Reklama

Służby Mundurowe

O bezpieczeństwie informacji na Konferencji Safety and Security

  • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
    Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych organizują Konferencję Safety and Security „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i ochronie danych osobowych”. Patronem medialnym wydarzenia jest Defence24.pl.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania systemowe, technologiczne i organizacyjne, służące ochronie bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli się zapoznać z najnowszymi osiągnięciami polskich podmiotów w zakresie technologii, wykorzystywanych do zapewniania bezpieczeństwa informacji. 

Program spotkania obejmuje zagadnienia związane z szpiegostwem przemysłowym, monitoringiem wizyjnym, bezpieczeństwem informacji i danych osobowych oraz z zagrożeniami terrorystycznymi. W trakcie konferencji będą poruszane również problemy związane z ochroną infrastruktury krytycznej, wdrażaniem i funkcjonowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa, przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z ochroną informacji oraz danych osobowych oraz zarządzaniem kryzysowym. 

W trakcie konferencji przeprowadzony zostanie również pokaz sprzętu i nowoczesnych technologii, które mogą zostać wykorzystane do zapewnienia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Spotkanie skierowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i zarządzającej, dyrektorów departamentów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej czy osób odpowiedzialnych za ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Organizatorzy przewidzieli możliwość dyskusji dotyczącej m.in. problemów, związanych z ochroną informacji i danych w podmiotach gospodarczych. Konferencja odbywa się w dniach od 18 do 20 marca 2015 roku w Zakopanym, więcej informacji na stronie www.ksoin.pl. Patronem medialnym wydarzenia jest Defence24.pl.

Reklama

Komentarze

    Reklama