Policyjne kształcenie na nowych zasadach w ramach modernizacyjnej rewolucji

25 listopada 2021, 11:46
wspol
Fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Policja doczekała się zapowiadanych od jakiegoś czasu zmian w systemie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego policjantów. Na liście jest nie tylko budowa nowej jednostki szkoleniowej, która powstać ma w Lublinie, ale również m.in. wprowadzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych podoficerskich lub aspiranckich. Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone przy okazji uchwalania kolejnego programu modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA.

Efektywność działania Policji wymaga "zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wyszkolenia funkcjonariuszy oraz powiązania systemu podnoszenia kwalifikacji z systemem awansów oraz usprawnienia funkcjonowania szkół policyjnych" - uzasadnia resort spraw wewnętrznych i administracji, który w planach ma wprowadzenie dużych zmian w systemie szkolnictwa policyjnego oraz w ścieżce rozwoju zawodowego policjantów. A wszystko przy okazji mającego wystartować w styczniu 2022 roku programu modernizacji, który obejmie podległe mu formacje mundurowe. Choć projekt został już przyjęty przez rząd, to próżno szukać go na rządowych stronach. Dokumenty opublikowali jednak związkowcy z NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Oczekiwane i zapowiadane już od jakiegoś czasu modyfikacje wprowadzą zmiany w systemie szkolenia policjantów, który - przypomnijmy - jest obecnie dwustopniowy. Bezpośrednio po przyjęciu do służby policjanta kieruje się na szkolenie zawodowe podstawowe, które to przygotowuje go do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podstawowe. I jest to jedyne obowiązkowe szkolenie zawodowe w Policji. Natomiast szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych jest skierowane do mundurowych w służbie stałej i przygotowuje funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe wyższe. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie posiada również uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "nauka o Policji", po których policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe po ukończeniu pierwszego roku studiów, a kwalifikacje zawodowe wyższe - po ukończeniu studiów. Jednocześnie uzyskuje też wyższe wykształcenie. Po ukończeniu studiów na kierunku "nauka o Policji", funkcjonariusz jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji. Funkcjonuje również doskonalenie zawodowe, które dzieli się na centralne, lokalne oraz zewnętrzne.

Jak jeszcze w październiku informował gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, policyjne szkolnictwo wymaga doinwestowania i rozbudowy. Szef formacji mówił o tym już jednak wielokrotnie wcześniej, podkreślając że tematem tym należałoby się zająć właśnie w ramach kolejnej edycji modernizacji. Jak widać, plan ten udało się zrealizować i program pozwoli wreszcie wprowadzić zmiany w życie. W efekcie, w ciągu czterech modernizacyjnych lat (2022-2025) powstać ma nowa szkoła policji w Lublinie, dojdzie także do rozbudowy szkoły w Katowicach o ok. 500 miejsc szkoleniowych. Pozwolić ma to m.in. na wydłużenie trwania szkolenia podstawowego, zintensyfikowanie szkolenia policjantów oraz odciążenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która ma z czasem skupić się na kursach oficerskich. Szczytno czeka również rozbudowa o ok. 300 miejsc szkoleniowych. 

To jednak nie koniec rewolucji w systemie, które zaplanował dla policjantów resort spraw wewnętrznych i administracji. Modyfikacje w przepisach, a dokładnie w ustawie o Policji, zakładają bowiem:

  • ustalenie kwalifikacji zawodowych policjanta, tj. kwalifikacji podstawowych, podoficerskich, aspiranckich i oficerskich; 
  • ustalenie dodatkowych wymogów w zakresie mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusach podoficerów i aspirantów Policji, tj. uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz złożenie egzaminu końcowego szkolenia podoficerskiego lub aspiranckiego; 
  • przyznanie komendantom powiatowym (miejskim, rejonowym) Policji uprawnienia do mianowania podległych im policjantów na stopnie policyjne w korpusie podoficerów Policji, w celu usprawnienia oraz odbiurokratyzowania związanych z tym zadań (obecnie wyłącznie na stopnie w korpusie szeregowych Policji); 
  • uregulowanie kwestii związanych z przeprowadzaniem testu sprawności fizycznej policjantów; 
  • wprowadzenie ustawowego obowiązku utrzymywania przez policjanta wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną. 

W przypadku ustalenia kwalifikacji zawodowych policjanta, MSWiA zakłada, że będzie on uzyskiwał kwalifikacje zawodowe: podstawowe, podoficerskie, aspiranckie i oficerskie. Aktualnie po szkoleniu zawodowym podstawowym może on uzyskać kwalifikacje zawodowe podstawowe, a po szkoleniu zawodowym dla absolwentów szkół wyższych albo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, policjant nabywa kwalifikacje zawodowe wyższe. Zmiana tego systemu wymagać będzie wprowadzenia dodatkowych szkoleń dla policjantów, tj. szkolenia zawodowego podoficerskiego i szkolenia zawodowego aspiranckiego, co ma zapewnić kształcenie specjalistyczne, wymagane na określonych stanowiskach służbowych. "Wdrożenie do realizacji kilkuszczeblowego systemu szkolenia zawodowego, gdzie uzyskanie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych warunkowałoby możliwość awansu w stopniu, jak i mianowanie i powołanie na stanowisko ma m.in. na celu zwiększenie motywacji policjantów w kreowaniu własnej ścieżki kariery i promowaniu samokształcenia" - uzasadnia te propozycje resort spraw wewnętrznych i administracji. 

Jak czytamy w dokumentach udostępnionych przez związkowców, policjant będzie mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe nie tylko w wyniku ukończenia szkolenia zawodowego, ale również ukończenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie określonego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji lub zdania egzaminu podoficerskiego, aspiranckiego oraz oficerskiego. Co więcej, nie uzależnia się możliwości złożenia tych egzaminów od ukończenia odpowiednio szkolenia zawodowego podoficerskiego, szkolenia zawodowego aspiranckiego oraz szkolenia zawodowego oficerskiego.

Wraz z modyfikacją systemu szkolnictwa policyjnego nastąpi zmiana zasad mianowania policjanta na stanowisko służbowe oraz awansowania na pierwszy stopień policyjny w korpusach podoficerów, aspirantów i młodszych oficerów Policji. Zakłada się, że szkolenie zawodowe podstawowe będzie, podobnie jak obecnie, obowiązkowym pierwszym szkoleniem zawodowym dla nowo przyjętych policjantów. Szkolenie zawodowe podoficerskie i szkolenie zawodowe aspiranckie byłyby prowadzone dla określonych służb i miały na celu przygotowanie policjanta do wykonywania zadań na stanowisku służbowym, na których wymagane są specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Szkolenie zawodowe oficerskie miałoby na celu przygotowanie policjanta do wykonywania zadań na stanowiskach kierowniczych.

Zmiany w systemie szkolenia wiązać będą się także z szerszym wykorzystaniem e-learningu jako formuły prowadzenia szkoleń w ramach Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania. W ramach modyfikacji dodane zostać mają również przepisy dające szefowi formacji upoważnienie do określenia przypadków, w jakich można zwolnić policjanta z testu sprawności fizycznej, a także przełożonych właściwych w tych sprawach. Zbieżne mają być reguły dotyczące utrzymania wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną.

Co przyniesie przyszłość?

Budowa nowej szkoły w Lublinie i zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych w tych już działających, to niewątpliwie także wstęp do m.in. wydłużenia kursu podstawowego w formacji, który trwa ok. 6 miesięcy (nie licząc okresu pandemii, kiedy to policja najpierw całkowicie wstrzymała nabór i przerwała zajęcia w jednostkach, by potem prowadzić je w wersji skróconej, co wymuszały obostrzenia sanitarne). Gen. insp. Jarosław Szymczyk wielokrotnie powtarzał bowiem, że to za mało czasu, by przygotować policjanta do służby. Na wydłużenie tego kursu nie pozwala jednak poziom wakatów oraz liczba miejsc szkoleniowych, których jest ok. 6 tys. i - jak to ujął komendant główny policji w rozmowie z InfoSecurity24.pl - jest to bolączka formacji.

Jak już wiemy, stan ten ulegnie jednak zmianie w najbliższych modernizacyjnych latach, otwierając drzwi do wydłużenia kursu podstawowego. Po pierwsze, jak wspomniano, zwiększyć ma się "przepustowość" szkół, a po drugie - formacja zapowiada, że bardzo możliwe, iż na początku przyszłego roku uda jej się osiągnąć rekordowy stan zatrudnienia i przekroczyć próg 100 tys. mundurowych w służbie. Byłby to dobry wynik, szczególnie biorąc pod uwagę wysoką liczbę wakatów, z którą formacja mierzy się w ostatnich latach, a także informacjami, że policyjne sito selekcji przechodzi standardowo ok. 20 proc. kandydatów. Liczba ta jednak może być też efektem pozostania w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mundur mogli zdjąć np. już na początku bieżącego roku, ale zostali ze względu na dodatkowe obowiązki nałożone na formację w związku z pandemią koronawirusa, a także mocno skróconego kursu podstawowego. Jak faktycznie kształtuje się sytuacja kadrowa w policji dowiemy się w pierwszych miesiącach nowego roku, gdy standardowo najwięcej funkcjonariuszy odchodzi ze służby.

