Norweskie służby specjalne obawiają się ataków ze strony skrajnej prawicy

25 września 2015, 14:51

W odpowiedzi na pojawiające się w Norwegii sugestie mediów dotyczące możliwości infiltracji państwa przez członków tzw. Państwa Islamskiego (Da`ish), tamtejsze służby specjalne wydały specjalne oświadczenie. Poinformowano w nim, że obecnie większym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego są działania organizacji oraz osób utożsamiających się ze skrajną prawicą, aniżeli islamiści.

Zdaniem norweskich służb specjalnych większe ryzyko niosą obecnie potencjalne wystąpienia organizacji skrajnie prawicowych aniżeli działania islamistów, mogących napłynąć z obecną falą nielegalnych imigrantów. Stąd też tamtejsza służba PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) uważa, że w krótkim okresie  rozwój grup odwołujących się do radykalnego islamu nie będzie największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa kraju. Zwrócono za to uwagę, że przyjmowanie przez Norwegię kolejnych grup nielegalnych imigrantów oraz uchodźców mobilizuje wszelkie organizacje uznające za swoje poglądy wyznawane przez skrajną prawicę, ruchy antyimigranckie oraz antyislamskie.

Co ważne, PST zauważa, że do działań kryminalnych czy wręcz terrorystycznych, może posunąć się nie tylko skrajna prawica. Zwraca się uwagę także na aktywność skrajnie lewicowych organizacji, których działalność może prowadzić do starć z radykałami z prawicy. Radykalizm oraz ekstremizm motywowany poglądami politycznymi w Norwegii jest nadal sprawą bardzo traumatyczną, w głównej mierze w związku z wydarzeniami z 2011 r. To wówczas Anders Behring Breivik zaatakował młodzieżówkę socjaldemokratyczną, spotykającą się na wyspie Utøya, a wcześniej podłożył bomby w Oslo. Terrorysta jako jeden z powodów swojego działania wskazał właśnie chęć przeciwstawienia się „muzułmańskiej inwazji”. Dziś istnieją realne obawy, że może doczekać się kontynuatorów dążących do przeprowadzenia podobnych ataków. 

Jednocześnie, zdaniem norweskich służb specjalnych, jakiekolwiek zagrożenie związane z islamistycznymi organizacjami terrorystycznymi jest obecnie związane raczej z osobami, które już zamieszkują to państwo lub wręcz urodziły się w Norwegii i tam zradykalizowały się. Co ważne dla Norwegów, dotychczas - na szczęście - to państwo nie doświadczyło żadnego ataku terrorystycznego, którego sprawcami byliby islamiści. Szacuje się, że wyznawcy islamu stanowią w tym państwie od 2,4 proc. do nawet 7 proc. populacji. W ciągu ostatnich miesięcy do Norwegii trafiło ponad 8 tys. osób ubiegających się o azyl, z czego zaledwie jedna czwarta to Syryjczycy. Rosną obawy, że do końca roku może pojawić się blisko 20 tys. nielegalnych imigrantów oraz uchodźców. 

W kontekście stanowiska PST warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy, dotyczące diagnozy bieżących wydarzeń. Po pierwsze, jakiekolwiek decyzje odnośnie przyjmowania nielegalnych imigrantów oraz uchodźców mają swój wpływ na radykałów już funkcjonujących w każdym z państw europejskich, i to zarówno tych ze skrajnej prawicy, jak i lewicy. Nie można zapominać, że zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie mogą być osoby pokroju Andersa Behringa Breivika. Dlatego mówiąc o wyzwaniach, przed jakimi stoją służby specjalne oraz policja, także w Polsce, trzeba zawsze pamiętać o potrzebie wzmożonej kontroli nie tylko osób nielegalnie przybywających do Europy, ale również tych, które dążą do okazywania swojego niezadowolenia z takiej polityki UE drogami nieakceptowanymi w państwie prawa (ataki na ośrodki azylanckie, podpalenia, pobicia etc.).

Po drugie, należy zwrócić uwagę, że PST użyło sformułowania, że zagrożenia wynikającego z działań islamistów napływających do Europy nie należy spodziewać się w perspektywie krótkoterminowej - strategia grup terrorystycznych zapewne nie będzie zakładała działań ad hoc, gwałtownych i mogących utrudnić ulokowanie na dłuższy okres własnych aktywów w danych państwach Europy. Nie zmienia to faktu, że islamiści nadal stanowią zagrożenie dla wielu państw europejskich i nie wolno zapominać o tym tylko dlatego, że toczy się obecnie bardzo emocjonalna dyskusja na temat nielegalnych imigrantów oraz uchodźców.

Należy jeszcze dodać, że duńskie służby (PET) oficjalnie wskazały, że na dziś istnieje małe ryzyko przenikania samych terrorystów w gronie nielegalnych imigrantów oraz uchodźców, którzy znajdują się na terytorium państwa. Odbyło się to w trakcie wspólnej konferencji szefa PET Finna Andersena, ministra sprawiedliwości Sørena Pinda oraz szefa policji Jensa Henrika Højbjerga. Konferencja miała ewidentnie na celu obniżenie poziomu obaw w społeczeństwie, które pojawiły się m.in. w kontekście wcześniejszych sugestii płynących ze strony PET, o których również pisaliśmy na łamach Defence24. Na konferencji podkreślano, że tzw. Państwo Islamskie (Da`ish) używa obecnego kryzysu raczej w kategorii walki propagandowej, publikując pewne opinie i komentarze szczególnie na forach i stronach internetowych. Duńscy dygnitarze zaznaczyli, że przecież znaczna część ludzi ucieka właśnie w obawie przed działaniami islamistów i nie będzie skłonna do współpracy z nimi w Danii. Jednak, co równie ważne, PET oraz inne służby zastrzegły, że nie mogą w żadnym razie wykluczyć tego, że wśród nielegalnych imigrantów oraz uchodźców znajdują się jednostki, które sympatyzują lub wręcz dążą do szerzenia poglądów bliskich islamistom.

KomentarzeLiczba komentarzy: 22
tylko breiviki he he he !
środa, 30 września 2015, 20:50

Służby, he he he ! Pewnie takie jak u nas - "specjalnej troski"

żołnierz rezerwy bez broni
niedziela, 27 września 2015, 11:22

Powszechny dostęp do broni dla REZERWISTÓW ! Czy nie uważacie iż rezerwiści którzy odbyli służbę ( skłądali przysięgę po 1989 roku, zostali przeszkoleni wojskowo a szczególnie z zasad użytkowania broni ) powinni otrzymać prawo do zaopatrywania się we własym zakresie w broń z obowiązkiem rejestrowania jej w swoich WKU i wpisem do książeczek wojskowych numerów i rodzajów tej broni ! Chodzi mi o to że POlicja nie powinna sie mieszać do spraw wojskowych i decydować o tym czy rezewiści mogą mieć broń. Oczywiście że ważną rzeczą jest wstępne przeszkolenie ( z przepisów prawa o uzyciu i przechowywaniu broni ) Przeszkolenie przed wydaniem zezwolenia przez wojsko a nie POlicję.

antyleming
niedziela, 27 września 2015, 11:17

co to za IMBECYL wypisuje o Januszach ? Pod deklem mu odpaliło

antyleming
niedziela, 27 września 2015, 11:17

co to za IMBECYL wypisuje o Januszach ? Pod deklem mu odpaliło

antyleming
niedziela, 27 września 2015, 11:17

co to za IMBECYL wypisuje o Januszach ? Pod deklem mu odpaliło ?

Tweets InfoSecurity24