Reklama

Służby Mundurowe

Duże zamówienie na OC dla formacji mundurowych

Fot. Straż Graniczna/Twitter
Fot. Straż Graniczna/Twitter

Podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji formacje, a także dwie szkoły mundurowe, zdecydowały się na realizację wspólnego zamówienia na usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. 

Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, a także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA i Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA chcą wspólnie zlecić zamówienie na objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji. Ubezpieczenie obejmować będzie okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku umową generalną, tzw. flotową, bez określenia rodzaju, liczby i umiejscowienia pojazdów. Przewiduje się jednak, że przebieg pojazdów w latach 2021–2023 wyniesie 1 430 799 000 km. Umowa ubezpieczenia obejmować będzie trzy 12-miesięczne okresy ubezpieczenia.

Podległe MSWiA jednostki zdecydowały się na realizację zamówienia w ramach procedury otwartej. Koordynacją tematu zajmuje się Komenda Główna Policji, która na oferty czeka do 24 listopada br. Zamówienie nie jest podzielone na części. Wygląda więc na to, że jeden podmiot zgarnie spore zamówienie i to na trzy lata. Złożone oferty ocenione zostaną na podstawie zaproponowanej ceny brutto składki OC za 1000 km. 

Zgodnie z wymaganiami mundurowych, o zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które wykonały w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, czyli co najmniej trzy usługi flotowego ubezpieczenia komunikacyjnego o wielkości minimum 250 sztuk pojazdów mechanicznych każde ubezpieczenie.

Na AC nie ma co liczyć

Przypomnijmy, że pojazdy użytkowane przez służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji - Policję, Straż Graniczną, Państwową Służbę Pożarną i Służbę Ochrony Państwa - posiadają ubezpiecznie OC, ale z analiz dokonanych przez ww. służby wynika, że objęcie ubezpieczeniem AC użytkowanych przez nie samochodów jest już nieuzasadnione z powodów ekonomicznych. Tak zapewnił jeszcze na początku roku Maciej Wąsik, sekretarz stanu w resorcie, w odpowiedzi na interpelację. 

Jak twierdził wiceminister, analizy wykonane przez podległe MSWiA służby wykazać miały, że koszt potencjalnego ubezpieczenia AC w przypadku tych formacji znacząco przewyższać ma ogólną wartość poniesionych szkód. "Koszt wykupienia polisy AC, z uwagi na liczbę, a także wartość pojazdów potencjalnie objętych przedmiotowym ubezpieczeniem byłby niewspółmiernie wysoki w odniesieniu do kosztów jakie ponosiłyby ww. formacje w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych polisą" - podkreśla Wąsik. Co ciekawe, dodaje, że w przypadku Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej to kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych decydują czy dany samochód służbowy zostanie ubezpieczony. Decyzję o wykupieniu takiej polisy mają podejmować oni "w ramach posiadanego budżetu oraz oceny rzeczywistych potrzeb danej jednostki". W przypisach uściśla jednak, że w przypadku SG dotyczy to przede wszystkich pojazdów wykorzystywanych podczas misji zagranicznych. 

W przypadku Straży Granicznej dotyczy to przede wszystkim pojazdów uczestniczących w misjach zagranicznych, tj. organizowanych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) w ramach prowadzonych działań statutowych, przy czym koszt polis ubezpieczeniowych jest refundowany przez Agencję oraz bilateralnych – obecnie 9 samochodów uczestniczy we wspólnej operacji z Policją Republiki Macedonii Północnej na terenie tego kraju, a koszt polis ubezpieczeniowych obciąża budżet Komendy Głównej Straży Granicznej.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA

Przypomnijmy, że sprawę AC dla samochodów służbowych skomentował również dla InfoSecurity24.pl ppłk SOP Bogusław Piórkowski, rzecznik prasowy szefa Służby Ochrony Państwa. Jak podkreślił, wszystkie samochody wykorzystywane do realizacji ustawowych zadań SOP posiadają ubezpieczenie obowiązkowe, a koszty związane z kolizjami z winy kierowców SOP likwidowane są w oparciu o ustawę o której wspominał wiceszef resortu MSWiA Maciej Wąsik. Pojazdy nie posiadają więc ubezpieczenia AC i "nic w tej kwestii nie uległo zmianie".

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze