe dodatki za wysługę lat. Minister Teresa Piotrowska podpisała rozporządzenia, zmieniające zasady naliczania dodatku stażowego. 

Policjanci i strażnicy graniczni po 20 latach służby za każde dwa lata pracy otrzymają dodatek w wysokości 2 proc. uposażenia zasadniczego; do wysokości 32 proc. (taka wysokość dodatku będzie przeznaczona dla funkcjonariuszy po 32 latach służby). Zyskają również funkcjonariusze, którzy zdecydują się pozostać w służbie jeszcze dłużej. Po 35. roku pracy dostaną dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia zasadniczego (do tej pory po ukończeniu 30. roku służby mieli maks. 25-proc. dodatek) - informuje MSW.

Celem zmian jest zachęcenie wykwalifikowanych funkcjonariuszy z doświadczeniem do pozostania w formacji. Dzięki temu będzie można korzystać z ich wiedzy i umiejętności. Dłuższe pełnienie służby wpłynie również na ograniczenie odejść na emeryturę, a tym samym zmniejszy wydatki na świadczenia emerytalne oraz szkolenia nowo przyjętych kandydatów.

Co więcej, Minister Teresa Piotrowska złoży w tym tygodniu podpis na rozporządzeniu zwiększającym dodatki dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Wyższe świadczenia otrzymają również strażacy – wymaga to jednak zmiany ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w której określono zasady wypłacania dodatku stażowego. Niezależnie od czasu wprowadzenia zmian w życie, wszyscy funkcjonariusze, którym przysługuje dodatek stażowy, otrzymają dodatki należne od 1 stycznia 2015 r - podaje MSW.

Reklama

Komentarze

    Reklama