100 dni później... w mundurówce

3 marca 2020, 09:23
Morawiecki Mateusz, Fot. Adam Guz i Krystian Maj : KPRM
Fot. Adam Guz i Krystian Maj/KPRM

W miniony weekend rząd Mateusza Morawieckiego świętował 100 dni urzędowania. Pytanie, jakie zadają sobie dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy w Polsce dotyczy tego, co realnie udało się zrobić w tym czasie dla służb mundurowych. Odpowiedź nie jest jednak wcale taka prosta, bowiem niektóre zmiany, choć teoretycznie zostały rozpoczęte, w praktyce nadal pozostają w fazie "do zrealizowania", a nie wdrażanych już projektów.

W 2020 roku końca dobiega program modernizacji służb mundurowych. W ostatnim roku jego trwania do formacji podległych MSWiA trafi 2,8 mln złotych. Na tę kwotę składa się m.in. ponad 433 mln z części budżetowej przeznaczonej na obronę narodową i ponad 400 mln z rezerwy celowej budżetu państwa. Najwięcej środków, podobnie jak w latach poprzednich, otrzyma Policja. Na co przeznaczone zostaną te środki InfoSecurity24.pl pisał już w połowie stycznia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora departamentu budżetu MSWiA, prawie 585 mln złotych pochłoną inwestycje budowlane, a 321 mln przeznaczonych zostanie na wymianę i zakup sprzętu transportowego. W tym roku, jak zapowiadał dyrektor Władysław Budzeń, w programie modernizacji zaplanowano też zakupy sprzętu informatycznego, uzbrojenia i wyposażenia ochronnego funkcjonariuszy. 

O tym jednak, że program się kończy i jakie środki – z podziałem na kolejne lata – są na niego przeznaczone, wiadomo było już od dawna. Od dawna też przedstawiciele MSWiA mówią o kolejnej edycji programu modernizacji, którą – jak do tej pory – nazywali programem rozwoju. Jednak oprócz tego, że modernizacja ma być kontynuowana oraz że nie będzie nazywać się modernizacją a rozwojem, na temat nowego programu wiemy niewiele, a przynajmniej wciąż niewiele więcej niż w momencie ogłoszenia. Ze wstępnych informacji wynika, że program obejmował będzie dwa obszary. Jeden z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Jak przekonuje resort, chodzi o zwiększenie motywacji, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa służby i pracy w formacjach podległych MSWiA. Sposobem na to ma być podnoszenie uposażeń oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Więcej środków przeznaczonych ma być też na szkolenia oraz inwestycje w uczelnie służb porządku publicznego, które kształcą mundurowych. Drugi obszar to inwestycje w rozwiązania techniczne. Środki z nowego programu mają pozwolić na dalsze zakupy m.in. pojazdów, uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego funkcjonariuszy.

To jednak jedynie założenia, a w zasadzie opis założeń do projektu specjalnej ustawy, który jak na razie nie ujrzał światła dziennego. Wciąż nie wiadomo też, ile kosztować ma kolejna edycja mundurowej modernizacji. Jak podkreślał w połowie grudnia ubiegłego roku szef MSWiA Mariusz Kamiński, podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, program rozwoju to jedna ze strategicznych inicjatyw resortu, które MSWiA zamierza podjąć w najbliższym czasie. 

Już nie 2,71 zł

Na początku listopada media obiegła informacja, mówiąca o tym, że policjantowi pełniącemu służbę "na wolnym powietrzu", przez co najmniej 4 godziny dziennie, w okresie od 1 listopada do 31 marca, przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie kwota. Mundurowi pełniący służbę "na ulicy" otrzymywali bowiem 2 złote 71 groszy. I choć stan ten trwał od lat, reakcja mundurowego środowiska tym razem skłoniła MSWiA do zmiany obowiązujących przepisów. Nowe rozporządzenia szefa MSWiA weszło w życie 1 stycznia 2020 roku, a norma wzrosła ponad 4-krotnie (z niecałych 3 złotych do 12 złotych). Jak przekonywał chwilę przed publikacją nowych przepisów minister Mariusz Kamiński, rozwiązanie tego "problemu" przedstawił on jako jeden z priorytetów resortu. "Norma wyżywienia dla funkcjonariusza (policji - przyp. red.) wynosi 2,71 zł. Jest to zupełnie oderwane od rzeczywistości, jest to udawanie, że jakiś problem się rozwiązuje" – mówił Kamiński podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Ustawa, której nikt nie widział

MSWiA, po 100 dniach urzędowania rządu Mateusza Morawieckiego, chwali się stworzeniem motywacyjnego systemu skłaniającego mundurowych do pozostania w służbie, wzmocnieniem ochrony prawnej funkcjonariuszy oraz zmianami przyznawania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, bowiem to o niej MSWiA najprawdopodobniej mówi, choć wpisany został do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, już dwa tygodnie temu, wciąż nie opublikowano go w całości. Co więcej, z informacji do jakich udało się dotrzeć redakcji InfoSecurity24.pl wynika, że jeszcze do niedawna do zaopiniowania projektu nie otrzymali też m.in. mundurowi związkowcy.

Proponowane zmiany dotyczą m.in. uregulowania wypłat ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, a także wprowadzenia, zapowiadanego przez kierownictwa resortu, świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy ze stażem powyżej 25 lat służby. Oprócz tego, w szerokim katalogu legislacyjnych zmian znajdziemy też przepisy dotyczące wzmocnienia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz regulacje odnoszące się do ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. MSWiA zamierza też uregulować sprawę przysługującego funkcjonariuszom wyżywienia w naturze oraz świadczenia pieniężnego w zamian za nie. To jednak nie wszystko. "Dodatkowo, z uwagi na konieczność zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, projekt przewiduje rozwiązania dotyczące procedury wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, tylko mniej sformalizowanej opinii technicznej" – czytamy w dokumentach udostępnionych na rządowych stronach. 

Wydaje się, że MSWiA jedną ustawą chce wywiązać się ze złożonych obietnic i uregulować to, co uregulować trzeba było już dawno. Jednak, po pierwsze, projekt nowych przepisów nie ujrzał jeszcze świata dziennego, a po drugie dotyczy zmian w tak wielu obszarach, że prace nad nim mogą zająć posłom i senatorom nieco czasu.

15a czeka na…

Niczym bumerang wraca też temat zmian w artykule 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Choć rozwiązanie tej kwestii miało zostać przedstawione przez resort spraw wewnętrznych i administracji – zgodnie z porozumieniem z 2018 roku – do końca ubiegłego roku, tak się nie stało. Wystarczy przejrzeć media społecznościowe, by dostrzec zniecierpliwienie jakie rośnie w związku z tą sprawą w mundurowym środowisku.

Pomijając deklaracje składane przez MSWiA, mówiące o tym, że trwają analizy w zakresie zmiany art. 15a, 12 lutego wysłano do premiera dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Jak czytamy w dezyderacie, "przedmiotem petycji było żądanie podjęcia inicjatywy w zakresie zmiany obowiązujących przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych oraz wdrożenie porozumienia z 8 listopada 2018 r., w ramach którego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązał się rozwiązać problem różnicowania statusu funkcjonariuszy w zakresie nabywania praw emerytalnych w zależności od momentu przyjęcia do służby, tj. różnic powstałych w związku z wejściem w życie art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin". Jak dodano, w aktualnym stanie prawnym obowiązuje regulacja wprowadzająca różne zasady ustalania emerytury mundurowej dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 1 stycznia 1999 r., dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 30 września 2003 r. oraz funkcjonariuszy przyjętych do służby po tej dacie. Komisja zwróciła się do premiera z prośbą o przekazanie szczegółowych założeń zmian legislacyjnych, wynikających z realizacji porozumienia z 8 listopada 2018 r., przewidywanych skutków finansowych, stanu prowadzonych konsultacji w zakresie zaproponowanych rozwiązań, a także stanowisk przedstawicieli poszczególnych służb, oraz o wskazanie przewidzianego terminu skierowania projektu ustawy do Sejmu RP. "W przekonaniu Komisji prace dotyczące realizacji wymienionego porozumienia powinny zostać dokończone bez zbędnej zwłoki" – podkreślono.

