Reklama

Legislacja

Policja kontra cyberprzestępcy. Nowa jednostka w Komendzie Głównej

  • Fot. policja.pl

W Komendzie Głównej Policji utworzono Biuro do walki z Cyberprzestępczością. Powołanie jednostki ułatwi walkę z naruszeniami prawa związanymi z użyciem najnowocześniejszych technologii. Do jego głównych zadań należy rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców.

Jak podają służby prasowe policji, do głównych zadań Biura do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji będzie należało rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców. Jednostkę utworzono decyzją szefa MSWiA oraz Komendanta Głównego Policji.

Dodatkowo instytucja ma ta wspierać w walce z cyberprzestępczością jednostki terenowe policji, koordynować działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmować się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością, opracowaniem propozycji zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw. Powołanie nowego biura ułatwi walkę z przestępczością związaną z użyciem najnowocześniejszych technologii. Od dwóch lat każda komenda wojewódzka z komendą stołeczną posiada wydział do walki z cyberprzestępczością. 

Szybki rozwój nowoczesnych technologii powoduje bowiem powstanie nowych zagrożeń i rodzajów przestępczości. Dziś wyspecjalizowane grupy przestępcze oraz pojedyncze osoby wykorzystują sieć Internet, jako narzędzie do popełnienia przestępstw, które często mają charakter międzynarodowy. Dlatego tak ważne jest identyfikowanie i zwalczanie cyberprzestępstw, współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym w zakresie metod i form przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni.

Biuro będzie realizowało również zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 35 Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 728).

Czytaj też: USA: Nastolatek zablokował linię 911

Reklama

Komentarze

    Reklama