Co ważne jednak, polska Policja czuje się na tyle pewnie, że zdecydowano się na zwiększenie liczby mundurowych etatów. I to o 5600 w ciągu czterech lat. Do tego doliczyć należy również 1800 miejsc, które przydzielone zostaną do powstającego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Daje to łącznie 7400 etatów więcej niż obecnie, które trzeba będzie obsadzić, a wcześniej zrekrutować i przeszkolić. Czas pokaże, jak sprawnie uda się te miejsca wypełnić.

MR

KomentarzeLiczba komentarzy: 77
Zomowiec
piątek, 26 listopada 2021, 12:50

Wraca stare. Nic nowego. Pamiętam, gdy tak funkcjonowało, że stopień nie był kalendarzowy ale prócz grupy musiało być przeszkolenie. Jeszcze tylko reaktywacja szkolenia specj. z WRD i od starej dobrej milicji różnić się będą tylko nazwy stopni. Tyle, że AT po cywilnemu batonem bab nie tłukło no i wody w niskich temperaturach się nie lało w tłum.

F-sz
piątek, 26 listopada 2021, 10:56

Lubię jak komendanci i ministrowie opowiadają baśń o "ścieżce rozwoju zawodowego policjantów."

Julka
piątek, 26 listopada 2021, 10:52

Obecnie szolnictwo policji to dno dna uczące a nie szkolące.kurs podstawowy ma uczyć nawyków,sytuacji zagrożenia, sytuacji efentywnego mało-inwazyjnego obezwładniania a nie tłuc książkowe bzdety przez niemoty po pedagogice czy prawie administracyjnym co w 90% w terenie pracowały w kancelari komendanta lub w dochodzeniach. 1 dzień z doświadczonym policjantem czy nawet filmiki z interwencji w internecie wniosły by w głowe kursanta więcej niż miesiąc tego pseudo podstawowego szkolenia.debilne wałkowanie miesiąc co to podmiotowa strona przestępstwa a po kursie funkcjonariusz nie wie jakie sa ustawy dodatkowe i co z nich może zastosować...narkotyki,broń, ochrona przyrody itd.. Przez 6 mcy "nauki" w obecnym systemie zero nauki wypisania mandatu pokwitowań przesłychania oględzin przeszukania kolizjiitd podstaw.no ale kto ma uczyć? pani komisarz kadrowa której problemem całą służbę było czy ma wyprasowaną na rano koszule? A jej problemem życia jest czy kursant sam nie przemieszcza się po chodnikach szkoły bo "komendant tego nie lubi".ludzie odklejeni od rzeczywistości.czasami na służby kontraktowe płatne przez miasto zgładzały sie takie niemoty to nawet prostamu obywatelowi nie byli w stanie pomóc bo nie znają ani pracy na ulicy ani miasta ani przepisów ani nawet użycia radiostacji.

Stary
piątek, 26 listopada 2021, 19:42

Juleczko, za dużo służby to ty raczej nie masz i wyraźnie frustracja przez Ciebie przemawia. Jedna zasada, nie wrzucaj wszystkich do jednego worka i przede wszystkim nie oceniaj swoją miarą. No i posłuż trochę jeszcze, bo rozumiem, że ty byś ich wszystkich nauczyła prawdziwej roboty

Zenon
niedziela, 28 listopada 2021, 16:56

Ma dziewczyna rację!

piątek, 26 listopada 2021, 17:02

Kwintesencja

ROmek
piątek, 26 listopada 2021, 10:38

"wprowadzenie ustawowego obowiązku utrzymywania przez policjanta wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną." Czyli rozumny człowiek wnioskował by z tego, że albo drastycznie wzrośnie liczba strzelnic i strzelań szkoleniowych, albo ze służbową bronią będzie można kupić amunicję i postrzelać w wolnym czasie na strzelnicy? Spokojnie to jest Polska... MSW i MON to zero racjonalności.

Brązowa fala
piątek, 26 listopada 2021, 00:55

Jestem za zagonirniem do nauki. Przykład, który mnie zamurował. Kilka lat temu oficer dyżurny KWP w Bydgoszczy nie wiedział gdzie jest w pobliżu miasto Świecie. Poprosiłem go przez telefon by ruszył D do wiszącej mapy i przez telefon kierowałem jego palec na mapie. Straciłem czas i wiarę w poziom młodych roczników.

Żeton
piątek, 26 listopada 2021, 15:37

Pytanie czemu sobie nie sorawdziłeś sam w internecie

Tweets InfoSecurity24