Przez pierwsze, 100 dni rządu w służbach mundurowych nie zmieniło się jeszcze zbyt wiele, ale pomysły na to, co ma się stać są bez wątpienia ambitne. I choć nie da się jednoznacznie określić, kiedy nowa mundurowa rzeczywistość stanie się faktem, ostatnie ponad 3,5 miesiąca to czas – tak przynajmniej wynika z ministerialnych deklaracji – dość pracowity. Jednak by zrealizować założenia, teraz z fazy planowania trzeba przejść do fazy realizacji, a przynajmniej konsultacji tego, co zamierza się wprowadzić. Wtedy dopiero, w oparciu o reakcję mundurowego środowiska na proponowane zmiany, będzie można stwierdzić czy obrana droga jest właściwa i czy nie będzie wymagała korekt.

KomentarzeLiczba komentarzy: 17
KRIS
środa, 4 marca 2020, 11:50

Od roku czekam na ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Ściemniają dalej

oczekujący dobrych zmian
środa, 4 marca 2020, 11:49

Rząd zrobił dużo, więcej niż poprzednie rządy PO, ale do pełni szczęścia brakuje naprawdę niewiele. Art. 15a to jest coś co spowoduje, że policjanci będą czuć stabilizację, odzyskają co niektórzy zaufanie które utracili i będą pewni, że można na Was polegać. Zaznaczam jednak, że nie mogą wchodzić w grę żadne narzucone z góry okresy służby zanim art. 15a obejmie danego funkcjonariusza tylko jedynym uwarunkowaniem powinno być nabycie praw emerytalnych. Przyjęci przed 1999r. nie mieli takiej bariery więc czemu inni by mieli mieć. Chcecie aby policjanci pracowali dłużej to należy wprowadzić system motywacyjny jaki jest planowany po 25 latach służby itd. ale nie należy tego czynić za pomocą art. 15a bo ktoś kto straci cierpliwość i zaufanie, ktoś kto zobaczy, że chce mu się założyć smycz, odejdzie i nie będzie czekał albo jeśli zostanie mu niewiele to napewno nie będzie się przykładał do tego co powinien i spadnie w ten sposób jakoś pełnionej służby i zaufanie społeczne. Wprowadzenie dobrych zmian z pewnością zmotywuje do pozostania w służbie parę lat dłużej. Aha, wprowadzenie motywacyjnego systemu płac w przyszłym roku nie będzie najlepszym pomysłem. Nierzadko tak jest, że przełożeni doceniają tylko swoich...więc powinno być tak jak jest teraz

Mlody
wtorek, 3 marca 2020, 23:07

Z wojska będą rezygnować bo wola w sztabie WF żeby biegali jak maratończycy i to jest najważniejsze a nie każdy jest stworzony do biegania mimo że swoją robotę cały rok robił perfekcyjnie. To się nie liczy brak awansów bo awansują tylko plecaki mobing nepotyzm , sprzedawczyki i poniżanie ..mało tego 25lat.. człowiek po 15 jest już wrak.. i..kontrakty..żenada państwo polskie każe zatrudniać na stałe po 2 umowie a sami dają kontrakty przez które nie ma pewności pracy stabilizacji jak i uzyskanie kredytu. Płakać się chce

Tomasz
środa, 4 marca 2020, 09:37

Nie każdy musi biegać maratony ale żołnierz zawodowy ma być sprawny fizycznie i psychicznie a praca w sztabie nie zezwala na posiadanie brzucha i nie zaliczanie biegu albo jest się żołnierzem albo nie.

Piotr
wtorek, 3 marca 2020, 18:55

Ja już nie czekam na 15a, odchodzę po 20 latach szkoda zdrowia. Policja to moloch na glinianych nogach nic wiecej

Ula
środa, 4 marca 2020, 01:47

Ale zato u nas i w Mon-ie generałów przybywa kilka razy w roku.Jak w czasach komuny nie ma pieniędzy na modernizacje...to sie daje awanse i szyje nowe mundury aby morale i obraz formacji ,,odmienić,,.brakuje tylko na tych paradach w nowych nie wprowadzonych do regulaminu wyjściowych gajerach odznaczeń jak w Rosji lub Korei..za każde wstanie zza biurka...gwiazda od ramion do kolan

Emeryt
wtorek, 3 marca 2020, 18:01

A pieniędzy za ekwiwalent urlopowy dalej brak!!!!

Tweets InfoSecurity24