Resort sprawiedliwości mówi "nie" niesprawiedliwemu traktowaniu Służby Więziennej

5 lutego 2021, 16:22
fot areszt sledczy w tarnowskich górach twitter
Fot. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, Twitter

Nie będzie zgody Ministra Sprawiedliwości na jakiekolwiek niesprawiedliwe traktowanie Służby Więziennej w stosunku do innych służb mundurowych - deklarować miał wiceminister Michał Woś podczas spotkania online ze związkowcami z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, nawiązując do modyfikacji ustawy emerytalnej w zakresie art. "15a". Wiceszef resortu sprawiedliwości miał również zadeklarować, że w przypadku wprowadzania jakichkolwiek korzystnych zmian dla funkcjonariuszy innych formacji, Służba Więzienna będzie uwzględniana.

W zorganizowanym 3 lutego posiedzeniu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński. Nadzorujący więziennictwo wiceminister przedstawił sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Służbie Więziennej i poinformował, że wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć zaszczepienia się przeciw Covid-19 są już zarejestrowane i będą szczepione poprzez punkty szczepień, które powstały w całej Polsce. Dodał również, jak relacjonuje NSZZ FiPW, że formację czekają trudne czasy w związku z sytuacją finansową spowodowaną epidemią koronowirusa, w których nie można liczyć na zwiększenie nakładów finansowych na funkcjonowanie SW, co wymaga poruszania się w ramach określonego budżetu. Trzeba jednak podkreślić, że SW to jedyna służba, która liczyć może na więcej pieniędzy niż rok wcześniej. Do dyspozycji otrzymała ona, zgodnie z opublikowaną pod koniec stycznia ustawą budżetową na 2021 rok, ponad 3,46 mld.

Sytuacja gospodarcza, związana z epidemią, przełożyła się również na fakt, że w formacji nie pojawi się fundusz nagród. "Nagrody dla funkcjonariuszy będą mogły być wypłacone tylko z oszczędności uzyskanych z wakatów, które w nieszybkim tempie mogą być uzbierane" - piszą związkowcy. Wiadomo również, że Służba Więzienna nie otrzymała w tym roku (poza etatami przeznaczonymi na dozór elektroniczny w Zielonej Górze i Siedlcach) żadnych dodatkowych etatów i w związku z tym obsługę wszystkich nowo powstałych oddziałów mieszkalnych w jednostkach penitencjarnych Służba Więzienna będzie musiała zapewnić własnymi środkami.

Wiceminister poruszył również parę kwestii, na których rozwiązanie czekają funkcjonariusze formacji. Pierwsza z nich dotyczy projektu zmian ustawy emerytalnej, w zakresie art. 15a. Zapewnić miał on związkowców, że nie ma zgody resortu sprawiedliwości na jakiekolwiek niesprawiedliwe traktowanie Służby Więziennej w stosunku do innych służb mundurowych. Zadeklarować miał też, że w przypadku jakichkolwiek korzystnych zmian wprowadzanych dla innych formacji, SW będzie uwzględniana. Kolejna sprawa to ustawa modernizacyjna, której projekt został przekazany do Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Woś podkreślił, że na jej wprowadzenie funkcjonariusze muszą patrzeć przez pryzmat sytuacji epidemicznej, ale zapewnił, że formacja nie zostanie pominięta, szczególnie jeśli tego typu rozwiązaniami objęte zostaną inne służby. Związkowcy nie zdradzają szczegółów dokumentu, ale wiadomo, że jego założenia omówione miały zostać podczas spotkania. 

Biorący udział w spotkaniu Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński mówił natomiast o "zmianach w Kodeksie Karnym Wykonawczym oraz ustawie o Służbie Więziennej tj. zmniejszeniu ilości telefonów przez osadzonych, większych uprawnieniach funkcjonariuszy…, które mają przyczynić się do większego poczucia bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych SW". Zapowiedział również zmiany w ustawie o Służbie Więziennej, które zakładać mają uregulowanie udzielania pomocy prawnej funkcjonariuszom. 

Sami związkowcy zgłosili natomiast zastrzeżenia co do powołanego niedawno już oficjalnie Zespołu do spraw rozpatrzenia postulatów dotyczących Służby Więziennej zgłaszanych przez związki zawodowe. Jak piszą, powinna powstać grupa składająca się z przedstawicieli stron, które zawarły porozumienie z 2018 roku, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, a jej zwołanie nastąpić w trybie pilnym w celu renegocjacji terminów. Jak czytamy w zarządzeniu szefa resortu z 28 stycznia, przewodniczącym zespołu został wiceminister Michał Woś, nadzorujący formację w resorcie sprawiedliwości. Funkcję jego zastępcy pełnił będzie płk Andrzej Leńczuk, zastępca dyrektora generalnego SW. W skład zespołu wejdą również związkowcy, ale nie tylko Czesław Tuła - przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ale i Andrzej Kołodziejski - przewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność.

Na powołanie zespołu związkowcy czekali od paru miesięcy. Rozpoczęcie jego prac zapowiedziano jeszcze we wrześniu 2020 roku. Resort nie informował jednak wtedy, kiedy grupa zacznie działać. Wiadomo było tylko, że zająć ma się ona wypracowaniem rozwiązań dotyczących zmian w zakresie zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach jakie funkcjonują w formacjach podległych MSWiA.

MR

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 3
oddziałowy....
wtorek, 9 lutego 2021, 13:12

Najgorsze jest to że dyrektorzy jednostek zachowują się tak jakby to były ich prywatne pieniądze,żal i szkoda wydawać i dawać funkcjonariuszom dodatki na odejście.W tamtym roku kto odchodził na emeryturę to już nie dostał dodatku.Także zależne widzi mi się dyrektora okręgowego,czy dawać czy nie oraz od okręgu.Co okręg to inny świat...

Janusz
wtorek, 9 lutego 2021, 23:41

Koledzy niebiescy po 30-tu latach wysługi dostają ewentualnie 100PLN i kopa w zad. Co Ty na to?

Klawisz
sobota, 6 lutego 2021, 20:28

Bla, bla, bla żadnych konkretów i kolejne obiecanki ukraszone informacją o "jakiś" kombinacjach przy dodatkach służbowych. Wśród funkcjonariuszy znów panika bo"będą zabierać dodatki" kolejny raz (po Schetynie) jakiś polityk wzbudza emocje, a Czesław nie reaguje. Nagranie z tej konferencji jest już znane w całej Polsce

Tweets InfoSecurity24