Reklama

Służby Mundurowe

Ćwiczenia negocjatorów policyjnych

  • fot. Policja/KWP Poznań
    fot. Policja/KWP Poznań

W ubiegłym tygodniu, z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, odbyły się ćwiczenia negocjatorów. W pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciu szkoleniowym udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji. Uczestnicy ćwiczeń doskonalili swoje umiejętności na wypadek konieczności wykonywania zadań w skrajnie trudnych i niekomfortowych warunkach.

Według informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w dniach od 13 do 17 kwietnia br. odbyło się wspólne szkolenie negocjatorów policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, negocjatorów służby więziennej oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Wielkopolscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu na zaproszenie Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia ćwiczyli umiejętności wspinania na ściance wysokościowej. Techniki bezpiecznego zatrzymywania, blokowania i odblokowywania rolki na wysokości doskonalone były pod nadzorem policyjnych antyterrorystów z Poznania.

W kolejnych dniach szkolenie kontynuowane było w ośrodku szkoleniowym w Krzywańcu, gdzie omówiono zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia negocjacji policyjnych, w tym w warunkach izolacji penitencjarnej. Uczestnicy zajęć przećwiczyli także udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Umiejętności te zostały wykorzystane podczas kolejnego etapu - symulacji zdarzeń. W pierwszej osadzona kobieta zabarykadowała się z dzieckiem w jednym z pomieszczeń na terenie zakładu karnego. W drugim skazany oddalił się z niego z zakładnikiem.

Do urealnienia ćwiczeń wykorzystano funkcjonariuszy SPAP w Poznaniu, którzy przeprowadzili szturm obiektu, by zatrzymać sprawcę sytuacji kryzysowej. Działaniom policjantów przyglądali się funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z Krosna Odrzańskiego.

Reklama

Komentarze

    Reklama