Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Policja zamawia hełmy i kamizelki kuloodporne

  • Image Credit: policja.pl

Policja ogłosiła zamówienie na dostawę kamizelek kuloodpornych oraz hełmów odłamko- i kuloodpornych z adapterem do montażu noktowizji. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 1 września 2016 r.

Policja ogłosiła zamówienie na dostawę 230 kompletów kamizelek kuloodpornych typu plate carrier (plus dodatkowe cztery komplety przeznaczone do badań) oraz 524 hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH w wersji high-cut z adapterem do montażu noktowizji (plus dodatkowe 24 hełmy do badań). Początek realizacji zamówienia wyznaczno na 15 marca tego roku, natomiast końcowa data to 1 września 2016 r.

Czytaj też: Policja kupuje hełmy na szczyt NATO.

Termin realizacji zamówienia ustalono dla dwóch dostaw. W ramach pierwszej zamawiający wymaga dostarczenia 50 kompletów kamizelek kuloodpornych oraz 100 sztuk hełmów do dnia 30 czerwca 2016 r. Druga dostawa obejmuje 180 kompletów kamizelek kuloodpornych oraz 344 sztuk hełmów do dnia 1 września 2016 r.

Zamówienie może być podzielone na części, realizowane jest w trybie procedury ograniczonej, zamawiający zaprosi do składania ofert lub udziału nie więcej niż pięciu wykonawców, co - jak czytamy w Dzienniku Urzędowym UE wynika z rangi i charakteru postępowania i związane jest z zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz wizyty papieża Franciszka w lipcu 2016 r.

Wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna ekonomicznie (waga 80), pod uwagę będą także brane kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym zamówienia (okres gwarancji, kompatybilność, dostawa całości przedmiotu zamówienia do 30 czerwca 2016 r. - waga 20).

Termin składania ofert mija 4 marca 2016 r., łączna wartość zamówienia przekroczy 135 000 EUR.

Reklama

Komentarze

    Reklama