Reklama

Legislacja

Nowe systemy informatyczne w Straży Granicznej

  • Fot. Straż Graniczna

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot oraz zastępca komendanta głównego Straży Granicznej Marek Małkowski wzięli udział w spotkaniu poświęconemu omówieniu najważniejszych systemów teleinformatycznych SG.

Podczas spotkania, które odbyło się w Centralnym Węźle Teleinformatycznym Straży Granicznej w Warszawie, dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Mariusz Kijowski zaprezentował wytworzone "własnymi siłami" i służące zapewnieniu bezpieczeństwa państwa systemy teleinformatyczne Straży Granicznej. Jak podają służby prasowe SG, są one wykorzystywane przez pion graniczny, cudzoziemski oraz operacyjno-śledczy.

Czytaj też: Straż Graniczna walczy z przemytnikami ludzi

Ponadto omówiono obszary współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Strażą Graniczną. Zaprezentowano również niektóre elementy bezpieczeństwa związane z cyberochroną zasobów informacyjnych przetwarzanych przez Straż Graniczną.

Płk SG Mariusz Kijowski omówił także współpracę pomiędzy służbami podległymi MSWiA i MON oraz z innymi podmiotami, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji systemów - podkreśla Straż Graniczna.

Reklama

Komentarze

    Reklama