Reklama

Służby Mundurowe

Podwyżki dla mundurowych w 2017 roku. Błaszczak potwierdza

  • Fot. MSWiA
    Fot. MSWiA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak zapewnił, że w projekcie budżetu na 2017 rok są pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu oraz na podwyżki dla funkcjonariuszy.

Błaszczak odznaczył dziś Krzyżami Zasługi za Dzielność oraz Medalami za Ofiarność i Odwagę 39 funkcjonariuszy policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, którzy uratowali życie ludzkie lub zdrowie.

W czasie uroczystości szef MSW zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu na 2017 roku są pieniądze m.in. na podwyżki dla mundurowych. "Te fundusze dają gwarancje zarówno zakupu nowoczesnego sprzętu, jak i modernizacji posterunków policji, ale też strażnic straży pożarnej, strażnic Straży Granicznej. I co niezwykle istotne, są to fundusze, które pozwolą na przeprowadzenie podwyżek dla funkcjonariuszy służb już od pierwszego stycznia 2017 roku. To będą podwyżki, które spowodują, że funkcjonariusze będą otrzymywali godne wynagrodzenie" - podkreślił.

Jego zdaniem, zwiększenie środków na modernizację służb i podwyżki dla funkcjonariuszy przełoży się na polepszenie bezpieczeństwa.

Błaszczak zaznaczył, że obejmując urząd ministra za cel postawił sobie odtworzenie "etosu służby". "To jest proces, ale niewątpliwie ten proces zachodzi, czego dowodem były Światowe Dni Młodzieży. Funkcjonariusze polskich służb byli pomocni pielgrzymom. Ten fakt został przez pielgrzymów doceniony. Po raz pierwszy w historii naszego kraju zdarzyło się, że pielgrzymi wiwatowali na cześć polskiej policji, na cześć funkcjonariuszy służb, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo" - twierdził minister.

Szef MSWiA podziękował wyróżnionym funkcjonariuszom m.in. za "ofiarność w pełnieniu służby". "Chciałbym podziękować za to, że jesteście funkcjonariuszami z powołania. Za to, że bardzo poważnie traktujecie składaną przysięgę. (...) Taka postawa daje gwarancje tego, że obywatele naszego kraju mogą czuć się bezpieczni" - mówił do mundurowych.

W zeszłym tygodniu Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji zaaprobowała budżet na 2017 rok. Zgodnie z jego projektem na służby MSWiA, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową zostanie przeznaczonych 11,2 miliardów złotych,czyli ponad 300 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej pieniędzy - 9,2 mld zł zostanie przeznaczonych na policję. To o 2 proc. więcej niż w bieżącym roku. Budżet Straży Granicznej wyniesie 1,4 mld złotych czyli o 6 proc. więcej niż w 2016 roku. Ponadto w tej formacji o 300 zostanie zwiększona liczba funkcjonariuszy.

Ponadto pod koniec sierpnia br. Rada Ministrów zaaprobowała projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Jego zadaniem będzie zwiększenie wydatków na służby podległe pod MSWiA, w celu ulepszenia infrastruktury, zakupu nowego sprzętu i zapewnienia wyższych płac. Modernizacja obejmie wszystkie służby podległe MSWiA, tj. Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Biuro Ochrony Rządu. Kwoty przydzielone im w ustawie zależą od potrzeb i zadań realizowanych przez każdą z formacji. Zgodnie z ustawą z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na realizację Programu około 6,5 mld zł, z czego w: 2017 r. - 1.4 mld zł, 2018 r. - 1.3 mld zł, 2019 - 2.4 mld zł zaś w 2020 r.- 1.3 mld zł.

Z wcześniej udostępnianych informacji wynika, że z całej kwoty 2017 roku ok. 610 mln zł będzie przeznaczonych na podwyżki, które dotyczyć będą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych czterech formacji podległych pod MSWiA. W związku z tym od nowego roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł.

(RS/PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama