Reklama

Służby Mundurowe

3 mln złotych to za mało na mundury dla SOP?

Fot. D. Mikołajczyk
Fot. D. Mikołajczyk

Służba Ochrony Państwa na nowe elementy umundurowania zamierza przeznaczyć nawet 3 mln złotych – wynika z informacji z otwarcia ofert w trwającym od początku roku przetargu. Okazuje się jednak, że w postępowaniu podzielonym na cztery części, tylko jedna oferta w „najtańszej” części mieści się w zakładanym przez SOP budżecie. 

Służba Ochrony Państwa już w ubiegłym roku rozpisała przetarg na dostawę nowych elementów umundurowania. Jednak postępowanie zostało finalnie unieważnione, a na początku roku formacja zdecydowała się rozpocząć nowe. Zgodnie z nim, otwarcie ofert nastąpiło 12 lutego.

Z informacji opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Służby Ochrony Państwa wynika jednak, że w trzech na cztery częściach przetargu żadna ze złożonych ofert nie mieści się w budżecie zakładanym przez formację.

Na pierwszą część przetargu SOP planował przeznaczyć nie więcej niż 1 473 500 zł brutto, podczas gdy najtańsza złożona oferta, pochodząca od Milena Bis Sp. z o.o. z Kostrzyna, opiewa na kwotę 1 637 130 złotych brutto. Pozostałe propozycje złożyły: Arlen S.A. z Warszawy (1 727 781 zł brutto), Grupa Konfekcjoner - „Bartex Sp. z o.o.” Sp.K. z Chrzanowa (1 876 611 zł brutto) oraz Telimena Corp Sp. z o.o. z Łodzi jako lider konsorcjum firm w skład którego wchodzą również Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. i Przedsiębiorstwo Odzieżowe Drwal Adam Zieliński (2 002 440 zł brutto). Za blisko 1,5 mln złotych SOP planował kupić łącznie 1000 sztuk kurtek i spodni wraz z ocieplaczami z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne 100 sztuk.

W ramach drugiej części Służba planowała zakup 1265 sztuk koszulo-bluz polowych z opcją na dodatkowych 120 sztuk. Jedyna oferta jaką złożono pochodzi od Spółdzielni Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej, a dostawa zamówienia została wyceniona na 149 912,40 złotych brutto, podczas gdy planowany budżet zakładał wydanie nie więcej niż 126 500 złotych.

W kolejnej, trzeciej części złożone zostały dwie oferty. Tańsza, wynosząca 1 316 469 złotych pochodzi od firm Telimena Corp Sp. z o.o., Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. oraz Przedsiębiorstwo Odzieżowe Drwal Adam Zieliński. Drugą, droższą propozycję złożyła Spółdzielnia Inwalidów ELREMET. Za dostawę 1270 sztuk bluz i spodni polowych letnich oraz bluz i spodni polowych zimowych z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 120 sztuk Spółdzielnia oczekuje 1 395 115,20 złotych. SOP na tę część planował przeznaczyć nie więcej niż 1 066 800 złotych.

Czwarta część dotyczyła 245 kompletów mundurów letnich z prawem opcji na kolejne 25 kompletów. Tylko jedna z dwóch złożonych ofert mieści się w zakładanym budżecie, a ten wynosi dla tej części przetargu 333 200 złotych. Propozycja złożona przez Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno-handlowa „NEWMEN” Zakład Pracy Chronionej z Krakowa wyceniona została na 242 433 złote brutto, a oferta CZM Intermag Sp. z o.o. z Bydgoszczy na 364 500 złotych brutto.

Zgodnie z SWIZ ocenie podlegać będzie zaoferowana cena (60 proc.) oraz termin wykonania zamówienia (40 proc.). 

To, jak zakończy się drugi już przetarg na mundury dla SOP nie jest wcale takie oczywiste. Jedną z opcji jest unieważnienie całego postępowania, lub trzech z czterech zadań, ze względu na przekroczenie zakładanego budżetu. Służba może też próbować zrealizować choć niektóre elementy przesuwając środki między zadaniami tak, by rozstrzygnąć część z nich. Istnieje też oczywiście taka możliwość, że SOP znajdzie dodatkowe środki na realizację zamówienia, mimo pierwotnie zakładanego niższego budżetu. Decyzję powinniśmy poznać w najbliższym czasie.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze