Reklama

Służby Mundurowe

Obchody 93. rocznicy powstania polskiej Policji.

  • Fot. policja.pl, Marek Krupa.
    Fot. policja.pl, Marek Krupa.

Jak co roku Policja obchodzi rocznicę swojego powstania, do którego doszło w 1919 r., niecały rok po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Motywem przewodnim tegorocznych uroczystości jest Euro 2012, ogromne wyzwanie w aspekcie bezpieczeństwa.


Mimo, że właściwą datą Święta Policji jest 24 lipca, centralne obchody tego święta w Warszawie rozpoczęły się już w piątek 20 lipca w Policyjnym Domu Kultury Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej od wręczenia odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne. Dokonał tego Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.


Podczas ceremonii 7 policjantów otrzymało Medale za Długoletnią Służbę: 1 – złoty, 3 – srebrny i 3 brązowy. 41 osób zostało wyróżnionych Odznaką Zasłużony Policjant: 6 – złotą, 18 srebrną i 18 brązową. Medale za Zasługi dla Policji otrzymały 42 osoby. 2 osoby otrzymały medal złoty (został nim odznaczony szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik) 7 srebrny a 33 brązowy.


Podczas uroczystości w Policyjnym Domu Kultury przyznano także akty mianowania na wyższy stopień policyjny. Jeden policjant otrzymał awans na stopień inspektora, 4 na topień młodszego inspektora, 10 na stopień podinspektora, 8 na stopień nadkomisarza,8 na stopień komisarza, 3 aspiranta sztabowego, 2 starszego aspiranta, 8 aspiranta, 2 młodszego aspiranta, 2 sierżanta sztabowego, 1 starszego sierżanta i 1 na stopień starszego posterunkowego. Wśród mianowanych znalazło się 14 kobiet i 36 mężczyzn.KGP nadinsp. Marek Działoszyński podczas piątkowej ceremonii, fot. policja.pl

Dzień później, 21 lipca w uroczystościach, obok Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Marka Działoszyńskiego wzięli udział reprezentanci najwyższych władz państwowych, w tym Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki.


Obchody, w których wzięli również zastępcy KGP: nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Andrzej Rokita i insp. Arkadiusz Letkiewicz, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów biur KGP, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji i przedstawiciele związków zawodowych. rozpoczęły się od złożenia hołdu poległym policjantom przed tablicą upamiętniającą Poległych Policjantów w Komendzie Głównej Policji.To szczególnie wzruszający i podniosły moment tego świątecznego dnia. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, oddajemy hołd i podkreślamy nasze zobowiązanie do zachowania w pamięci wszystkich policjantów, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli, zginęli podczas służby – powiedział nadinsp. Marek Działoszyński.

Mimo że ryzyko utraty zdrowia czy życia wpisane jest w policyjną służbę, młodzi ludzie wstępujący do Policji podejmują to wyzwanie. Chęć bycia policjantem, honor i zaszczyt z wykonywania tego trudnego zawodu oraz służenia ludziom, są silniejsze niż świadomość realnych zagrożeń. (...) Podczas spotkań z policjantami zawsze podkreślam, że to szczególny zawód dla wyjątkowych ludzi – dodał.

Modlitwę w intencji policjantów poległych współcześnie oraz tych w historii Policji Państwowej, poprowadził ksiądz Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego, Krajowy Duszpasterz Policji


Podczas składania kwiatów przed Tablicą Pamięci, sygnalista odegrał melodię „Śpij kolego”. Komendant Główny podziękował zaproszonym gościom za udział w uroczystości, po czym wszyscy udali się pod obelisk "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska", aby poprzez symboliczne zapalenie znicza i złożenie kwiatów, oddać hołd również policjantom II Rzeczypospolitej Polskiej, zamordowanym w Twerze i pochowanym na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.


Dalsza część uroczystości przeniosła się do Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie nadinsp. Marek Działoszyński, przywitał zgromadzonych gości, w tym Ministra i Wiceministra Spraw Wewnętrznych, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, przedstawicieli Parlamentu, komendantów wojewódzkich Policji, przedstawicieli innych służb, stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych, a także Żandarmerii Watykańskiej z Dowódcą Korpusu, Komendantem Domenico Giani na czele odznaczonym poprzedniego dnia Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.


Tego dnia, wręczenia odznaczeń i mianowań na wyższe stopnie policyjne dokonał minister Jacek Cichocki w asyście Komendanta Głównego Policji, który do zgromadzonych na sali policjantów zwrócił się następującymi słowami:W imieniu całego polskiego Rządu i wszystkich waszych dłużników, pragnę wam z całego serca podziękować za to, że każdego dnia, przez 24 godziny, nie tylko w czasie wielkich imprez masowych, pełnicie służbę na rzecz bezpieczeństwa naszych obywateli.

Zabezpieczenie tak wielkiej imprezy jaką były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012, było zadaniem, któremu polska Policja sprostała na piątkę – to zasługa także tych, którzy zostali dziś odznaczeni.

Wśród odznaczonych znaleźli się także dziennikarze, Magdalena Korszyńska, Krzysztof Spiechowicz i Robert Gusta opisujący działalność polskiej Policji.Fot. policja.pl

Na koniec spotkania w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, wszyscy zgromadzeni wysłuchali koncertu fortepianowego w wykonaniu laureata Festiwalu Chopinowskiego.


Kolejna część obchodów Święta Policji odbyła się na Placu Zamkowym. Rozpoczął ją występ orkiestr policyjnych. Chwilę później Komendant Główny Policji złożył meldunek Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, który następnie zabrał głos i w swoim przemówieniu skupił się na realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem Mistrzostw Europy.Dziewięćdziesiąta trzecia rocznica powstania polskiej Policji to co prawda nie rocznica okrągła, ale jakże szczególna. Od pracy policjantów zależała ocena tysięcy polskich obywateli, a także obywateli Europy. W decydującym momencie, dzięki swojemu poświęceniu i oddaniu służbie, sprawdzili się ponad oczekiwania w oczach nas wszystkich

Premier określając policjantów mianem bohaterów docenił ich niezwykły wkład w budowanie pozytywnego wizerunku Polski, współgospodarza największej w historii kraju imprezy sportowej. Równocześnie zadeklarował, że rząd udzieli im wszelkiej niezbędnej pomocy.Rzuciliście kibiców na kolana nie za pomocą pałek, ale uśmiechem i otwartością. (...) Policja w Polsce zdobyła respekt i szacunek – możecie liczyć na wsparcie władzy państwowej – podsumował.

W dalszej części uroczystości, premier, wraz z ministrem SW, KGP, i kierownikiem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Renatą Durdą uhonorował laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”, w którym kilku funkcjonariuszy zgłoszonych przez obywateli zostaje nagrodzonych za swoją postawę, zasługi dla ludności lokalnej, podejście do służby i ludzi. Takich wyjątkowych policjantów, do konkursu zgłaszają osoby, którym ci funkcjonariusze pomogli w sposób szczególny, wyciągając do nich rękę, wspierając i pokazując właściwą drogę życiową.


Na Placu Zamkowym wszyscy uczestnicy uroczystości, mieli okazję obejrzeć defiladę pododdziałów Policji oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji, a także wystawiony na stoiskach promocyjnych najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany przez polską Policję, który KGP zaprezentował premierowi.


Tego dnia Prezes Rady Ministrów spotkał się również z policjantami o szczególnych dokonaniach w ramach zabezpieczenia Euro 2012. 21 lipca był również wyjątkowy dla absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - otrzymali oni akty promocji z rąk Komendanta Głównego Policji.


Mniej oficjalny charakter miały obchody Święta Policji odbywające się 22 lipca. O godzinie 13 na terenach zielonych Stadionu Agrykola przy ul. Myśliwieckiej 9 w Warszawie, wystartował piknik rodzinny. W programie znalazły się, m.in. koncerty zespołów rockowych, mecz piłki nożnej Policja – Żandarmeria Watykańska, liczne konkursy i zabawy dla dzieci, pokaz Mistrza Świata w trikach piłkarskich.

Każdy uczestnik festynu miał niepowtarzalną okazję obejrzeć z bliska specjalistyczny sprzęt oraz uzbrojenie wykorzystywane przez polskich policjantów z Centralnego Biura Śledczego, Biura Operacji Antyterrorystycznych a także sprzęt pirotechniczny Wydziału Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, Komisariatu Rzecznego Policji czy Wydziału Ruchu Drogowego.

Zgromadzeni mogli obejrzeć również specjalny pokaz przygotowany przez patrol konny oraz podziwiać umiejętności przewodników psów służbowych i ich czworonożnych podopiecznych zorganizowany przez Zakład Kynologii PolicyjnejStołeczna Grupa Interwencyjna WOPR natomiast zaprezentowała i przeszkoliła wszystkich chętnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, a specjaliści z Centrum Nauki Kopernik w interesujący sposób przekazali zainteresowanym ciekawostki naukowe.


(MMT)

Reklama

Komentarze

    Reklama