Reklama

Służby Mundurowe

Podwyżki dla żołnierzy i służb MSW

MON i MSW porozumiały się z Ministerstwem Finansów w sprawie podwyżek dla żołnierzy i pracowników cywilnych Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy i pracowników służb ministerstwa spraw wewnętrznych. Łącznie na podwyżki w obydwu resortach ma zostać przeznaczonych dodatkowo około 740 mln zł w 2016 roku.

Jak podaje MON, podwyżki dla żołnierzy i pracowników wojska mają zostać wprowadzone w 2016 roku. Zgodnie z przyjętymi zasadami, uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy mają zostać podwyższone średnio o 170 zł, a pracowników wojska – o 185 zł. Łącznie na podwyżki ma być przeznaczone około 340 mln zł, z czego 215 mln zł dla żołnierzy, a 125 mln – dla pracowników wojska.

Z kolei minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska poinformowała, że na podwyżki dla pracowników i funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (np. Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej czy BOR) ma zostać przeznaczona łączna kwota 390 mln zł. Przyznane fundusze mają być wystarczające na podniesienie wynagrodzeń o 4% rocznie dla funkcjonariuszy i o 6% dla pracowników cywilnych służb.

Teresa Piotrowska podkreśliła, że „nie będą to podwyżki przyznawane równo na każdy etat”. Kwota z budżetu będzie przekazana wszystkim służbom, a decyzje o podniesieniu wynagrodzeń będą podejmowane przez komendantów jednostek na poziomie powiatowym, po konsultacji ze związkami zawodowymi. Według szefowej resortu spraw wewnętrznych takie rozwiązanie jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane w trakcie Forum Dialogu Społecznego.

Jak informuje MSW, wynagrodzenia zostaną podwyższone dla funkcjonariuszy i pracowników służb od stycznia 2016 roku.

Reklama

Komentarze

    Reklama