Reklama

Służby Mundurowe

Czas na zmiany w artykule 15a. Związkowcy biorą sprawy w swoje ręce

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

„Do końca 2019 roku mamy jeszcze trochę czasu” - powiedział niedawno w Senacie dyrektor departamentu budżetu MSWiA odpowiadając na pytania dotyczące tego, kiedy pojawi się projekt zmian w artykule 15a mundurowej ustawy emerytalnej. Jak się okazuje, związkowcy postanowili nie czekać na inicjatywę resortu i z petycją dotyczącą właśnie tych zmian zwrócili się do Marszałka Sejmu.

Podjęta inicjatywa powinna przywrócić zasadę jednolitości ustalania wysokości emerytury dla wszystkich funkcjonariuszy, bez zróżnicowań zarówno faworyzujących, jak i dyskryminujących” – czytamy w petycji złożonej przez Rafała Jankowskiego Przewodniczącego NSZZ Policjantów.

Jak przypomina Jankowski, w podpisanym 8 listopada porozumieniu szef MSWiA „zobowiązał się rozwiązać problem różnicowania statusu funkcjonariuszy w zakresie nabywania praw emerytalnych w zależności od momentu przyjęcia do służby po raz pierwszy”. Chodzi o różnice powstałe w związku z wejściem w życie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z 1994 roku.

W myśl obowiązujących dziś przepisów, emerytury dla funkcjonariuszy ustala się według różnych zasad zależnych od tego, kiedy wstąpili do służby: dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999, dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy po 1 stycznia 1999, a przed 23 lipca 2003 roku oraz dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 23 lipca 2003 roku. Jak przekonują związkowcy, „to zróżnicowanie nie ma żadnego przekonującego uzasadnienia”. Zdaniem autorów petycji, moment rozpoczęcia służby nie jest cechą istotną, która mogłaby stanowić podstawę „odmienności w ustalaniu podstaw i wysokości emerytury”.

Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy zaopatrzeniu emerytalnym, jest zatem logiczną koniecznością, oczekiwaną przez funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA.

fragment petycji NSZZ Policjantów złożonej do Marszałka Sejmu 8 sierpnia 2019 roku

Zegar tyka

Związkowcy przypominają, że zgodnie z podpisanym porozumieniem rozwiązania dotyczące art. 15a powinny wejść w życie do końca tego roku. Wydaje się, że MSWiA nie jest jeszcze gotowe na przedstawienie odpowiedniego projektu zmian, co więcej jak wynika z tego co mówią sami funkcjonariusze, póki co nie toczą się nawet żadne rozmowy na ten temat. Najwyraźniej ostatnia wypowiedź przedstawiciela MSWiA na tyle zaniepokoiła mundurowych, że postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

Czy podjęte przez nich kroki przyniosą wymierne efekty? To raczej wątpliwe. Po pierwsze, za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest MSWiA, a więc trudno sobie wyobrazić, żeby posłowie zdecydowali się wchodzić w kompetencje resortu. Po drugie, w tej kadencji Sejm już raczej będzie wygaszał swoją aktywność, bowiem do wyborów pozostało niewiele ponad 2 miesiące. Tak więc działanie NSZZ Policjantów to raczej próba publicznego przypomnienia MSWiA o upływających terminach. Czas pokaże czy skuteczna. Jednak jak na razie na legislacyjnym horyzoncie nie widać nawet zarysu potencjalnych zmian.

Warto też przypomnieć, że nadal nieznany jest los przyjętej niedawno przez Sejm i Senat noweli ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, zgodnie z którą mundurowi będą mogli przejść na emeryturę po 25 latach służby bez konieczności "dopracowania" do 55 lat życia. Ustawa najprawdopodobniej trafiła do Prezydenta razem z pakietem innych uchwalonych ostatnio przez Senat przepisów, jednak nie doczekała się jeszcze prezydenckiego autografu. Powody takiej zwłoki nie są znane, ale warto zauważyć że senaccy prawnicy w wydanej niedawno opinii twierdzili, że niektóre z zapisów tej noweli mogą być sprzeczne z konstytucją.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze