Reklama

Służby Mundurowe

Polska zaostrza przepisy o obrocie prekursorami materiałów wybuchowych

  • Materiały wybuchowe zabezpieczone przez CBŚP / Fot. cbsp.poljcja.pl
    Materiały wybuchowe zabezpieczone przez CBŚP / Fot. cbsp.poljcja.pl

W życie weszła ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych, której celem jest ograniczenie dostępu do wybranych substancji chemicznych mogących służyć do budowy materiałów wybuchowych - podaje Kancelaria Sejmu. Na jej podstawie powstanie w Polsce również ogólnopolski system zbierający dane na temat nielegalnych transakcji, prób ich dokonania lub kradzieży znacznych ilości niebezpiecznych substancji.

15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych, która zawiera regulacje służące stosowaniu rozporządzenia unijnego nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych. Jak informuje Kancelaria Sejmu, ma ona zwiększyć bezpieczeństwo publiczne przez ograniczenie przeciętnym użytkownikom dostępu do wybranych substancji chemicznych, które w określonych stężeniach mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych i przeprowadzania ataków terrorystycznych.

Czytaj także: Policja przejęła 150 kg chemikaliów do produkcji materiałów wybuchowych

Ustawa przewiduje utworzenie ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób ich dokonania oraz zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji. Głównym elementem systemu będzie krajowy punkt kontaktowy w Komendzie Głównej Policji. W krajowym punkcie kontaktowym, za pomocą systemu teleinformatycznego, będą zgłaszane i ewidencjonowane podejrzane transakcje, próby ich dokonania oraz zniknięcia i kradzieże.

Dane zgromadzone w ogólnopolskim systemie zgłaszania będą udostępniane – na pisemny wniosek z uzasadnieniem – wskazanym służbom, o ile są im niezbędne do realizacji ustawowych zadań. Wśród tych podmiotów są: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Inspekcja Handlowa, Służba Celna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa. Policja będzie otrzymywać dane z ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji w drodze teletransmisji, bez konieczności składania pisemnego wniosku.

Czytaj także: Taktyczny Robot Miotany dla polskiej policji

Ustawa określa również zadania organów i jednostek kontrolujących podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, polegającą na udostępnianiu prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom. Określono też zadania instytucji zajmujących się kontrolą przejść granicznych pod kątem ich wprowadzania do Polski. W ustawie zapisano ponadto sankcje za naruszanie przepisów rozporządzenia unijnego - podaje Kancelaria Sejmu.

Sejm VIII kadencji uchwalił ustawę 13 kwietnia 2016 r., a prezydent podpisał ją 4 maja 2016 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama