Reklama

Legislacja

Sejmowa komisja odkłada rozpatrzenie projektu zmian ustawy o cudzoziemcach

Fot. Sejm RP
Fot. Sejm RP

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajęła się nowelizacją ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po uzasadnieniu projektu zmian przez wiceministrów SWiA oraz dyskusji komisja odłożyła rozpatrzenie tego projektu i głosowanie nad nowelizacją do wtorku.

W środę podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w niej wzięli m.in. wiceministrowie SWiA Maciej Wąsik i Bartosz Grodecki.

Na samym początku przewodniczący komisji Wiesław Szczepański zaproponował posłom, aby w środę odbyło się tylko pierwsze czytanie projektu zmian i dyskusja. "Wiem, że są zgłoszone poprawki i 15 minut przed rozpoczęciem komisji dostarczone zostały cztery ekspertyzy prawne, m.in. co do zgodności z konstytucją i prawem UE" - powiedział Szczepański. Zaproponował przy tym przełożenie rozpatrzenia projektu wraz z poprawkami na wtorek na godzinę 10:00. "Tak, żebyśmy mogli przedstawić pani marszałek sprawozdanie i żeby ten punkt znalazł się 15 września w porządku obrad" - dodał.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. "Został on przygotowany przede wszystkim w celu dostosowania obowiązujących przepisów prawnych do aktualnej sytuacji migracyjnej" - zaznaczył wiceminister. "Projektowane rozwiązania zapewniają skuteczniejsze niż dotychczas środki w celu sprawnego przeprowadzania postępowań w sprawie przekroczenia granicy wbrew przepisom prawa oraz udzielenia ochrony międzynarodowej" - tłumaczył. Wskazał, że zmiana przepisów nie wpływa na zapewnienie cudzoziemcom przebywającym w Polsce dostępu do właściwych procedur udzielania ochrony międzynarodowej. "Możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową zgodnie z krajowym i unijnymi ramami prawnymi, a także zobowiązaniami wynikającymi z konwencji genewskiej. Te zobowiązania w dalszym ciągu będą dostępne dla osób ubiegających o ochronę na terytorium RP" - podał Grodecki.

Podkreślił, że zmiany usprawnią działania Straży Granicznej w zakresie zapobiegania nielegalnym przekroczeniom granicy. "Chciałbym zaznaczyć, że projektowane zmiany przepisów są uzgodnione ze Strażą Graniczną i wynikają z obserwacji Straży Granicznej oraz wieloletniej działalności" - zapewnił.

Podczas prawie dwugodzinnej dyskusji wiceministrowie SWiA tłumaczyli m.in., że projekt zmian ma służyć przeciwdziałaniu nadużywania instytucji ochrony międzynarodowej przez cudzoziemców oraz że jego celem jest usprawnienie prowadzonych przez straż graniczną postępowań w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. "Tak, aby wobec cudzoziemców, którzy nie poszukują ochrony międzynarodowej, a zostali zatrzymani bezpośrednio po przekroczeniu granicy zewnętrznej, móc wdrożyć pilne działania zmierzające do zorganizowania im opuszczenia terytorium RP" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Po dyskusji przewodniczący komisji zakończył pierwsze czytanie i po sprawdzeniu kworum poddał pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu, który nie został uzyskał większości. "W związku z tym we wtorek przystąpimy do rozpatrzenia projektu ustawy" - zaznaczył Wiesław Szczepański. Szef komisji AiSW poprosił również, aby posłowie, którzy będą chcieli złożyć poprawki, zrobili to do piątku. "Tak, żeby te poprawki do wtorku były przeanalizowane przez biuro analiz" - dodał.

Reklama
Reklama

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze