Opiniowanie funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej do zmiany. MSWiA przygotowuje się na świadczenia motywacyjne

15 września 2020, 15:22
policja i sg
Fot. Lubuska Policja

Wejście w życie tzw. "superustawy" wymusiło na formacjach mundurowanych wprowadzenie pewnych zmian w przepisach. Część z nich dotyczy okresowego opiniowania służbowego, niezbędnego do wypłacenia funkcjonariuszom przedemerytalnego dodatku motywacyjnego za 25 i 28,5 lat służby. 

Projekty rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów i strażników granicznych są związane z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Chodzi dokładnie o przyznawanie mundurowym świadczenia motywacyjnego po osiągnięciu przez nich 25-letniego lub 28,5-letniego stażu służby. Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, decyzję o przyznaniu świadczenia motywacyjnego przełożony właściwy w sprawach osobowych będzie wydawał nie później niż w terminie 30 dni po osiągnięciu przez funkcjonariusza określonego stażu służby. A wyniesie ono odpowiednio 1500 i 2500 złotych brutto.

Mundurowy pod ocenę

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 1 października, przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego policjant podlega opiniowaniu służbowemu, jeżeli od dnia wydania ostatniej opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące. Co więcej, świadczenie to nie trafi do funkcjonariusza, gdy przykładowo otrzymał on podczas ostatniego opiniowania informację o nieprzydatności na zajmowanym stanowisku bądź niewywiązywania się z obowiązków służbowych, wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, został ukarany karą dyscyplinarną czy skazany został wyrokiem sądu. Świadczenie może w takich wypadkach zostać również wstrzymane. 

W związku ze zmianami, jak podkreśla resort spraw wewnętrznych i administracji, konieczne jest wprowadzenie "do przepisów wykonawczych dotyczących opiniowania służbowego policjantów zasady zapewniającej możliwość dokonania realnej oceny służby policjanta". W praktyce oznacza to okres, w którym policjant przynajmniej przez pewien czas faktycznie świadczył służbę. MSWiA uznało, że "do dokonania miarodajnej oceny minimalny okres obecności powinien wynosić łącznie co najmniej 30 dni", a dopóki "ten minimalny okres obecności nie zostanie osiągnięty, opinia służbowa nie może być sporządzona". Liczyć się będzie oczywiście także pełnienie zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą oraz w miejscu wykonywania czynności wynikających z funkcji związkowej policjanta, co zostało przez resort szczegółowo opisane i wyjaśnione w projekcie oraz jego uzasadnieniu. MSWiA przewiduje jednak możliwość niewliczenia tego okresu, w przypadku problemów organizacyjnych czy technicznych (np. barier językowa inna specyfika realizacji zadań, brak możliwości uzyskania pełnej oceny), jeśli podczas tego czasu nie pojawiły się okoliczności, które mogłyby wpłynąć negatywnie na wypłatę świadczenia. Co więcej, sama rozmowa z opiniowanym będzie mogła odbyć się zdalnie, np. telefonicznie. 

Odpowiednie zmiany wprowadzone zostaną także w ustawie o Straży Granicznej. Jak podkreśla MSWiA, w przypadku tej formacji, opiniowaniu służbowemu mają podlegać wszyscy funkcjonariusze, również oddelegowani do wykonywania zadań służbowych poza Strażą Graniczną. W projekcie określono więc przełożonego, który wobec takiego funkcjonariusza sporządzi, wymaganą przed przyznaniem świadczenia motywacyjnego, opinię służbową z uwzględnieniem dotychczas zgromadzonej dokumentacji służbowej, jak też po uzyskaniu pisemnej informacji od kierownika lub dyrektora generalnego urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby, do których został oddelegowany.

W przypadku Straży Granicznej, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, resort wziął również pod uwagę "realne potrzeby służby". Chodzi o trwającą pandemię koronawirusa, która zmusiła mundurowych do podjęcia działań profilaktycznych m.in. w obszarze szkoleniowym (skrócono m.in. czas trwania procesu dydaktycznego). "Działania w tym obszarze dotyczą także szkoleń zapewniających uzyskanie kwalifikacji zawodowych podstawowych i podoficerskich, których pierwotny czas trwania ograniczono" - piszą autorzy projektu. A opiniowanie Straży Granicznej obejmuje ukończenie szkoleń (podstawowego i podoficerskiego). W ocenie MSWiA, skrócenie czasu trwania tych szkoleń, nie wpłynie negatywnie na proces służbowego opiniowania.

Co więcej, formacja wprowadza nowe rozwiązanie, czyli możliwość przeprowadzenia zdalnej rozmowy z opiniowanym (telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), jeśli wystąpią trudności z bezpośrednim kontaktem.

Kolejne rozporządzenia, wprowadzające zmiany dotyczące opiniowania, pojawią się zapewne niebawem na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Świadczenie motywacyjne, które wprowadza sierpniowa ustawa, otrzymają bowiem również strażacy, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. Dopisania do tej listy nie doczekali się długo walczący o sprawę mundurowi z Służby Celno-Skarbowej. Kierownictwo MSWiA zapewnia jednak, że rozwiązanie to jest eksperymentalne, i jeśli zda egzamin, czyli przełoży się na spadek liczby wakatów i pozostanie w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, to na pewno zostanie rozszerzone na pozostałe formacje. 

MR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 77
Karo
czwartek, 17 września 2020, 00:55

Kilka faktów związanych z dodatkiem+, nastąpi: 1. Fizyczna, wieloletnia blokada na etatach, stanowiskach, grupach, awansach przed pozostałe w służbie osoby. 2. Zapowiadana likwidacja funduszu nagrodowego, co oznacza przesunięcie środķów na dodatki+, to nic więcej jak brak premii i nagród a w perspektywie podwyżek płac dla innych. 3. Możliwe odejścia osób ze stażem 15-20 plus inne grupy, które nie będą miały perspektyw rozwoju zawodowego i finansowego. 4. Emeryt+ może odejść z dnia na dzień, płaca minimalna to obecnie plus minus wartość dodatku (2.800 brutto) więc stabilizacja kadrowa żadna. 5. Dorobek, urobek w postaci tylu lat oznacza, ze mało kto zaryzykuje jego utrate poprzez bardziej efektywną i efektowną służbę. 6. Osób z pierwszej linii, fachowców z ulicy będzie garstka, tych już nic nie zatrzyma przed odejściem, ale zostaną kadry biurowe. 7. Dodatek+ wszedł błyskawicznie, pytanie dlaczego przestało się wogóle mówić o art.15a.

myśl
piątek, 18 września 2020, 01:08

A coś mądrego?

???
środa, 16 września 2020, 22:20

A co? Do tej pory nie byli opiniowani? Czy chodzi o to, żeby dało się nielicznych liniowych funkcjonariuszy spełniających kryterium stażu pozbawić tego dodatku, żeby więcej dla kierownictwa było, np. na zapomogi, których liniowi na oczy nie zobaczą

Belus
środa, 16 września 2020, 22:19

Ustawodawca nie przewidział kilku spraw, osoby z 25+ mają pełną emke i mogą w każdym momencie odejść, zapał i motywacja do pracy osób z 25+ odeszła wraz z wypaleniem zawodowym i zszarganym zdrowiem. Co gorsza, przez lata nastąpi blokada na etatach, stanowiskach i awansach, dodatkowo jest zapowiedź likwidacji funduszu motywacyjnego, premii, nagród co osłabi morale, przez przesunięcie środków na 25+ może nastąpić blokada na podwyżkach płac, a wszystko przez fakt ze osoby z 25+ pozostaną w służbie, więc te osoby zostaną, bo jest w tym sens, ale pozostałe grupy od 15-20+ i nie tylko wskutek braku perspektyw na "cokolwiek" może szybciej zrzucić mundur a to naprawdę spora grupa osób i to może wygenerować prawdziwy problem kadrowy, więc pomysł tylko pozornie dobry.

Prawo
piątek, 18 września 2020, 01:09

Ustawodawca okazał się bardziej przewidujący od Ciebie.

Filip
środa, 16 września 2020, 21:36

15 lat 1000, 20 - 1500, 25 - 2000, 30 - 2500. Każde inny rozwiązanie jest dyskryminujące i niesprawiedliwe.

Nie emeryt
piątek, 18 września 2020, 16:29

A dlaczego wykluczasz z dodatków funkcjonariuszy z pierwszej linii, którzy mają mniejszy staż służby. Ci powyżej 15 lat i tak już mają ciepłe posadki! To oni zabetonują swoje stanowiska na długie lata uniemożliwiając awans dla tych z pierwszej linii ze stażem poniżej 15 lat!

ekon
piątek, 18 września 2020, 01:10

Może fajne, ale niestety nieopłacalne. Możemy mieć marzenia, ale państwo nam tego nie da i trzeba się zadowolić tym co odpowiada wszystkim.

Policjant
środa, 16 września 2020, 12:54

Ci, którzy mają 25 albo 28,5 roku służby to przeważnie starzy, zniechęceni i zgrzybiali naczelnicy i komendanci. Oni dostaną dodatek i mimo, iż nie mają już żadnego polotu, chęci czy motywacji do pracy to zostaną w służbie i będą siedzieć na stołkach do śmierci. Ci, którzy mają 15 lat służby i jeszcze sporo chęci do pracy odejdą bo nie będą czekac w nieskończoność na awans. Bardzo zła ustawa... Demotywujaca do pozostania w służbie

Noriaki
czwartek, 17 września 2020, 16:29

Popieram

X
czwartek, 17 września 2020, 00:52

Nikt nikogo na siłę nie trzyma w służbie. Nie podoba się to do widzenia. Świat stoi otworem.

środa, 16 września 2020, 20:33

Jak znasz chłopcze przepisy to takiego gościa można po 30 zwolnić więc nie widzę problemu byś pokał

Naczelnik
środa, 16 września 2020, 20:04

Kolego jak czytam to jesteś z pokolenia które uważa że musi non stop coś dostawać, dla których obniżało się normy dla kandydatów. Dla mnie jeśli ktoś przyszedł do służby z przekonaniem że chce być policjantem to nie odejdzie po 15 latach. Dlatego chętnie posłuchał bym opinii twoich przełożonych bo wyraźnie jesteś sfrustrowany. A ja nie uważam się za zagrzybiałego

Alibaba
środa, 16 września 2020, 18:29

Święta racja panie policjant

Aga
środa, 16 września 2020, 17:55

Tak zgadzam się te dodatki są demotywujace dla funkcjonariuszy z 15 letnim stażem oczywiście kto że zwykłych funkcjonariuszy którzy są na tzw pierwszej linii ma 25 czy 28 lat służby A to my pracujemy na ich dodatki i nagrody bo liczą się statystyki. Powinno być po latach 500zl po 20 1000 zł i tak dalej ale nie ci które,y nie mają pomysłu na życie po 28 latach służby wymyślili sobie dodatki. Gdzie są związki zawodowe tych wszystkich funkcjonariuszy.

15, 15a
czwartek, 17 września 2020, 11:19

Przepracuj więc te 25 lat i wtedy kolejni młodzi będą pracować na Twoje nagrody, dodatki itp.

agA
środa, 16 września 2020, 23:35

no i ci co 15 lat lub nawet mniej odejdą to ci co biorą ten dodatek na ulicę a wtedy fik na szybką emkę i się skończy. ps jakie związki

Stary
piątek, 18 września 2020, 01:15

Dziecko ty chyba złodzieja widziałaś w kinie

Ekon
czwartek, 17 września 2020, 22:29

Jakoś nie odchodzą, choć dodatek już wszedł. Słabo.

Tweets InfoSecurity24