Reklama

Służby Mundurowe

Co Polacy myślą o pracy policjantów i strażników granicznych?

straż graniczna policja
Autor. KWP w Białymstoku

68 proc. Polaków dobrze ocenia pracę policjantów; przeciwnego zdania jest 23 proc. badanych - wynika z badania CBOS. Zadowolenie z pracy policji najczęściej wyrażają osoby popierające ugrupowanie rządzące. Centrum zapytało również o ocenę pracy strażników granicznych. Pozytywnie wypowiedziało się o niej 74 proc. badanych, natomiast 8 proc. jest przeciwnego zdania. Ubyło osób niemających w tej kwestii sprecyzowanej opinii - ta grupa obecnie stanowi 18 proc. badanych.

Reklama

Z ostatniego badania oceny działalności policji wynika, że notowania tej instytucji są lepsze niż przed sześcioma miesiącami. Dobrze pracę policjantów ocenia ponad dwie trzecie, czyli 68 proc. Polaków - to wzrost o 7 punktów procentowych. Natomiast negatywnie – niespełna jedna czwarta, czyli 23 proc. Polaków - to spadek o 3 punkty procentowe.

Reklama

"Zadowolenie z pracy policji najczęściej wyrażają osoby popierające rządzące ugrupowanie, identyfikujące się z prawicą i bardziej zaangażowane w praktyki religijne, szczególnie uczestniczące w nich kilka razy w tygodniu. Relatywnie często są to także ankietowani mający wykształcenie podstawowe i rolnicy" - czytamy w komentarzu do badania. Z kolei wyższym niż przeciętne niezadowoleniem wyróżniają się natomiast zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Koalicji Obywatelskiej, osoby mające lewicowe poglądy i badani nieuczestniczący w praktykach religijnych, a poza tym najmłodsi respondenci, mieszkańcy największych miast, kadra kierownicza i specjaliści, ankietowani uzyskujący najwyższe dochody per capita oraz niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej.

Czytaj też

CBOS pytał również Polaków o pracę Straży Granicznej. Pozytywnie o pracy strażników granicznych wypowiada się obecnie trzy czwarte badanych, czyli 74 proc. - to wzrost o 14 punktów procentowych. Natomiast 8 proc. jest przeciwnego zdania. Ubyło osób niemających w tej kwestii sprecyzowanej opinii. Ta grupa obecnie stanowi 18 proc. badanych, zaś poprzednio było to 32 proc. Badania oceny działalności Straży Granicznej zostały przeprowadzone po raz pierwszy we wrześniu ubiegłego roku w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Od poprzedniego pomiaru notowania tej formacji się poprawiły.

Reklama

"We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych przeważają pozytywne opinie o działalności Straży Granicznej. Niemal powszechnie deklarują je zwolennicy rządzącego ugrupowania i Konfederacji WiN oraz badani identyfikujący się z prawicą. Z kolei głosy krytyki najczęściej pojawiają się wśród potencjalnych wyborców Koalicji Obywatelskiej i osób o poglądach lewicowych" - czytamy w komentarzu do badania. Wśród popierających PiS, wraz z Solidarną Polską i Partią Republikańską, pracę Straży Granicznej popiera 94 proc. badanych. Dla porównania wśród popierających Koalicję Obywatelską pracę SG pozytywnie ocenia 61 proc. badanych.

Czytaj też

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama